Sökning: "Liv Lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden Liv Lärare.

 1. 1. Vem blir idrottslärare och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Björn Stråby; [2018]
  Nyckelord :Idrottslärare; Sociala egenskaper; Pierre Bourdieu; Symboliskt kapital; Socialt kapital; Lämplighetsprov;

  Sammanfattning : Detta är en studie om vilken typ av människor som väljer att bli idrottslärare och varför de väljer just att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns gemensamma faktorer som går att urskilja för personer inom idrottsläraryrket och även försöka förstå vad som krävs för att bli idrottslärare. LÄS MER

 2. 2. Skolans jämställdhetsuppdrag : Hur ramfaktorer upplevs påverka lärares möjligheter att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Bengtsson; Liv Högberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår undersökning syftar till att, med hjälp av det ramfaktorteoretiska tänkandet, undersöka hur högstadielärare i de samhälls- och naturorienterande ämnena upplever vilka möjligheter och/eller hinder de har att anlägga ett genusperspektiv på sin undervisning i enlighet med vad skollagen och läroplanen föreskriver. Vi har intervjuat fem lärare för att undersöka om och hur de upplever att både yttre och inre ramfaktorer påverkar dem att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan påverka elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. : En studie ur elevens perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carina Svendén; [2018]
  Nyckelord :Särskilt stöd; extra anpassningar; yrkeselev; yrkeslärare; yrkesprogram på gymnasiet; yrkesämne;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. Studien skulle också visa elevens behov av särskilt stöd och extra anpassningar inom de programgemensamma ämnena: ”yrkesämnen” på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

 4. 4. Bron mellan elevers lärande och fotosyntes : En litteraturstudie om lärares strategier och redskap relaterat till elevers lärande för det abstrakta begreppet fotosyntes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Widén Hanna; Björklund Reijnow Johan; [2018]
  Nyckelord :begrepp; fotosyntes; undervisning;

  Sammanfattning : Det är betydelsefullt att elever får kunskap om den biokemiska processen fotosyntes, då det är en grundläggande förutsättning för liv, och förståelse kring dess helhet kan bidra till människors handlande mot en hållbar framtid. Forskning visar att elever har svårigheter att förstå begreppet fotosyntes och missuppfattningar kan uppstå. LÄS MER

 5. 5. Identitet och literacy

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Elmberg Jonsson; [2018]
  Nyckelord :literacy; identity; identitet; identitetsskapande; meningsskapande;

  Sammanfattning : Sammandrag Denna kunskapsöversikt handlar om literacy och identitet eller kanske snarare literacies och identiteter. Genom att läsa och diskutera, fundera och analysera de källor jag hittat i min sökprocess har min kunskapsöversikt växt fram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liv Lärare.

Din email-adress: