Sökning: "Liv Lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden Liv Lärare.

 1. 1. Vem blir idrottslärare och varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Björn Stråby; [2018]
  Nyckelord :Idrottslärare; Sociala egenskaper; Pierre Bourdieu; Symboliskt kapital; Socialt kapital; Lämplighetsprov;

  Sammanfattning : Detta är en studie om vilken typ av människor som väljer att bli idrottslärare och varför de väljer just att undervisa i ämnet Idrott och Hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns gemensamma faktorer som går att urskilja för personer inom idrottsläraryrket och även försöka förstå vad som krävs för att bli idrottslärare. LÄS MER

 2. 2. Rektorers tankar och påverkan utifrån ett elevhälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Wiklund; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; elevhälsoorganisation; förebyggande; hälsofrämjande; inkludering;

  Sammanfattning : Visionen med studien är att skapa fördjupade kunskaper om specialpedagogers insatser med att arbeta framgångsrikt och hälsofrämjande i utvecklandet av elevhälsoarbetet. Med förankring i studiens empiri och teori kopplat till kriterierna från skollagen (SFS, 2010:800) och skolinspektionen vill jag dessutom visa på ett kunskapsbidrag i den origamiska sambandsteorin. LÄS MER

 3. 3. "Att kunna hälsa" En litteraturstudie om elever inom idrott och hälsas förståelse av hälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Stensson; Sandra Boström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En debatt i media om ungdomar och deras hälsa har ständigt ägt rum, där skolan och framförallt ämnet idrott och hälsa har haft en viktig del i att få eleverna att reflektera kring vad en hälsosam livsstil innebär.Läroplanen 2011 formulerade hälsobegreppet utifrån ettholistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. LÄS MER

 4. 4. Motivation till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jessica Johansson; [2017]
  Nyckelord :motivation; skönlitteratur; läsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att kunna läsa är en förmåga som vi människor har användning för i hela vårt liv. Vi utvecklar exempelvis ordförrådet och läsförståelsen genom att läsa. Läsning är även en basfärdighet som har en grundläggande betydelse för hur en elev kommer att lyckas i de olika skolämnena. LÄS MER

 5. 5. Att resa bortom textböckerna i en värld full av liv : Det upplevda värdet av studieresor utomlands i ämnet engelska på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Emmy Persson; [2017]
  Nyckelord :Study abroad; attitudes; values; teacher; student; Studieresa; attityder; värderingar; lärare; elev;

  Sammanfattning : The study aims to investigate how studies abroad in the English subject are made possible, motivated for, valued and evaluated. By using a qualitative method where three interviews with three students and two teachers were conducted the following results came to light: The results show that the municipality decides whether studies abroad will or will not be approved and financed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Liv Lärare.

Din email-adress: