Sökning: "Market Structure"

Visar resultat 21 - 25 av 1271 uppsatser innehållade orden Market Structure.

 1. 21. Boat Storage System

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Jin YiPing; Tao Long; [2017]
  Nyckelord :Boat Storage System; structural analysis; Programmable Logic Controller; PLC; Automatically; Efficient;

  Sammanfattning : Nowadays, people have a boat of themselves become more and more popular. People use their boat for fishing trip and taking holiday. However, most of them do not want to take care of their boat by themselves. One of the reasons might be the place of a boat occupied. LÄS MER

 2. 22. Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens avstånd till skogsfastigheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Erika Nylander; [2017]
  Nyckelord :skoglig kompetens; kommunikation; viljan att kundanpassa; lokal anknytning; trygghet;

  Sammanfattning : Den här studien genomfördes i samarbete med SCA Skog AB eftersom att de upplevde ett behov av att förstå hur skogsägare resonerar kring begreppet förtroende i skogliga affärsrelationer. Konkurrensen bland virkesköpande organisationer om skogsägares virke ökar i takt med industriernas ökade efterfrågan på råvara och i och med urbaniseringen och den skiftande skogsägarstrukturen. LÄS MER

 3. 23. The relationship between capital structure and product market competition in US listed firms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Rooker; Chelsea Kalhor; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This study measures the effect of competition on leverage using unbalanced panel data from 4,957 US listed firms within 8 industries. To address the issues associated with concentration indexes, we contribute to the literature by using a new measure of competition – the Boone indicator which is based on efficiency. LÄS MER

 4. 24. No agency, no sustainability : conceptualising the loss of agency and how to restore it for sustainability

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Jan Peter Glock; [2017]
  Nyckelord :agency; unconditional basic income; neoliberalism; insecurity; structural transformation; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anthropogenic climate change and environmental degradation demand humanity to depart from the growth imperative forming the economic structure of the world. In other words: Structural transformation is needed. LÄS MER

 5. 25. The Decision of Debt or Equity Financing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Matthew Parsonage; Joakim Berglund; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; Pecking Order Theory; Traditional Trade-off Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Different approaches have been used to test capital structure theories empirically. In this paper the statement that Myers and Majluf (1984) discussed, that a low risk debt issue should affect the firm value less than a high risk equity issue, is explored and tested by applying an event study approach similar to the one Eckbo (1986) carried out on different kinds of debt issuances. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Market Structure.

Din email-adress: