Sökning: "Annie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Annie Johansson.

 1. 1. Designprocess för kvadratsmart möbel. : - Ett samarbete med Ellos home

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Annie Linder; [2018]
  Nyckelord :Design; Compact Living; Produktutveckling; Funktion; Kvadratsmart.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett samarbete med Ellos Home där examensarbete och praktik har kombinerats. Arbetets huvudsakliga syfte har varit att ta fram en möbel till Ellos Homes sortiment utifrån ett compact living perspektiv. Examensarbetet handlar om hur jag gick från idé till första framställda prototyp ifrån fabrik. LÄS MER

 2. 2. "Man får inte vara en robot" : Hur socionomer hanterar arbetets emotionella påfrestningar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Petra Eriksson Rosenqvist; Annie Johansson; [2018]
  Nyckelord :emotions; emotional strain; social workers; social service user; working intimately with clients; manage; emotional labor; social work.; emotioner; emotionella påfrestningar; socionom; klient; klientmöte; hantering; emotionellt arbete; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Social work involves working intimately with clients who are or have previously found themselves in difficult life situations. The intimate work with clients is one of the reasons why the social work is considered emotionally demanding. LÄS MER

 3. 3. Pedagogik för begreppsutveckling på fritidshemmet : erfarenheter före och efter en riktad insats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annie Johansson; Jolanta Månsson; [2018]
  Nyckelord :Begreppsutveckling; fritidshem; matlagningsaktiviteter; multimodalitet; tematisk undervisning; transspråkande;

  Sammanfattning : I denna studie riktas ljuset mot fritidshemmets pedagogik och elevernas begreppsutveckling. Syftet är att tillföra ny kunskap om begreppsutveckling genom pedagogiska erbjudanden genom praktiska inslag präglade av meningsskapande, multimodalitet och språklig mångfald. LÄS MER

 4. 4. Att utvärdera en digital affärsidé

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Annie Johansson; [2017]
  Nyckelord :Digitala affärsmodeller; Peste; Porter´s five forces; SWOT;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser tre olika organisationsteorier, PESTLE, Porter´s five forces och SWOT. En genomgång görs kring vad de olika teorierna innebär, hur de kan bidra till att förstå en organisations omvärld och dess styrkor och svagheter vilket i sin tur ger indikationer på vad man bör ha med i beräkningen när man tar strategiska beslut i en befintlig eller nystartad organisation. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser efter en hysterektomi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annie Johansson; Emma Landin; [2017]
  Nyckelord :Experiences; hysterectomy; women; life-world perspective; literature study.; Upplevelser; hysterektomi; kvinnor; livsvärldsperspektiv; litteraturstudie.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi är ett operativt ingrepp där livmodern avlägsnas. Indikationen kan vara en tumör, framfall eller proliferation och det är världens näst mest förekommande gynekologiska operation. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser efter en hysterektomi. Metod: Genom en systematisk litteraturstudie valdes åtta artiklar ut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Annie Johansson.

Din email-adress: