Sökning: "bridge"

Visar resultat 1 - 5 av 973 uppsatser innehållade ordet bridge.

 1. 1. Det diakonala arbetet i en senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Klintberger; [2018]
  Nyckelord :diakonalt arbete; diakon; socialt arbete; senmodernitet; svenska kyrkan; välfärdsstat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det diakonala arbetets utformning och roll i dagens samhälle i förhållande till samhällsförändringar uppkomna genom modernitetens framväxt. Det har belysts att kyrkan har andra logiker än de som råder i vår senmoderna tid och därmed en annan tröghet och stabilitet än övriga samhällsinstitutioner. LÄS MER

 2. 2. Due diligence och staters positiva skyldigheter gällande sexuellt våld : En komparativ rättsanalys av det Europeiska samt det Inter-Amerikanska systemet för mänskliga rättigheter

  Master-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Helén Lind; [2018]
  Nyckelord :Sexuellt Våld; Due Diligence; Positiva Skyldigheter; Europadomstolen; InterAmerikanska domstolen; Inter-Amerikanska kommissionen;

  Sammanfattning : This paper considers the legal understanding of due diligence and states’ positive obligations regarding sexual violence. It uses legal dogmatic and legal comparative methods to analyse the European and the Inter-American human rights systems. It also uses a feminist perspective, with a focus on women’s vulnerability. LÄS MER

 3. 3. Optical methods for 3D-reconstruction of railway bridges : Infrared scanning, Close range photogrammetry and Terrestrial laser scanning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :David Crabtree Gärdin; Alexander Jimenez; [2018]
  Nyckelord :bridge inspection; non-destructive; safety; efficient; 3D-scanning; traffic disturbance; BIM; assessment; as-built; point cloud;

  Sammanfattning : The forecast of the next upcoming years estimates a growth of demand in transport. As the railway sector in Europe has developed over many years, the infrastructure presents performance issues because of, among other factors, asset maintenance activities being difficult and time consuming. LÄS MER

 4. 4. Human Resource Management Practices Contributing to Competency Enhancement of Project Managers and Team Members in Project-Based Organizations:The Case of IT Industry in France

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Boris Fionov; Vusal Mustafayev; [2018]
  Nyckelord :Project Management; Human Resource Management; Competence Management; Human Resource Practices;

  Sammanfattning : In the contemporary business world firms are being transformed into project-based organisations when majority of functions are performed through projects while administrative support is provided by permanent organisational structures. Moreover, variety of industries develop characteristics of Project-Based organizations which implies that HR practices need to be adjusted to help project employees to acquire necessary skills to adapt technology and help company embrace changes in business environment. LÄS MER

 5. 5. Railway bridges with floating slab track systems : Numerical modelling of rail stresses - Dependence on properties of floating slab mats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Daniel Kostet; [2018]
  Nyckelord :ballasted track; bridge; elastic mat; expansion; finite element method FEM ; finite element analysis FEA ; floating slab mat; interaction; International union of railways UIC ; non-ballasted track; SOFiSTiK; ballasterat spår; ballastfritt spår; bro; dilatationsfogar; finita elementmetoden FEM ; finit elementanalys FEA ; fixerat spår; interaktion; Internationella järnvägsunionen UIC ; SOFiSTiK; vibrationer; vibrationsdämpande matta;

  Sammanfattning : The increased use of continuously welded rails in the railway systems makes it necessary to increase the control of the rail stresses to avoid instability and damages of the rails. Large stresses are especially prone to appear at discontinuities in the railway systems, such as bridges, due to the interaction between the track and the bridge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bridge.

Din email-adress: