Sökning: "Bath"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Bath.

 1. 1. Verkligt värde –Ett verktyg för Earnings Management i samband med chefsbyten inom den svenska fastighetsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gunnarsson; Robert Rehnberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Earnings Management; Verkligt värde; Big Bath; IAS 40; IFRS 13; Förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Den obligatoriska tillämpningen av IFRS för koncerner inom EUblev en påverkande faktor för fastighetsbolagen. Tillsammans med IFRS medföljde standardenIAS 40 som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. LÄS MER

 2. 2. Do not Throw the Baby out with the Bath Water. An Analysis of the Potential Effects of the Legal Measures Adopted in the EU and the US in Response to the Proliferation of High Frequency Trading

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Wiklund; [2017-04-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Following the recent expansion of High Frequency Trading and other types of Algorithmic Trading, the financial markets law of the EU and the US has seen the introduction of numerous new rules, all of which have been adopted within a rather tight timeframe. The main purpose of these measures is, and has been, to counter the chaos allegedly characterising markets. LÄS MER

 3. 3. Determinants of Discretionary Asset Write-Offs Under IFRS: Evidence from Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Robin Porkolab; [2017]
  Nyckelord :Write-offs; Discretionary; IFRS; IAS36;

  Sammanfattning : Since 2005 countries in the EU adhere to IFRS. This has greatly altered the regulations regarding asset write-offs for Swedish firms. The aim of this bachelor thesis is to investigate the determinants of discretionary asset write-offs under IFRS. I collect data from 176 Swedish firms listed on Nasdaq Stockholm Stock Exchange between 2011-2015. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av Goodwill : Är nedskrivning av goodwill enligt IAS36 förenlig med IFRS:s krav på neutralitet?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oskar Beyerböck; Simon Dahlstedt; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; Neutralitet; Agentteorin; Big Bath; Framtida kassaflöde;

  Sammanfattning : Since year 2005 all Nordic companies on a regulated stock market needs to present their accounts according to the IFRS-standards by IASB. This has affected the management of goodwill that now needs to be exposed for an impairment test every year. LÄS MER

 5. 5. Kassagenerering hos företag inom vårdsektorn på Stockholmsbörsen : En studie om indikationer på felaktig intäktsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Bjurmark; Frida Oxbern; [2017]
  Nyckelord :Revenue recognition; cash conversion; cash flow; accrued income; accrued accounting; earnings management; Intäktsredovisning; kassagenerering; kassaflöde; periodiserat resultat; periodiserad redovisning; vinstmanipulation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det är viktigt att företag tillämpar korrekt intäktsredovisning genom efterföljande avgrundläggande regler och principer enligtgod redovisningssed. Vårdsektorn är utpekad gällande indikationer på bristfällig intäktsredovisning och beskattning där bland annat Skatteverket har granskat företag inom vårdbranschen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bath.

Din email-adress: