Sökning: "SOF"

Visar resultat 11 - 15 av 18 uppsatser innehållade ordet SOF.

 1. 11. "Sof sött, i frid, Du får tids nog vaka" : En jämförelse av dikter till barn skrivna av Carl Michael Bellman och Magnus Uggla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språkUppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Maria Viktoria Ax; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersökt vilka likheter och skillnader som finns i texter till barn skrivna av författarna Carl Michael Bellman och Magnus Uggla. Utgångspunkten är att med hjälp av tillfällesdiktens ramar jämföra ett antal av Bellmans dikter med varandra samt att jämföra framför allt vaggvisan med Ugglas text. LÄS MER

 2. 12. Treatment Technology for VOC Emissions from Oil Refineries : Case study of measures taken to minimize VOC emissions at Swedish petrochemical companies to be appiled at Chineses Refineries

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Hanna Odén; [2010]
  Nyckelord :VOC; VOC treatment; refinery; petrochemical industry; Tianjin; vapor recovery; VOC; flyktiga kolväten; VOC-behandling; raffinaderi; petrokemisk industri; Tianjin;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to give suggestions on what measures to take to improve the VOC emission situation in refineries in Tianjin, China, through existing technologies in refineries in Sweden. This has been done by identifying the main places of leakage in oil refineries in Sweden, identifying what VOC compounds are emitted from the plants and the amounts emitted, mapping out different measures taken by oil refineries in Sweden to minimize VOC emissions, evaluating the different measures and suggesting how to move forward with VOC control in Tianjin. LÄS MER

 3. 13. Development of new spectroscopic instrument for enivronmental measurements of gases from industries and volcanoes

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för radio- och rymdvetenskap

  Författare :Modris Matisans; [2010]
  Nyckelord :infrared; gas emission; flux; broadband radiometry; broadband filter instrument; SOF; alkanes; carbon number;

  Sammanfattning : Refineries and petrochemical industries are large point sources of volatile organic compounds. These gases are active in tropospheric chemistry and produce photochemical smog. LÄS MER

 4. 14. Implementering av miljökvalitetsmål : En analys kring miljömålsarbetet vid länsstyrelserna i Blekinge, Skåne och Örebro län

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Jannike Ludvigsson; [2009]
  Nyckelord :Implementering; länsstyrelsen; miljökvalitetsmål;

  Sammanfattning : The works of an employee within an authority involves many laws and rules that have to be followed at the same time every case is unique and the resources are limited. This study wants to illustrate how national environmental goals are applied by länsstyrelserna in Sweden. LÄS MER

 5. 15. Industriklassificeringens roll som urvalskriterium vid multipelvärdering

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Kristoffer Hanson; Nicholas Johansson; Jens Saltin; [2009]
  Nyckelord :Multiple valuation; comparable method; price-to-earnings ratio; SOF; peer-groups;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if peer-groups based on industry classification perform as well as, or better than, peer-groups based on other measures that represent factors affecting the price-to-earnings multiple. In contrast with previous empirical studies, a solid theoretical approach is used in defining which factors, according to valuation theory, affect the P/E-ratio. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SOF.

Din email-adress: