Sökning: "psykiatriska behandlingsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden psykiatriska behandlingsmetoder.

 1. 1. I väntan på framtiden - En kvalitativ studie om ensamkommande unga vuxna mäns erfarenheter av mental (o)hälsa och den psykiatriska vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :ensamkommande; unaccompanied; osäkerhet; misstro; mental o hälsa; medicinering; vägledning; socialt stöd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med bakgrund till den allt mer medicinska synen på mental (o)hälsa som tidigare forskning deklarerar för, är syftet med denna uppsats att sociologiskt undersöka hur ensamkommande unga vuxna män upplever bemötandet av den psykiatriska vården i Sverige. För att göra detta möjligt måste orsakerna för den mentala (o)hälsan hos de ensamkommande unga vuxna männen först utredas och analyseras. LÄS MER

 2. 2. ”Det kan ibland vara en ingång till att nå patientens tankar och känslor och på så sätt påverka deras förhållningssätt till sig själva och andra” : En kvalitativ intervjustudie om en grupp fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av sitt arbete inom den svenska ätstörningsvården.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sally Berg; Madeleine Holm; [2017]
  Nyckelord :Physiotherapy; eating disorder; physical activity; compliance;

  Sammanfattning : Bakgrund Ätstörningar är psykiatriska tillstånd som innefattar problem som nedsatt kroppsuppfattning och stegrad muskelspänning. En ökad risk för att hamna i ett ohälsosamt träningsbeteende finns. Fysioterapeutisk behandling syftar till att hjälpa patienterna återfå en realistisk självbild och en positiv upplevelse av kroppen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Lisa Andersson; Johanna Hammarqvist; [2017]
  Nyckelord :Commitment of mentally ill; Involuntary treatment; Nurse; Experience; Psychiatric care; Tvångsvård; Tvångsåtgärder; Sjuksköterska; Upplevelse; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i Sverige ska bedrivas med patientens självbestämmande i fokus. I vissa fall kan patienter inom psykiatrin dock vårdas mot sin vilja. Sjuksköterskor i Sverige ska arbeta för att främja patientens autonomi och delaktighet. Att då använda tvång kan ge upphov till etiska dilemman. LÄS MER

 4. 4. The Tree Theme Method®

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Evelyn Gustavsson; Petra Olsson; [2012]
  Nyckelord :arbetsterapi; meningsfullhet; psykiatri; ValMO; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: The Tree Theme Method® (TTM) är en behandlingsmetod inom psykiatrisk arbetsterapi som bygger på att klienten uttrycker sin livssituation i bildskapande och livsberättelse. Trädet är en central symbol i bildskapandet. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att vara patient i psykiatrisk slutenvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Malin Gellerstedt; [2010]
  Nyckelord :upplevelse; patient; psykiatrisk slutenvård; psykiatri; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Det råder brist på forskning som berör psykiatrisk slutenvård utifrån ett patientperspektiv och studier efterfrågas som på djupet kartlägger patienters upplevelser. Syftet med undersökningen var att öppet och förutsättningslöst beskriva upplevelsen av att vara patient i psykiatrisk slutenvård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykiatriska behandlingsmetoder.

Din email-adress: