Sökning: "djupintervju"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet djupintervju.

 1. 1. Intensiv läsinlärning : en interventionsserie för flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Segerros; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; intensiv läsinlärning; språkutvecklande arbetssätt; svenska som andraspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Att arbeta med intensiv läsinlärning för flerspråkiga elever kräver att undervisande speciallärare förhåller sig till elevernas interimspråksutveckling för att främja en positiv andraspråksutveckling för de flerspråkiga eleverna. Hur undervisar en speciallärare språkutvecklande för en flerspråkig elev under intensiv läsinlärning? Studiens syfte var att exemplifiera en speciallärares läsundervisning för en flerspråkig elev. LÄS MER

 2. 2. Den offentliga miljöns inverkan på trygghet och social hållbarhet i ett särskilt utsatt område

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ellen Karlsson; Maria Rönnbäck; [2018]
  Nyckelord :Segregated areas; community planning; citizens dialogue; public spaces; safety; social sustainability; design strategies; crime prevention; Araby; Dalbo centrum; utsatta områden; samhällsplanering; medborgardialog; offentliga stadsrum; trygghet; social hållbarhet; designstrategier; brottsbekämpning; fysisk planering;

  Sammanfattning : Studien analyserar hur tillämpning av genomtänkt samhällsplanering kan minimera brottslighet och öka trygghet i särskilt utsatta områden. Vikten av medborgarnas delaktighet för en socialt hållbar samhällsutveckling poängteras. LÄS MER

 3. 3. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

 4. 4. Hur blir det lönsamt att satsa på hälsa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :Hälsa; fysisk aktivitet; hälsoeffekter; lönsamhet.;

  Sammanfattning : Abstrakt - Svenska Uppsatsens titel: Hur blir det lönsamt att satsa på hälsa? Universitet: Linnéuniversitetet Ämne/nivå: Företagsekonomi, organisation. Kandidatuppsats 15 HP. Författare: Emma Andersson Nyckelord: Hälsa, fysisk aktivitet, hälsoeffekter, lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alm Viktoria; Berggren Therése; [2017]
  Nyckelord :Pedagogiskt verktyg; Musikaliskt habitus; Musik; Kulturförmedlare; Känslor; Habitus; Förskolan;

  Sammanfattning : Nallekonsert är ett återkommande konsertkoncept framfört av Malmö symfoniorkester på Malmö Live, där barn i åldern fyra till sju år ges möjlighet att uppleva och upptäcka sång, musik och olika musikaliska genrer. Denna studie undersöker Nallekonserter som ett pedagogiskt instrument för att närma sig känslor med hjälp av musik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet djupintervju.

Din email-adress: