Sökning: "analys uppgift"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden analys uppgift.

 1. 1. "Mitt stora mål är ju att bli klar med matteboken. En kvalitativ analys av elevers attityder till matematikboken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emanuel Mattsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Matematik; matematikbok; attityder; elever; intervju;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar elevers användning av matematikboken. Eftersom statistik visat att elever i Sverige får arbeta med matematikboken mycket är syftet att ta reda på vad de tycker om detta. LÄS MER

 2. 2. Att leva med endometrios- analys av två kvinnors berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Bergman; Sandra Herwerth; [2017]
  Nyckelord :Litteraturstudie; endometrios; kvalitativ innehållsanalys; inifrånperspektiv; omvårdnad; hopp;

  Sammanfattning : Att leva med endometrios är att leva med en kronisk gynekologisk sjukdom som orsakar smärtor och lidande. Endometrios är när livmoderslemhinnan växer utanför livmodern där den kan fästa vid andra organ. LÄS MER

 3. 3. "Att knyta an, en livsviktig uppgift" : En kvalitativ intervjustudie med förskollärare

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Johansson; Mette Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Anknytning; Relationell pedagogik; Anknytningsteorin; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att undersöka hur dagens verksamma förskollärare resonerar kring hur barn ges möjlighet till anknytning i förskolan och utifrån det kategorisera förskollärarnas olika åsikter. Studien har sin huvudsakliga utgångspunkt i relationell pedagogik men även inslag ur anknytningsteorin. LÄS MER

 4. 4. Distributionella representationer av ord för effektiv informationssökning : Algoritmer för sökning i kundsupportforum

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Tim Lachmann; Johan Sabel; [2017]
  Nyckelord :word2vec; fasttext; glove; LSI; LSA; word embeddings; information retrieval; search engine; machine learning; neural networks; natural language processing; NLP; distributional representations; word2vec; fasttext; glove; LSI; LSA; ordinbäddning; informationssökning; sökmotor; maskininlärning; språkteknologi; neurala nätverk; distributionella representationer;

  Sammanfattning : I takt med att informationsmängden ökar i samhället ställs högre krav på mer förfinade metoder för sökning och hantering av information. Att utvinna relevant data från företagsinterna system blir en mer komplex uppgift då större informationsmängder måste hanteras och mycket kommunikation förflyttas till digitala plattformar. LÄS MER

 5. 5. In-Home Occupational Performance Evaluation (I-HOPE): Äldre personer i Sverige och deras tolkning av aktivitetskorten utifrån ett kulturellt perspektiv – en kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Peder Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Enkätstudie; Bedömningsinstrument; Äldre personer; I-HOPE;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar och därmed samhällets vård- och omsorgskostnader. Det medför ett ökat behov av att främja ett hälsosamt åldrande i det egna hemmet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys uppgift.

Din email-adress: