Sökning: "intellectual disability"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden intellectual disability.

 1. 1. Variations in Attention-deficit/hyperactivity disorder medication prescription rates during childhood depending on month of birth

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofia Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Previous studies have reported that there is a seasonal variation in the prevalence of Attention- deficit/hyperactivity disorder (ADHD) diagnosis and medication in among other North America and Europe. The reason for this has suggested being relative immaturity. LÄS MER

 2. 2. Alternativ och kompletterande kommunikation i förskolan : En studie om kommunikation, samspel och delaktighet för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Annika Dahlman; [2018]
  Nyckelord :AKK; Autism; Intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med fördjupad kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation för barn med autism med eller utan intellektuell funktionsnedsättning genom att undersöka vilka former de erbjuds samt hur dessa används på förskolan med fokus på kommunikation, samspel och delaktighet i verksamheten. Studien är kvalitativ och har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. LSS-handläggaren och funktionsnedsatta barn- och vårdnadshavare : En kvalitativ studie om hur LSS-handläggare inom sex svenska kommuner förstår och hanterarsitt handlingsutrymme i relation till funktionsnedsatta barn-och vårdnadshavares behov.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ali Al-Sumaidaee; Daniel Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Intellectual disability; physical disability; psychological disability; street-level bureaucracy.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to better understand howLSS-officials within several swedish municipalities understand and handles their discretion in regard to children and guardians who has a certain form of physical or mental disability. If or how those LSS-officials shape the services they are responsible for to help the families as a whole with their parental abilities. LÄS MER

 4. 4. Att växa upp med intellektuellt funktionsnedsatta föräldrar : en kvalitativ studie ur ett vuxet barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Karlsson; Erika Carlsson; [2018]
  Nyckelord :intellectual disability; parent; children; attachment; social support; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on self-perceived stories described in literature and documentary films, this study aims at analyzing how individuals, from an attachment theory perspective, feel that have been affected by growing up in a family in which one or both parents have an intellectual disability. Since the purpose of the study was to understand a context rather than explain and generalize it, a qualitative document study was chosen as method. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad omvårdnad utifrån sjuksköterskans upplevelse till individer med intellektuell funktionsnedsättning - Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Tanja Lundin; Barbro Sälgström; [2018]
  Nyckelord :intellectual disability; nurse; person centred care; experience.; intellektuell funktionsnedsättning; sjuksköterska; personcentrerad omvårdnad; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund I arbetet möter sjuksköterskan många olika individer. En grupp individer som har ett stort behov av personcentrerad vård är intellektuellt funktionsnedsatta. Bemötandet och personcentrerad omvårdnad av denna individgrupp upplevs variera allt efter sjuksköterskans erfarenhet och kunskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intellectual disability.

Din email-adress: