Sökning: "bridge"

Visar resultat 1 - 5 av 1054 uppsatser innehållade ordet bridge.

 1. 1. Port Conflict Supply Chain Disruptions A case study in an attempt to investigate the Gothenburg port-labour conflict from a manufacturing perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mehmed Kayello; Johan Morsten; [2018-07-02]
  Nyckelord :Port-Labour Conflict; Supply Chain Disruption; Mitigation Strategies; Export; Forestry industry;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Conflicting logics within the audit practice: a result of the new regulation regarding sustainability reporting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Michaela Larsson; Nathalie Persson; [2018-07-02]
  Nyckelord :audit practice; sustainability report; institutional logics; sustainability reporting; sustainability audit;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. Det diakonala arbetet i en senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Klintberger; [2018]
  Nyckelord :diakonalt arbete; diakon; socialt arbete; senmodernitet; svenska kyrkan; välfärdsstat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det diakonala arbetets utformning och roll i dagens samhälle i förhållande till samhällsförändringar uppkomna genom modernitetens framväxt. Det har belysts att kyrkan har andra logiker än de som råder i vår senmoderna tid och därmed en annan tröghet och stabilitet än övriga samhällsinstitutioner. LÄS MER

 4. 4. Short-term effects of 90/90 breathing with ball and balloon on core stability

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lukas Alverdes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Breathing is a life preserving mechanism that can influence muscles of the core and its stabilizing mechanisms, especially by the function of the diaphragm and intra-abdominal pressure (IAP) build-up. The 90/90 bridge with ball and balloon (90/90 breathing) is one technique doing so, thereby affecting the core and core stability (CS). LÄS MER

 5. 5. The alliance of Digital Nudging & Persuasive Design: The Complementary Nature of the Design Strategies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mimmi Castmo; Rebecka Persson; [2018]
  Nyckelord :Nudging; Digital Nudging; Persuasive Design; Usability Evaluation; Inspection Method; Human Computer Interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Design can steer individuals in different ways to guide them to perform an intended behavior and make certain decisions. Persuasive design and digital nudging refer to two design strategies, which both emphasize the concept of designing with intention. By guiding users through design within the process of decision-making. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bridge.

Din email-adress: