Sökning: "Bath"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Bath.

 1. 1. Machine learning in classification of latex gloves

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Núria Brossa Dachs; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Classification; Matlab; Gloves;

  Sammanfattning : The project consists in develop a tool that make a classification of latex gloves taking into account the different features that make the difference between them using a Matlab code in machine learning. This project has the purpose to have a tool that classify those gloves in order to know in which market of the world they could be sold and at what price. LÄS MER

 2. 2. Kallbad vid Vinterviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Petter Vitestam; [2018]
  Nyckelord :bath; cold bath; wood; weathering; decay; mindfulness; presentness; time; seasons; shore; Stockholm; water; awareness;

  Sammanfattning : I vår snabba och upptagna värld med saker att göra, folk att träffa, platser att besöka, är det lätt att tappa kontakten med tidens gång, årstidernas förändring etc. Förändringar sker kring oss hela tiden men vi uppmärksammar dem ej, och rätt som det är har flera år flutit förbi. LÄS MER

 3. 3. Myrö Gård Spa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Melissa Maria Alp; [2018]
  Nyckelord :spa; bad; orangeri; våtmark; örebro;

  Sammanfattning : I en tid där vi blir alltfler i städerna och befolkningsmängden växer, hade detta examensarbete som mål att introducera en plats att kunna ta ett steg tillbaka på från vardagsstressen. Tanken var att göra utrymme för en publik plats som är till för rekreation, hälsa och upplevelse, och resultatet blev en spaanläggning. LÄS MER

 4. 4. Goodwillnedskrivningar av en ny vd : Resultatmanipulering eller enligt god redovisningssed?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Arvidsson; Folke Johannesson; [2018]
  Nyckelord :Goodwill; Big bath; Resultatmanipulering; Vd-byte; Goodwillnedskrivning; IAS36; Opportunistiskt beteende;

  Sammanfattning : Goodwill uppstår vid rörelseförvärv och utgör idag en stor andel av totala tillgångar på Stockholmsbörsen. Goodwill har i tidigare forskning funnits vara en del av resultatmanipuleringsstrategin big bath, vilket innebär att ledningen medelst strategiska nedskrivningar eller avsättningar sänker resultatet för att erhålla privat vinning. LÄS MER

 5. 5. Verkligt värde –Ett verktyg för Earnings Management i samband med chefsbyten inom den svenska fastighetsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gunnarsson; Robert Rehnberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Earnings Management; Verkligt värde; Big Bath; IAS 40; IFRS 13; Förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Den obligatoriska tillämpningen av IFRS för koncerner inom EUblev en påverkande faktor för fastighetsbolagen. Tillsammans med IFRS medföljde standardenIAS 40 som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bath.

Din email-adress: