Sökning: "Axel"

Visar resultat 1 - 5 av 979 uppsatser innehållade ordet Axel.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT ARBETA GENOM TOLK

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Axel Fernhag; Christoffer Irebo; [2018]
  Nyckelord :Ad hoc-tolk; Patientsäkerhet; Professionell tolk; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjuksköterskors upplevelser; Språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer är en försvårande omständighet för sjuksköterskor. Ett begränsat informationsflöde har en stor inverkan på patientsäkerheten och omvårdnadsprocessen. Tolkanvändning är en strategi för att få bukt med språkbarriärer. Det används både professionella tolkar och ad hoc-tolkar. LÄS MER

 2. 2. Jag kan inte serva! : en studie om skador hos ungdomar i samband med tennisserven

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Martinique von Schewelov; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka vilka som är de vanligaste skadorna inom tennis i samband med serverörelsen. Studien ämnar undersöka om det finns några skillnader i förekomst av skada vid utförandet av de tre olika servetyperna kick-, flack- och sliceserve, samt om det förekommer några skillnader mellan pojkar och flickor. LÄS MER

 3. 3. Yttrandefrihetens riddare : nyhetsvärderingar och nyhetsurval i samband med nazistdemonstrationerna i Göteborg 2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Axel Rydén; [2018]
  Nyckelord :News valuation; News selection; Neo-Nazi; Nordic Resistance Movement; NMR; Sweden; Gothenburg; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis deals with the reporting around the demonstration in Gothenburg on September 30th 2017 arranged by Nordiska Motståndsrörelsen (NMR), a Nordic Neo-Nazi movement. After a cultural debate in Sweden regarding freedom of speech and the attendance of the internet based right-winged alternative media Fria Tider on Mässan Bok & Bibliotek, also known as Bokmässan, always arranged at the end of September every year and being one of the bigger cultural events for the publishing industry. LÄS MER

 4. 4. Mästare och tjänare : En studie om adelsdamers förhållande till sina tjänare

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Axel Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Female nobility; servant; relationship; Rozmberk; Clifford; Von der Pfalz; Labzina;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to explore the relationship between female nobility and their servants during the early modern period. Questions that this thesis sets out to answer concerns who their servants were, their positions in the household and if the relationship between master and servant changed over time. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en försörjningskedjas flexibilitet och förmåga att hantera volymökningar - En fallstudie av Trafikverkets materialförsörjning av räler

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Mattias Hamberg; Axel Ryding; [2018]
  Nyckelord :Flexibilitet i försörjningskedjor; Kartläggning av försörjningskedjor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund Trafikverket förväntar sig ökade anslag för att utvidga och rusta upp det svenska järnvägsnätet. I och med detta förväntas efterfrågan av räler öka och Trafikverket är i behov av att utreda alternativ för att öka försörjningskedjans flexibilitet för att hantera dessa ökade volymer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Axel.

Din email-adress: