Sökning: "empirical evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 386 uppsatser innehållade orden empirical evaluation.

 1. 1. Travel Diary Semantics Enrichment of Trajectoriesbased on Trajectory Similarity Measures

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :RUI LIU; [2018]
  Nyckelord :trajectory similarity measures; trip segmentation; tripleg segmentation; mode inference;

  Sammanfattning : Trajectory data is playing an increasingly important role in our daily lives, as well as in commercial applications and scientific research. With the rapid development andpopularity of GPS, people can locate themselves in real time. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Allocation for Embedded Heterogeneous Memory : An Empirical Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Peterson; [2018]
  Nyckelord :Memory management; NVRAM; Scratchpad memory; Embedded systems; Minneshantering; NVRAM; Scratchpad minne; Inbyggda system;

  Sammanfattning : Embedded systems are omnipresent and contribute to our lives in many ways by instantiating functionality in larger systems. To operate, embedded systems require well-functioning software, hardware as well as an interface in-between these. The hardware and software of these systems is under constant change as new technologies arise. LÄS MER

 3. 3. Värdet i utvärderingar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Frida Åhsberg; Charlotta Persson; [2018]
  Nyckelord :artighet; legitimitet; organisation; mening; profession; syfte; utvärdering;

  Sammanfattning : Persson, C &Åhsberg, F. Värdet i utvärderingar. Kvalitativ syftesstudie av BiFF utvärderingar. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Mångfald på arbetsplatsen – en medspelare i organisationens framgång? En kvalitativ studie om mångfaldsarbetet hos tre olika företag och vilka för- och nackdelar som detta medför

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erica Karjalainen; Viktoria Nicolaisen; [2017-08-29]
  Nyckelord :Mångfald; Lönsamhet; Organisationskultur; Organisation; Dynamik; Icke-ekonomiska resultat;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to look into how diversity is being handled within organizations,and how this affects the organizational outcomes in terms of both economic and noneconomic results.The concept of diversity is rather complex and includes several different definitions where themost central often are ethnicity and gender. LÄS MER

 5. 5. Farmers not Farming? An empirical study of the elimination of the mandatory set-aside policy in the EU.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Karlsson; [2017-07-28]
  Nyckelord :Agriculture; Common Agricultural Policy; set-aside policy; the Health Check of the CAP; FADN data; difference-in-difference;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet empirical evaluation.

Din email-adress: