Sökning: "empirical evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 541 uppsatser innehållade orden empirical evaluation.

 1. 1. WOMEN’S REPRESENTATION IN AFGHANISTAN Economic Empowerment and International Agencies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Oleksandra Turovska; [2018-06-20]
  Nyckelord :economic empowerment; women; gender equality; Afghanistan;

  Sammanfattning : Purpose:This thesis examines the level of effectiveness of the Women Economic Empowerment Projects in Afghanistan in a certain period, especially from 2001 onward, and in accordance to the availability of the required data. The study has benefited from various sources of information on the policies and goals of governmental and non-governmental agencies, implementation of the projects, mid-term evaluation data, and overall available outcomes. LÄS MER

 2. 2. Miljöregleringar och handel. En analys av REACH - förordningen som eventuellt handelshinder.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Virginia Ostrowski; [2018-05-18]
  Nyckelord :trade barrier; trade pattern; non tariff measure; REACH-regulation; environmental regulation; small and medium-sized enterprises SMEs ; chemicals; handelshinder; handelsmönster; icke-tariffär åtgärd; REACH-förordningen; miljöreglering; små och medelstora företag SMF ; kemikalier;

  Sammanfattning : There is a broad empirical foundation that examines how environmental regulations can, in practice, act as barriers to trade, although often not intended. The REACH agreement (Regulation,Evaluation,Authorisation, and Restriction of Chemicals) implemented in 2007, constitutes such an important environmental regulation with a clear focus on the chemical industry. LÄS MER

 3. 3. FACTORS THAT INFLUENCE 9th GRADE STUDENTS’ HIGHER EDUCATION ASPIRATIONS IN SWEDEN The role of gender, parental nationality, parental education and academic self-concept

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elpis Grammatikopoulou; [2018-04-24]
  Nyckelord :higher education aspirations; gender; parental nationality; parental education; theoretical self-concept; aesthetic self-concept;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study is to explore the influence of gender, parental nationality,parental education, and academic self-concept on the HE aspirations of 9th grade students inSweden.Theory: The various factors influencing HE aspirations—the extent to which 9th grade studentsregard future HE learning as a reasonable forecast for themselves—are here considered asindicators of social capital, as value that accrues through one’s social ties and achievements. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors strategier för smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Helena Klaar; Linus Olsson; [2018]
  Nyckelord :Pain assessment; Registered nurses; Communication; Care; Emergency department; Smärtbedömning; Sjuksköterskor; Kommunikation; Omvårdnad; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Den vanligaste orsaken till att patienter kommer till akutmottagningarna är på grund av smärta. De största svårigheterna som sjuksköterskor upplever på akutmottagningen är att patienterna erhåller otillräcklig smärtbedömning och smärtlindring. LÄS MER

 5. 5. The unicorn factory : Examining Stockholm tech-startups and their pursuit of internationalization

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Georg Lövström; Hampus Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; Entrepreneurship; Start-ups; Network; Relationships; Stockholm; innovation; Business-ecosystem.;

  Sammanfattning : The idea behind this thesis was born from the success of the so-called unicorn companies originating from Stockholm. Unicorn companies are highly successful tech-startups which reached an evaluation of 1 billion USD while remaining private companies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet empirical evaluation.

Din email-adress: