Sökning: "reception"

Visar resultat 1 - 5 av 651 uppsatser innehållade ordet reception.

 1. 1. I svåraste laget eller hur bra som helst? Konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Matilda Brasch; [2018-01-29]
  Nyckelord :konstruktionsgrammatik; mönsterigenkänning; andraspråksinlärning; andraspråksundervisning; typfall;

  Sammanfattning : Det talas en hel del om konstruktionsgrammatikens relevans för andraspråksinlärningen. Den häruppsatsen handlar om praktisk tillämpning av konstruktionsgrammatik i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Stöd till sexuell hälsa bland HBT-ungdomar

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Cyril August Panourov; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; nursing; school nurse; sexual health; sexual orientation; survey; youth.; Enkätstudie; HBTQ; omvårdnad; sexuell hälsa; sexuell läggning; skolsköterska; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar hämtar information från pornografin. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan påverka sjuksköterskans bemötande av patienter med substansmissbruk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tess Thübeck; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; Påverkande faktorer; Sjuksköterska; Substansmissbruk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan bör kunna ge ett gott bemötande, även i situationer som kan anses svåra, för att undvika onödiga risker för patientens vård. Patienter med substansmissbruk behöver oftare söka vård relaterat till missbruket och bemöts i vården av sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Ironi – ett vapen att framföra kritik : Allvarsam kritik levereras med humor i Miika Nousiainens roman Hallonbåtsflyktingen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Miriam Huovinen; [2018]
  Nyckelord :Ironi; kritik; humor; makt; Hallonbåtsflyktingen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt vad ironi är och hur den uppstår i Hallonbåtsflyktingen, en roman utgiven på finska av Miika Nousiainen (2007) och översatt till svenska av Mårten Westö (2009). Jag har utgått från Linda Hutcheons och Katharina Barbes teorier om ironi i min analys. LÄS MER

 5. 5. Samtalets betydelse för elevers förståelse av litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Swahn; Carl Fredrik Jephson; [2018]
  Nyckelord :Book talks; literary reception; teaching of literature;

  Sammanfattning : How do teachers and students talk about fiction in the classroom and how can book talks promote students language and knowledge development? The purpose is to critically review as well as compare research on how teachers and students talk about fiction in the classroom. The results due to this evaluation of knowledge as for the organisation of book talks in secondary education in Swedish schools shows the importance of dialogue, teacher methods and students’ reading experience in relation to their past experience as parts thus working together. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reception.

Din email-adress: