Sökning: "intellectual disability"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden intellectual disability.

 1. 1. "Det viktiga är ju att man tror att dom kan" : En fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läsundervisning på träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annika Ehlin; [2017]
  Nyckelord :Intellectual disability; early reading development; reading instruction; compusory school for pupils with learning disabilities; teacher perceptions; phenomenography; Utvecklingsstörning; tidig läsutveckling; läsundervisning; grundsärskola; lärares uppfattningar; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva variationer av lärarnas uppfattningar om läsundervisning i grundsärskolan. Den valda metoden för studien är fenomenografi. En fenomenografisk studie beskriver hur människor uppfattar ett fenomen i sin miljö. LÄS MER

 2. 2. Brukarens röst vid offentlig upphandling

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Handikappvetenskap

  Författare :Katarina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :users; user perspective; involuntary change; public procurement; competition; intellectual disability; hegemony; marginalized; Brukare; brukarperspektiv; offentlig konkurrensupphandling; verksamhetsövergång; ofrivillig förändring; intelektuell funktionsnedsättning; marginalisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga brukarperspektivet och dess upplevda konsekvenser av en ofrivillig förändring i befintliga boendemiljön, på grund av en offentlig konkurrensupphandling. Studien är genomförd med kvalitativ metod och insamlandet av empirin gjorde jag genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Daily activities : a way to social inclusion for persons with intellectual disabilities?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jakob Christiernin; [2017]
  Nyckelord :Intellectual disabilities; LSS; Daily Activities; Open labour market; Social Inclusion; Persons with disabilities; Intellectual impairment; Intellektuella funktionshinder; LSS; Funktionsnedsättning; Daglig verksamhet; Öppen arbetsmarknad; social inkludering;

  Sammanfattning : Background: Social inclusion is an issue for persons with intellectual disability; the group often suffer from discrimination on the open labour market and are subject to social exclusion. Persons with intellectual disability have the right to daily activities that have the intention to lead to an employment on the open labour market. LÄS MER

 4. 4. ”…det går åt rätt håll i alla fall” En fallstudie av ett arbetslags arbete med ett lärandemål i ämnesområdet kommunikation för en tonårselev med autism och intellektuell funktionsnedsättning i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Riebe; [2017]
  Nyckelord :autism; träningsskola; grundsärskola; formativ bedömning; kollegialt lärande; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Riebe, Åsa (2016). ”… det går åt rätt håll i alla fall” – En fallstudie av ett arbetslags arbete med ett lärandemål i ämnesområdet kommunikation för en tonårselev med autism och intellektuell funktionsnedsättning i träningsskolan (”… at least we make a progress” – A case study of the work with a learning goal in the subject area of Communication for an adolescent student with Intellectual Disability and Autism in a Special Education setting. LÄS MER

 5. 5. Självbestämmande för vuxna elever med intellektuell funktionsnedsättning : En fallstudie inom Särskild utbildning för vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Självbestämmande; empowerment; delaktighet; särskild utbildning för vuxna; intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe self-determination within a group of adult students with intellectual disability in the school form Special education for adults. In order to describe the purpose more clearly, two main questions have been raised: how does the students’ self-determination appear in the teaching situation and how do the teachers reason about the students’ self-determination?   A qualitative case study was chosen as a research method. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intellectual disability.

Din email-adress: