Sökning: "hälsofrämjande perspektiv som tandhygienist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hälsofrämjande perspektiv som tandhygienist.

  1. 1. Munhälsopromotion bland barn : Tandhygienisters hälsofrämjande arbete på individnivå

    Kandidat-uppsats, ;

    Författare :Zara Ehrén; Åsa Karlsson; [2009]
    Nyckelord :Barn; Munhälsopromotion; Pedagogiska strategier; Pedagogiska teorier; Tandhygienist.;

    Sammanfattning : Tandhygienisten har en stor roll när det gäller att introducera barnet till tandvården och att arbeta med pedagogik och empowerment, en process där patienten lär sig ta större kontroll över beslut och handlingar, som påverkar barnets orala hälsa.Syftet var att beskriva hur legitimerade tandhygienister arbetade kliniskt med munhälsopromotion till barn, hur pedagogiska strategier användes och vilka teorier strategierna grundades på. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet hälsofrämjande perspektiv som tandhygienist.

Din email-adress: