Lärande organisation : Är systematiskt kvalitetsarbete i skolan grunden till en lärande organisation?

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionenUmeå universitet/Centrum för skolledarutveckling

Författare: Christoffer Backlund; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)