Sökning: "djupintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet djupintervju.

 1. 1. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

 2. 2. Hur blir det lönsamt att satsa på hälsa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :Hälsa; fysisk aktivitet; hälsoeffekter; lönsamhet.;

  Sammanfattning : Abstrakt - Svenska Uppsatsens titel: Hur blir det lönsamt att satsa på hälsa? Universitet: Linnéuniversitetet Ämne/nivå: Företagsekonomi, organisation. Kandidatuppsats 15 HP. Författare: Emma Andersson Nyckelord: Hälsa, fysisk aktivitet, hälsoeffekter, lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alm Viktoria; Berggren Therése; [2017]
  Nyckelord :Pedagogiskt verktyg; Musikaliskt habitus; Musik; Kulturförmedlare; Känslor; Habitus; Förskolan;

  Sammanfattning : Nallekonsert är ett återkommande konsertkoncept framfört av Malmö symfoniorkester på Malmö Live, där barn i åldern fyra till sju år ges möjlighet att uppleva och upptäcka sång, musik och olika musikaliska genrer. Denna studie undersöker Nallekonserter som ett pedagogiskt instrument för att närma sig känslor med hjälp av musik. LÄS MER

 4. 4. Patienters uppfattning av information innan anti-VEGF behandling

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åsa Densborn; [2017]
  Nyckelord :Patienter; information; AMD; anti-VEGF behandling; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Age-related macula degeneration (AMD) drabbar framförallt äldre människor. Synen blir snabbt försämrad i de centrala delarna. Tidigare studier har identifierat att otillräcklig information kan skapa oro inför behandlingen. För att utveckla informationen är det betydelsefullt att veta hur informationen uppfattas. LÄS MER

 5. 5. "Tänk nu inte att detta är en skola! Om svensklärarens och elevers responsdialoger under ett skrivmoment i klassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Ström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats är riktat till att försöka förstå hur en svensklärare arbetar med sin muntliga respons under ett skrivmoment i svenska. Syftet med uppsatsen är att undersöka samtalet mellan lärare och elever i klassrumskontexten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djupintervju.

Din email-adress: