Sökning: "reception"

Visar resultat 1 - 5 av 638 uppsatser innehållade ordet reception.

 1. 1. Sjuksköterskans förhållningssätt och strategier vid vård och behandling av patienter i den tidiga palliativa fasen av sin cancersjukdom

  Magister-uppsats,

  Författare :Monika Rezvanfar; Rikard Jormin; [2017-07-17]
  Nyckelord :omvårdnad; cancer; palliativ vård; övergångar; cytostatika; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Patients with an incurable advanced cancer can today live longer, because of increasing effectiveness of chemotherapy or other treatments. However, these patients can quickly be degraded when the treatments are given longer within a palliative phase. LÄS MER

 2. 2. Rörelse och rytm i Lage Lindells bildskapande - fallstudie av Umeåväggen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Per Thornberg; [2017-06-02]
  Nyckelord :public art; rhythm; movement; improvisation; performativity;

  Sammanfattning : This thesis examines rhythm and movement in the visual art by Swedish artist Lage Lindell (1920-1980), in the form of a case study of his mural painting ”Umeåväggen” at the University of Umeå, 1972. The analysis are grounded in theories of performativity and reception aesthetics. LÄS MER

 3. 3. Häxor och populärkultur. En studie om konsumtionen av populärkultur och dess påverkan på häxors praktik i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Svensson; [2017-02-27]
  Nyckelord :witch; practice; popular culture; occult; influence;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine if the reception of popular culture amongst witches in Sweden today has influenced their practices (ie. adapting something new, changing already existing practices etc.). To gather material for this study I have chosen interviews as the main method. LÄS MER

 4. 4. Ojämn fördelning av nyanlända : En studie om mottagandet på kommunal nivå i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik; Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Moa Strömqvist; Rosmarie Nyberg; [2017]
  Nyckelord :refugee policy; refugee; municipality; regression analysis; Flyktingmottagande; nyanlända; kommuner; regressionsanalys;

  Sammanfattning : During the refugee crises in Sweden 2015, it became clear that there are several disadvantages with the Swedish reception system. It is well known that refugees and other immigrants are not distributed equally among the country's municipalities. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och effektivisering av den interna materialförsörjningskedjan : - en fallstudie hos LKAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Thorsell; Adam Larsson; [2017]
  Nyckelord :Automatisering; RFID; Internet of things; IoT; streckkod; ID-märkning; ID-tagg; logistik; effektivisering; flödeskedja; supply chain; försörjningskedja;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare med en väl fungerande flödeskedja som kan hantera material och tjänster på ett så effektivt sätt som möjligt. Studier visar på att det är flödeskedjorna som konkurrerar med varandra och inte företagen, vilket medför att kedjorna behöver vara konkurrenskraftiga. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet reception.

Din email-adress: