Sökning: "natural weaning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden natural weaning.

 1. 1. Sociala beteenden hos grisar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Andreas Andersson; [2017]
  Nyckelord :Smågris; sugga; sociala beteenden; negativa sociala beteenden; genetik; fysisk miljö och social miljö;

  Sammanfattning : Dagens grisproduktionssystem förhindrar grisarna från att utföra vissa sociala bete-enden som vore naturligt i en feral miljö. Detta kan leda till att det bildas vissa nega-tiva sociala beteenden som försämrar deras välfärd och produktivitet. LÄS MER

 2. 2. The behaviour and movement of dairy calves in low light intensities

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Battersby; [2016]
  Nyckelord :light intensity; calves; behaviour; locomotion;

  Sammanfattning : According to the Swedish welfare act, cattle stables must have inlet of natural light and artificial light that do not disturb the animals’ natural behaviour and diurnal rhythm, dairy cows should also be provided with light at night. However, there are no specific recommendations on light programs for calves. LÄS MER

 3. 3. Avvänjningsmetodens påverkan på fölet : en naturligare avvänjning för ökat välmående

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jessica Andersson; [2015]
  Nyckelord :föl; sto; avvänjning; avvänjningsmetoder; naturlig avvänjning; onormalt beteende; stereotypier; vildhästar frilevande hästar; foal; mare dam; weaning; weaning methods; natural weaning; abnormal behavior; stereotypies; feral horses;

  Sammanfattning : Den naturliga process där stoet avvänjer sitt föl strax innan hon ska föla igen ger den unga hästen möjlighet att gradvis ändra sitt val av föda och mogna till en självständig individ. Den tidigare och mer abrupta avvänjningen som ofta sker av domesticerade hästar är mycket stressande för fölet. LÄS MER

 4. 4. Mammans betydelse : effekter av tidig maternell separation hos däggdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Larsson; [2015]
  Nyckelord :moder-unge relation; mamma; däggdjur; avvänjning; separation; stereotypi; mother-young relationship; mother; mammal; weaning; deprivation; separation; stereotypic behaviour;

  Sammanfattning : Däggdjur diar sina ungar under den första tiden efter förlossningen men hos många arter består moderskapet av mer än att bara erbjuda mat. Många däggdjur som hålls i fångenskap har separerats från sina mödrar långt tidigare än vad som sker i naturen och separationen sker ofta abrupt utan möjlighet för ungarna att successivt vänja sig vid de nya förutsättningarna som separationen innebär. LÄS MER

 5. 5. Artificiell insemination i dikobesättningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tove Johansson; [2014]
  Nyckelord :artificiell insemination; dikobesättningar; nötkreatur; genetiska fördelar; könssorterad sperma; ekonomi; artificial insemination; suckler beef herds; beef cattle; economy; genetic advantage; gender-selected semen;

  Sammanfattning : Den vanligaste produktionsformen av nötkött sker i dikobesättningar, där kor och kvigor förväntas föda en kalv per år. I sådana besättningar är fertilitet hos djuren en viktig faktor, då förmågan att föda fram en kalv varje år påverkar inkomsten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet natural weaning.

Din email-adress: