Sökning: "samt"

Visar resultat 1 - 5 av 64291 uppsatser innehållade ordet samt.

 1. 1. KOMPOSITION I RELATION Förhållandet mellan kompositör och interpret

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Olle Sundström; [2017-01-23]
  Nyckelord :Komposition; interpret; samarbete; öppen notation;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet undersöker jag förhållandet mellan kompositör och interpret, samt hur det påverkar mitt konstnärliga arbete. Genom olika strategier försöker jag förskjuta och förändra de traditionella roller som tillskrivs kompositörer och interpreter. LÄS MER

 2. 2. EN STADSDELSFÖRVALTNING PÅ FACEBOOK. En enkätstudie om vad invånare i Lundby vill se på stadsdelsförvaltningens Facebooksida.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Ann-Catrine Westman; [2017-01-23]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; kommunikationskanaler; extern kommunikation; offentlig förvaltning; enkätstudie; informantintervjuer;

  Sammanfattning : Ge stadsdelsförvaltningen i Lundby en riktning i hur de kan arbeta med en Facebooksida som kommunikationskanal till sina invånare. Utgångspunkter (s. 7 i uppsatsen), kommunikatörens roll (s. 8 i uppsatsen) om en framgångsrik Facebooksida (s. LÄS MER

 3. 3. “Våra vapen är pennor & böcker”: en kvalitativ studie om afghanska högstadieflickors uppfattningar av utveckling & frihet samt de bådas upplevda påverkan om flickorna istället vore pojkar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jennny Fristrand; [2017-01-23]
  Nyckelord :utveckling; frihet; flickor; jämställdhet; Afghanistan; development; freedom; girls; equality;

  Sammanfattning : Development and freedom are two key concepts in global development studies. Thisthesis aims to research Afghan high school girls’ perceptions and experiences ofdevelopment and freedom. How these concepts are concretized through possibilitiesand limitations in their everyday life will answer the research problem. LÄS MER

 4. 4. Könsrepresentation i kommunernas nyhetsflöden. En innehållsanalys av framställningen av könsidentiteter i kommunala nyhetsartiklar på Internet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Malin Ågren; [2017-01-23]
  Nyckelord :Innehållsanalys; representation; genus; makt; kommunnyheter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och problematisera representationen av könsidentiteter i kommunala nyhetsflöden på Internet, samt analysera generella mönster kring detta ur ett genus- och maktperspektiv. Det teoretiska ramverket inkluderar genus- och maktteorier, statistik och tidigare representationsstudier inom massmedia, samt vetenskapliga resonemang om innebörden av en kommunal nyhetsförmedling. LÄS MER

 5. 5. ÄR GRÖNT SKÖNT? − En kvalitativ studie om leverantörernas syn på miljökravställandet inom offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreas Cerny; Fredrik Nilsson; [2017-01-20]
  Nyckelord :offentlig upphandling; miljökravställande; upphandlande myndighet; institutionellt omvärldstryck; målkonflikter;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien syftar till att ge en ökad förståelse för hur leverantörer uppfattar och serpå miljökravställandet i samband med upphandling. Studien förhåller sig också till hurleverantörers beteende har påverkats med anledning av de krav som ställs på dem, samtolika målkonflikter som uppstått i samband med kravställandet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samt.

Din email-adress: