Sökning: "samt"

Visar resultat 1 - 5 av 65102 uppsatser innehållade ordet samt.

 1. 1. DET OMVÄNDA PRESIDENTVALET En kvalitativ studie om medieporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ivana Milovanovic; Julia Persson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Hillary Clinton; Donald Trump; amerikanskt val; politik; genus; könsstereotyper; nyhetsmedier; porträttering; textanalys.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2016Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 51Antal ord: 18 006Nyckelord:Hillary Clinton, Donald Trump, amerikanskt val, politik, genus, könsstereotyper, nyhetsmedier, porträttering, textanalys.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns skillnader och likheter iporträtteringen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier inför presidentvalet 2016. LÄS MER

 2. 2. “INGEN BIKINI BLIR SNYGG PÅ EN GRÖNVIT KROPP” En studie om solning och att vara solbrun i populärkulturella medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Krook; Gabriella Moberg; [2017-02-15]
  Nyckelord :Popular culture; lifestyle magazines; beauty ideals; tanning; framing;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 HPProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap - PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2016Handledare:Johanna ArnessonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:52Antal ord:18595Nyckelord:Popular culture, lifestyle magazines, beauty ideals, tanning, framingSyfte: Att undersöka hur innehållet i populärkulturella livsstilsmagasin uppmärksammar solning samt att vara solbrun.Metod: Kvalitativa innehållsanalyserMaterial: Fyra svenska populärkulturella livsstilsmagasin - Amelia, SOLO, Veckorevyn och Frida under perioden september 2015 till augusti 2016Huvudresultat: Studien kom fram till att det främst var i två sammanhang som magasinen pratade om solning och att vara solbrun, nämligen hälsa och utseende, där utseende var det dominerande. LÄS MER

 3. 3. ”JAG SKA SLÅ NER HENNE MED MIN STYRKA” Så framställs kvinnliga boxare i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Oscarsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Boxning; genus; framställning; kvällspress; normativ femininitet; hegemonisk maskulinitet; kvinnlig maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Malin SveningsonKursansvarig: Malin SveningsonSidantal: 46Antal ord: 17 734Nyckelord:Boxning, genus, framställning, kvällspress, normativ femininitet, hegemonisk maskulinitet, kvinnlig maskulinitet.Syfte: Syftet med studie är att undersöka hur kvinnliga boxare framställs i svensk pressunder 2016. LÄS MER

 4. 4. Lärarens uppfattningar om att arbeta med språket Lärare om pedagogiska metoder, miljöer och skolorganisation för undervisning av elever med annat modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Nian Sabir; Fathulla Askwak; [2017-02-15]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; kollektiv kapacitetsupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte:Vi ville undersöka vilka pedagogiska metoder lärare anser fungerar i andra-språksundervisningen samt vilka betingelser på skolan de ansåg vara viktiga för att främja denna undervisning.Teori:För bättre förståelse och utveckling av kunskap i det svenska språket så har vi använt oss av olika teorier. LÄS MER

 5. 5. ”NÅGON SKULLE FAN BEHÖVA STÄNGA AV ELEN FÖR ATT MAN SKULLE AGERA” - En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lättman; Elvira Cranz; Ebba Johannesson Källeskog; [2017-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “Någon skulle fan behöva stänga av elen för att man skulle agera” - En kvalitativ studie av riskkommunikation ur ett mottagarperspektivFörfattare: Elvira Cranz, Ebba Johannesson Källeskog och Emelie LättmanKurs: Examensarbete i medie - och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samt.

Din email-adress: