Sökning: "axis"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade ordet axis.

 1. 1. Analysis of Hybrid Offshore Floating Wind and Marine Power

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sai Varun kollappillai Murugan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wind energy is a major part of renewable energy production. With fossil fuel depletion and climate change at the cusp, it is an absolute need to implement or evolve the current source or utilization of renewable energy. The wind has been dominating the onshore for many decades and offshore wind turbines are available at shallow depths. LÄS MER

 2. 2. CORE RIGIDITIES AND INCUMBENT INERTIA: A STUDY ON THEIR DYNAMICS AND RELATION TO BUSINESS MODEL CHANGE

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valentin Jalba; Charanleen Kaur; [2018]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Change; Reactive Change; Incumbent Inertia; Core Rigidities; Implied Inertia; Voluntary Inertia; Business and Economics;

  Sammanfattning : This article adds to the understanding of incumbent inertia through the conceptual separation between voluntary inertia and implied inertia, and the analyzed dynamics of each in relation to core rigidities. Consequently, core rigidities are conceptually shown to be separate from incumbent inertia, concepts which are often confused in extant literature. LÄS MER

 3. 3. Setup for residual magnetic field measurements in cryostats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/FREIA

  Författare :Carl Filip von Ehrenheim; [2018]
  Nyckelord :Cryostat; hall probe; magnetometer; pcb;

  Sammanfattning : This thesis covers considerations regarding commercially availble magnetic field sensors and the design work and assembly of a 3-axis magnetic field sensor of Hall technology that is tested for use in a cryostat at the FREIA laboratory, Uppsala university. The assembled sensor needs to withstand cryogenic temperatures and a high vacuum environment. LÄS MER

 4. 4. Nätverk som organiseringsform - En fallstudie om Axis Communications AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Schyllert; Josefin Lainevool; Hanna Isacsson; Sara Zäll; [2018]
  Nyckelord :Nätverk; Transaktionskostnader; Konkurrensfördelar; Lojalitet; Säkerhetsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka fördelar nätverk som en organiseringsform ger upphov till samt hur denna organiseringsform påverkar företags transaktionskostnader. Detta då det för tillfället råder en kunskapsteoretisk lucka angående hur företag som inte har tydligt definierade vertikala gränser ska definieras inom ramverket för transaktionskostnadsteorin. LÄS MER

 5. 5. Camera Interaction in Elevator Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Viktoria Ringdahl; Marie Bye Løken; [2018]
  Nyckelord :Product development; Network Surveillance Camera; Axis; Elevator; Design; Network Connection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetets uppsats beskriver en produktutvecklingsprocess, syftet är att utveckla ett produktkoncept för en övervakningskamera i en hissmiljö. Studien är genomförd på uppdrag av Axis Communications AB, ett marknadsledare företag inom nätverksvideo. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet axis.

Din email-adress: