Sökning: "samt"

Visar resultat 1 - 5 av 69213 uppsatser innehållade ordet samt.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. Watershed delineation for runoff estimations to culverts in the Swedish road network : a comparison between two GIS based hydrological modelling methods and a manually delineated watershed

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Iris Behrens; [2017]
  Nyckelord :GIS; hydrological modelling; watershed: single flow direction algorithm; multiple flow direction algorithm; climate change adaption; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The anticipated climate changes are predicted to alter the precipitation patterns in Sweden. Increased episodes of intense short-duration rainfall and higher intensities of day long-duration rainfall are expected. Road sections are often a target of flooding, causing impassable roads, due to the lack of capacity of drainage systems. LÄS MER

 3. 3. Inkludering mellan ideal och verklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Josephine Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för lärares uppfattningar om deras förutsättningar att arbeta inkluderande med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutsättningar förstås som ett sammansatt begrepp av professionella, kontextuella samt relationella aspekter. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnader i etisk konsumtion : En kvalitativ studie av moraliska resonemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bosenius; [2017]
  Nyckelord :Etisk konsumtion; könsskillnader; moraliska resonemang; omsorgsetik; rättviseetik; pliktetik; konsekvensetik; politisk konsumtion;

  Sammanfattning : Kvinnor har visats vara mer etiska konsumenter och överlag lägga större vikt vid etiskt agerande jämfört med män. Det har framkommit att kvinnor tenderar att använda mer omsorgs- och pliktinriktad etik medan män använder mer rättvise- och konsekvensinriktad etik. LÄS MER

 5. 5. Vad är känt om Zikavirusets spridning, dess kliniska bild, patogenes, morfologi, diagnostik samt behandling?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Frejd; [2017]
  Nyckelord :zika virus; ZIKV; zika virus infection; diagnosis; pathogenicity; prevention and control; complications; transmission; epidemiology; folkhälsomyndigheten; CDC; PAHO; WHO;

  Sammanfattning : Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samt.

Din email-adress: