Sökning: "genusteoretisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden genusteoretisk analys.

 1. 1. Den traditionella mannen : En genusteoretisk analys av A-Z's marknadsföring

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Zijad Poljak; Samim Razawi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Är det könet som spelar roll? : En analys av fyra kommuners program om våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rebecka Bernström; [2018]
  Nyckelord :Stockholms kommun; Värmdö kommun; Danderyd kommun; Södertälje kommun;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka kännetecken fyra kommuner i Stockholmsområdet har i sina handlingsplaner som handlar om våld i nära relationer. Uppsatsen kommer även att undersöka vilka likheter och skillnader handlingsplanerna har utifrån en genusteoretisk synvinkel. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet i läroboksbilder? : En analys av hur bilder i en lärobok för de samhällsorienterade ämnena avspeglar kursplanernas jämställdhetsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Carlehed Kotka; [2016]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; bildanalys; SO;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att med stöd av en genusteoretisk referensram undersöka hur flickor och kvinnor respektive pojkar och män porträtteras i en lärobok avsedd för SO- undervisning i årskurs 1-3. Resultatet av bildanalysen är att pojkar och män är både kvantitativt och kvalitativt överrepresenterade. LÄS MER

 4. 4. Det handlar om mord : berättarteknisk analys av svensk genrelitteratur utifrån ett genus- och maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Bernhardson; Maja Tolander; [2016]
  Nyckelord :berättarteknik; genus; genusanalys; diskurs; makt; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en sociolingvistisk undersökning av svensk skönlitteratur inom genren kriminalfiktion. Undersökningen är indelad i tre olika analyser som belyser olika delar av det valda materialet, två böcker inom genren kriminalfiktion.Den första analysen är en berättarteknisk analys baserad på dramaturgiska begrepp och principer. LÄS MER

 5. 5. ”Skolämnet samhällskunskap kan inte göra mer” : Om jämställdhetsfrågan – ett ämnesdidaktiskt problem i den senmoderna samhällskunskapsundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sebastian Håkansson; [2014]
  Nyckelord :samhällskunskap; jämställdhet; feminism; individualisering; instrumentalisering;

  Sammanfattning : Studien gör avstamp i sociologisk och utbildningsvetenskaplig forskning kring skolans och kunskapens förändrade form och funktion i vår senmoderna samtid. Med bakgrund av denna hävdar jag att den Svenska skolan avseende dess arbete med klassiskt värdepedagogiska frågor som till exempel jämställdhet mellan kvinnor och män idag står inför en ny typ av utmaning och eventuell ämnesdidaktisk problematik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet genusteoretisk analys.

Din email-adress: