Sökning: "Sharpe-kvot"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Sharpe-kvot.

 1. 1. En jämförelse mellan kvantitativ och traditionell fondförvaltning - Är det dags for algoritmerna att ta över fondförvaltningen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Larsson Garniche; Jesper Wijk; [2017]
  Nyckelord :Quantitative Fund; Fundamental Analysis; Algorithm; Value Fund; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compare quantitative management of stock-funds versus traditional management as a fundamental strategy, for a period of 10-years between 2007- 2017. Our essay has a special focus towards extreme market-conditions, which we defined as deviations of 5% in the MSCI World Index. LÄS MER

 2. 2. P/B i kombination med marknadsvärde : En studie på Stockholmsbörsen 2006 - 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Lundgren; Sara Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Price-to-Book P B ; excess return; Jensen’s alpha; Sharpe-ratio; Treynor index; market value; book value; size; small firm effect; Price-to-Book P B ; överavkastning; Jensens alfa; Sharpe-kvot; Treynor index; marknadsvärde; bokfört värde; storlek; småbolagseffekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie är ett test av investeringsstrategi baserad på relativvärdering av multiplar. Den multipel som kommer att studeras som investeringsstrategi är Price-to-Book (P/B). LÄS MER

 3. 3. Smart Beta - index weighting

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Oscar Blomkvist; [2015]
  Nyckelord :Smart beta; portfolio optimization; Sharpe ratio; equal weights; diversification; fundamental analysis; P E-ratio; performance; risk; trading cost; market impact.; Smart beta; portföljoptimering; Sharpe-kvot; likaviktad; diversifiering;

  Sammanfattning : This study is a thesis ending a 120 credit masters program in Mathematics with specialization Financial Mathematics and Mathematical Statistics at the Royal Institute of Technology (KTH).The subject of Smart beta is defined and studied in an index fund context. LÄS MER

 4. 4. Samvetet - En vinnande investeringsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Lundgren; Magne Nilsson; Peder Zethelius; [2015]
  Nyckelord :Portföljvalsteori; Jensens Alfa; Sharpe-kvot; Riskjusterad avkastning; Miljöarbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag som tar ett stort ansvar och aktivt jobbar med hållbar utveckling inom miljöfrågor har genererat en över- eller underavkastning jämfört med företag som inte har en lika tydlig strategi inom hållbar utveckling inom miljö. Uppsatsen utgår från en kvantitativ ansats där empirin bygger på insamlad historisk kursdata från utvalda aktier på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 5. 5. AKTIV FÖRVALTNING : En undersökning av fonders riskjusterade avkastning, persistens i fonders prestationer och sambandet mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas överavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Santrisi; Anders Östblom; [2014]
  Nyckelord :PPM; Aktiv förvaltning; Jensens alpha; Sharpe-kvot; Treynor-kvot; Persistens;

  Sammanfattning : I dagens premiepensionssystem finns det två typer av aktiefonder, dels indexfonder och dels aktivt förvaltade fonder. Denna studie undersöker om aktivt förvaltade Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder lyckas uppnå en högre riskjusterad avkastning än valt jämförelseindex, om de aktivt förvaltade fonderna uppvisar persistens i sina prestationer och om det föreligger ett samband mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas riskjusterade avkastning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sharpe-kvot.

Din email-adress: