Sökning: "intellectual disability"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden intellectual disability.

 1. 1. Personcentrerad omvårdnad utifrån sjuksköterskans upplevelse till individer med intellektuell funktionsnedsättning - Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tanja Lundin; Barbro Sälgström; [2018]
  Nyckelord :intellectual disability; nurse; person centred care; experience.; intellektuell funktionsnedsättning; sjuksköterska; personcentrerad omvårdnad; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund I arbetet möter sjuksköterskan många olika individer. En grupp individer som har ett stort behov av personcentrerad vård är intellektuellt funktionsnedsatta. Bemötandet och personcentrerad omvårdnad av denna individgrupp upplevs variera allt efter sjuksköterskans erfarenhet och kunskap. LÄS MER

 2. 2. Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning : yrkesverksammas syn på dubbel behovstillhörighet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Sara Blomqvist; Clara Mäkitalo; [2018]
  Nyckelord :intellectual disability; ageing; intersectionality; cooperation; guidlines; intellektuell funktionsnedsättning; åldrande; intersektionalitet; samverkan; riktlinjer;

  Sammanfattning : Individer med intellektuell funktionsnedsättning blir idag äldre än tidigare. Detta leder till att de utvecklar ett kombinerat omsorgsbehov utifrån intellektuell funktionsnedsättning och åldersproblematik. LÄS MER

 3. 3. Eleven hänger med på det som görs och så får vi se vad det blir av det… : Grundskollärares upplevelser och erfarenheter av att undervisa integrerade grundsärskoleelever i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Carina Bäckström; Isa Ziethén Granlund; [2018]
  Nyckelord :Developmental disorder intellectual disability; socio-cultural perspective and curriculum for special needs.; Utvecklingsstörning intellektuell funktionsnedsättning; sociokulturella perspektivet och grundsärskolans läroplan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera grundskollärares upplevelser och erfarenheter av hur grundskollärare lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i en grundskoleklass utifrån följande forskningsfrågor.  Vilka utmaningar upplever grundskolläraren det finns med att undervisa utifrån två läroplaner?  Hur genomför och planerar grundskolläraren undervisning för den integrerade grundsärskoleeleven på individ, grupp och skolnivå?  Vilka möjligheter och hinder upplever grundskolläraren att det finns med integrerade grundsärskoleelever i grundskolan? För att nå syftet i denna studie är tolv kvalitativa intervjuer genomförda med grundskollärare som undervisar en grundsärskoleintegrerad elev inom årskurserna 1-6. LÄS MER

 4. 4. Rocka sockorna 365 dagar om året : En kvalitativ litteraturanalys om hur barn med funktionsnedsättning framställs i fyra olika bilderböcker riktade till barn i förskoleåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Susanne Husberg; [2018]
  Nyckelord :disability; children s literature; picture-books; autism; ADHD; Down syndrome; pre-school; Nikolajeva; Bergström; Lannerberth; Carlsson; Rydell; funktionsnedsättning; barnlitteratur; bilderböcker; autism; ADHD; Downs syndrom; förskola; Nikolajeva; Bergström; Lannerberth; Carlsson; Rydell;

  Sammanfattning :   Syftet med denna kvalitativa litteraturanalys var att undersöka hur neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning skildras i fyra olika bilderböcker som är riktade till barn i förskoleåldern. Resultatet av analysen visar att tre av bilderböckerna skildrar både negativa och positiva aspekter av funktionsnedsättningen, med ett visst fokus på de positiva. LÄS MER

 5. 5. “DET ÄR JU ALDRIG LÄTT ATT BLI FÖRÄLDER” - Boendestödjares syn på stöd till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Lillebill Näsström; [2018]
  Nyckelord :Daily life support; Daily supporters; Housing support; Intellectual disability; Parents;

  Sammanfattning : According to The Swedish act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS), people with intellectual disability have certain rights. Even if the law does not specifically mention parents with intellectual disability or the right to start a family, it is clear that this law shall promote equality in living conditions and full participation in community life. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intellectual disability.

Din email-adress: