Sökning: "analys om judendomen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden analys om judendomen.

 1. 1. ALLT FRÅN HOROR TILL HJÄLTINNOR : En feministteologisk studie av fyra utvalda kvinnliga gestalter från judendomen och kristendomens religiösa urkunder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Sara Elvefeldt; [2017]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionshistoria; kvinnliga gestalter; kvinnogestaltning; feministteologi; genusteori; religiösa urkunder; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Arbetet är en feministteologisk studie av fyra kvinnliga gestalter från judendomen och kristendomens religiösa urkunder. Syftet med arbetet är att synliggöra kvinnor från religiösa texter och hur de får status för sin egen person eller gärning. LÄS MER

 2. 2. Tempelrensningen : En narrativ analys av Joh 2:13-22

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Thomas Loréhn; [2016]
  Nyckelord :Johannesevangeliet; Narrativ analys; tempelrensningen;

  Sammanfattning : Temat för denna uppsats är en narrativ analys av berättelsen om tempelrensningen i Johannesevangeliet (Joh 2:13-2:22). Frågan som besvaras är vad som skulle kunna vara berättelsenshuvudsakliga mening och slutsatsen är att tempelrensningen kan anses handlar om befrielse. LÄS MER

 3. 3. Läroboken - barn av sin tid? : Analys av framställningar av antisemitism och Förintelsen i läroböcker i religionskunskapfrån 1980-tal – 2010-tal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hanna Sundin-Berglin; Josefin Ryman; [2015]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; religionsdidaktik; högstadiet; antisemitism och förintelsen;

  Sammanfattning : Detta examensarbetes syfte har varit att granska hur antisemitism och Förintelsen framställs över tid (1980-2010-tal) i läroböcker för grundskolans senare år. I Studien granskades också andra strategier i texterna för att motverka antisemitism. LÄS MER

 4. 4. Ty det står skrivet : En mediekritisk text- och bildanalys av framställningen om judendomen i två läroböcker för religionskunskap på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Fredrik Freud; [2012]
  Nyckelord :Judendom; Läromedelsanalys; Religionskunskap; Mediekritisk granskning; textanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Jag har undersökt två läroböcker i religionskunskap för gymnasiet för att se hur fakta kring judendomen presenteras. Uppsatsen mål har varit att utifrån en mediekritisk analys redogöra för den bild av judendomen som finns i två utvalda läroböcker för religionskunskap på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Genus i läroböcker för religionskunskap A : En analys av hur genus framställs i avsnitten om judendomen och kristendomen i ett urval läroböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Kristoffer Petersson; [2012]
  Nyckelord :Genus; Diskursanalys; Religionskunskap; Läroböcker; Kristendom; Judendom; Androcentrism;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att analysera hur ett urval läroböcker behandlar genus i avsnitten om judendomen jämfört med avsnitten om kristendomen, i både text och bild. De värderingar och normer som framkommer ska dessutom sättas i förhållande till Lpf 94. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys om judendomen.

Din email-adress: