Sökning: "Liv Lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden Liv Lärare.

 1. 1. Framgångsfaktorer och hinder för elever i mångkulturella skolor i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Batoul Yousef; Dura Tabatabai; [2018]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Hinder; Mångkulturell skola; Måluppfyllelse; Föräldrasamverkan; Studiehandledning; Intervjustudie; Malmö;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att vi ska bilda oss en uppfattning kring vilka framgångsfaktorer och hinder det finns för elever i mångkulturella skolor i Malmö. Vi vill även ta reda på hur lärare och rektorer resonerar kring detta ämne, och hur de arbetar för en ökad måluppfyllelse bland dessa elever. LÄS MER

 2. 2. Vem blir idrottslärare och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Björn Stråby; [2018]
  Nyckelord :Idrottslärare; Sociala egenskaper; Pierre Bourdieu; Symboliskt kapital; Socialt kapital; Lämplighetsprov;

  Sammanfattning : Detta är en studie om vilken typ av människor som väljer att bli idrottslärare och varför de väljer just att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns gemensamma faktorer som går att urskilja för personer inom idrottsläraryrket och även försöka förstå vad som krävs för att bli idrottslärare. LÄS MER

 3. 3. Självmordsprevention i skolan : En litteraturöversikt om skolbaserade metoder för att förebygga självmord

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :självmord; skola; självmordsprevention; ungdomar; depression;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige tar 1500 människor sitt liv varje år, en tiondel av dem tillhör gruppen unga. Regeringen menar att unga bör prioriteras i arbetet mot självmord och Folkhälsomyndigheten arbetar för att motverka självmord. LÄS MER

 4. 4. Skolans jämställdhetsuppdrag : Hur ramfaktorer upplevs påverka lärares möjligheter att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Bengtsson; Liv Högberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår undersökning syftar till att, med hjälp av det ramfaktorteoretiska tänkandet, undersöka hur högstadielärare i de samhälls- och naturorienterande ämnena upplever vilka möjligheter och/eller hinder de har att anlägga ett genusperspektiv på sin undervisning i enlighet med vad skollagen och läroplanen föreskriver. Vi har intervjuat fem lärare för att undersöka om och hur de upplever att både yttre och inre ramfaktorer påverkar dem att anlägga ett genusperspektiv på undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan påverka elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. : En studie ur elevens perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carina Svendén; [2018]
  Nyckelord :Särskilt stöd; extra anpassningar; yrkeselev; yrkeslärare; yrkesprogram på gymnasiet; yrkesämne;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. Studien skulle också visa elevens behov av särskilt stöd och extra anpassningar inom de programgemensamma ämnena: ”yrkesämnen” på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liv Lärare.

Din email-adress: