Sökning: "Market Structure"

Visar resultat 21 - 25 av 1277 uppsatser innehållade orden Market Structure.

 1. 21. Press Measurements and Virtual Rework of Stamping Dies

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Einar Palsson; Mårten Hansson; [2017]
  Nyckelord :Virtual Rework; Inverse Modeling; ARAMIS Digital Image Correlation DIC ;

  Sammanfattning : Stamping dies are used in the Sheet Metal Forming (SMF) process for manufacturing of car body parts. The lead time for design and manufacturing of a stamping die is long, and therefore costly. LÄS MER

 2. 22. Investment in Value: A Copula Approach

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gustaf Soldan Patrikson; Victor Andrée; [2017]
  Nyckelord :factor investing; copula; tail dependence; diversification;

  Sammanfattning : We evaluate how factor equity strategies are optimally combined, focusing on the role of the value factor (HML) against the background of a recent academic discussion about its potential redundancy, and the discovery of the investment (CMA) and profitability (RMW) factors. The analysis is centered around a conditional joint return distribution from a dynamic copula model, which allows for simulation with a time-varying and non-normal dependence structure. LÄS MER

 3. 23. A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Knape; Tova Ivarsson; Henry Wang; [2017]
  Nyckelord :Transaction cost economics; vertical integration; corporate social responsibility; logistics industry; sustainability; ethics; strategic decisions; business opportunities; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng Författare: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Transaktionskostnadsekonomi, vertikal integration, corporate social responsibility, logistikbranschen, hållbarhet, etik, strategiska beslut, affärsmöjlighet. Syfte: Få en djupare förståelse av CSR och transaktionskostnadsekonomi i den moderna marknaden, genom att undersöka underliggande korrelationer och fortsatt utforska transaktioners natur kopplat till styrelsestruktur. LÄS MER

 4. 24. Boat Storage System

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Jin YiPing; Tao Long; [2017]
  Nyckelord :Boat Storage System; structural analysis; Programmable Logic Controller; PLC; Automatically; Efficient;

  Sammanfattning : Nowadays, people have a boat of themselves become more and more popular. People use their boat for fishing trip and taking holiday. However, most of them do not want to take care of their boat by themselves. One of the reasons might be the place of a boat occupied. LÄS MER

 5. 25. Förtroende i skogliga affärsrelationer : skogsägarens förtroende för virkesköparen beroende av skogsägarens avstånd till skogsfastigheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Erika Nylander; [2017]
  Nyckelord :skoglig kompetens; kommunikation; viljan att kundanpassa; lokal anknytning; trygghet;

  Sammanfattning : Den här studien genomfördes i samarbete med SCA Skog AB eftersom att de upplevde ett behov av att förstå hur skogsägare resonerar kring begreppet förtroende i skogliga affärsrelationer. Konkurrensen bland virkesköpande organisationer om skogsägares virke ökar i takt med industriernas ökade efterfrågan på råvara och i och med urbaniseringen och den skiftande skogsägarstrukturen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Market Structure.

Din email-adress: