Sökning: "Litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 578 uppsatser innehållade ordet Litteraturvetenskap.

 1. 1. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 2. 2. #metoo Berättelsen som politiskt verktyg för social förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Charlotte Wikland Carlin; [2018]
  Nyckelord :#metoo; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sex som befrielse eller livsstilsprojekt. Gestaltningen av kvinnlig sexualitet i tre samtida verk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Agnes Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Nu minns jag allt" : En intermedial analys av det psykologiska försvaret och dess förfall i Kim W. Anderssons ”Alena”.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Malin Nyman; [2018]
  Nyckelord :Alena; Kim W. Andersson; litteraturvetenskap; intermedialitet; psykologi; försvar; bild; text; försvarsmekanism; dubbelgångare; grafisk; roman;

  Sammanfattning : Den grafiska romanen Alena analyseras i denna uppsats med fokus på tematiken  psykiskt försvar. En intermedial metod används för att studera hur bild och text kommunicerar denna tematik. Uppsatsens frågeställning är -     Hur gestaltas psykets försvar i text respektive bild i Kim W. LÄS MER

 5. 5. Död som en oktoberfluga : En analys av dekadent tematik i Victoria Benedictssons Pengar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Järpedal; [2018]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Ernst Ahlgren; dekadens; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This paper aims to analyze the 19th century novel Money (Original title: ”Pengar”, 1885) by Victoria Benedictsson (1850–1888) and its possible correlation to the contemporary decadence movement. The decadence movement was most prominent at the end of the 19th century, and can be understood as a reactionary movement to modernity in which growing secularization, industrialization, and urbanization create feelings of displacement, moral decay, and anxiety, all of which shows in the literature belonging to this genre. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Litteraturvetenskap.

Din email-adress: