Sökning: "koncern"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet koncern.

 1. 1. Vikten av att vara motiverad : En kvantitativ fallstudie om motivation på en av Skandinaviens största koncerner inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mattea Ilic; Malin Moberg; [2017]
  Nyckelord :Motivation; detaljhandel; inre motivation; yttre motivation; anställda; chefer; koncern;

  Sammanfattning : Syfte: Undersöka vilka skillnader och likheter i motivationsfaktorer som går att upptäcka mellan chefer och anställda på detaljhandelskoncernen Nilson Group. Fokus har legat på att undersöka vilka av de inre och yttre motivationsfaktorerna som väger tyngst hos respektive yrkesgrupp och att utreda vilka eventuella samband som finns mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätning i en global koncern : En fallstudie på ITAB Shop Concept Nässjö AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Susanna Svensson; Sofie Engelbrekt; [2017]
  Nyckelord :Prestationsmätningssystem; global koncern; integration; lokala förutsättningar;

  Sammanfattning : Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Controller, 4FE18E, VT 2017 Titel: Prestationsmätning i en global koncern - En fallstudie på ITAB Shop Concept Nässjö AB Författare: Sofie Engelbrekt and Susanna SvenssonExaminator: Fredrik KarlssonHandledare: Elin Funck Bakgrund: Globala organisationer står inför utmaningen att lyckas behålla flexibilitet och anpassning till lokala förutsättningar. Samtidigt som de behöver ena och hålla samman olika bolag till en enhet för att kunna nå globala konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. Internprissättning vid utveckling av immateriella tillgångar genom cost contribution arrangements : Nya riktlinjer för deltagare

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Rebecca Svensson; [2017]
  Nyckelord :Internprissättning; internationell skatterätt; cost contribution arrangements; BEPS;

  Sammanfattning : Företag inom en koncern kan vid utvecklande av immateriella tillgångar använda sig av cost contribution arrangements för att dela på kostnader och risker samt slippa korslicenser eftersom alla företag i ett CCA får rätt att nyttja tillgångarna. Hur stor del av vinsten som ska fördelas mellan företagen beror på hur mycket de bidrog med vid starten och fördelningen måste överensstämma med armlängdsprincipen. LÄS MER

 4. 4. Att uppmuntra kunskapsdelning : En fallstudie om styrparametrars påverkan på kunskapsdelning inom en konsultkoncern

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Sofie Harrius; Nils Engman; [2017]
  Nyckelord :knowledge; knowledge sharing; knowledge management; mcs; management control; management control systems; structure; organizational structure; culture; organizational culture; communication; decentralization; consultant; kunskapsdelning; styrning; stryparametrar; kultur; struktur; organisationskultur; organisationsstruktur; kompetenscenter; decentralisering; kunskapshantering; kunskap; kommunikation;

  Sammanfattning : Knowledge management has become increasingly important in organizations and how knowledge can be developed, shared and maintained has been researched more in recent years. The question of whether knowledge is seen as a competitive advantage has gained a great deal of focus in organizations instead of reviewing knowledge management. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad provtagning för säkrare analyser : Kartläggning av provtagningsanläggningen i Aitik anrikningsverk och rekommendationer för omkonstruktion och underhållsarbete med perspektiv ur RAMS och LCC

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Agnes Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Provtagningssystem; Drift- Underhåll; LCC; RAMS; FMEA;

  Sammanfattning : Using a more reliable sampling system Aitik can have a greater control over the enrichment process and thus have a major prerequisite for increasing the profitability of the company. An increased production, according to the new production target, are putting an increased pressure on the analysis precision and process control to maintain the high quality of the copper concentrate. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet koncern.

Din email-adress: