Sökning: "empirical evaluation"

Visar resultat 1 - 5 av 451 uppsatser innehållade orden empirical evaluation.

 1. 1. Den digitala innovationens kommunikationsmöjligheter Utveckling och utvärdering av en mobil applikation som stödjer ny kommunikationsteknologi

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linnéa Jakobsson; Joanna Karlsson; [2016-12-09]
  Nyckelord :Digital innovation; Internet of Things; kommunikationsteknologier; fordonsindustrin; Design Science;

  Sammanfattning : There are situations when the signal is bad which decreases the possibility to connect to relaymasts. With the assistance of other communications it should be a opportunity to connect towherever you are. The ongoing digital innovation is expected to expand in the forthcomingyears in order to connect things. LÄS MER

 2. 2. “Do we have to actually understand all this?” Students’ on-line information search and evaluating the sources when working with Controversy Mapping

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Réka Izabella Csonka; [2016-07-05]
  Nyckelord :controversy mapping; mediated learning; information search; information literacy;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this thesis is to explore upper-secondary students’ information search and their evaluation of on-line sources in a project work on socio-scientific issues when controversy mapping as a new digital method is implemented in the assignment. Accordingly, the focus of this study is on how students manage on-line information search and how they evaluate web-sources by relating these to their learning activities with specific socio-scientific issues. LÄS MER

 3. 3. ”Det var en gång…” : En kvalitativ studie om bedömning av skönlitterärt skrivande i grundskolans tidigare år.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emelie Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Writing processes; assessment; evaluation; feedback; Skrivprocesser; bedömning; formativ; summativ;  återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge läsaren en bild av hur skrivprocessen samt bedömningsarbetet i skönlitterärt skrivande kan se ut i grundskolans yngre år. Jag vill genom tidigare forskning ta reda på hur en skrivprocess kan vara uppbyggd, vilka viktiga delar lärarna bör att ta hänsyn till i processen samt bedömningens/återkopplingens roll. LÄS MER

 4. 4. Entrepreneurial activity in developing countries

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ilia Minaev; [2016]
  Nyckelord :entrepreneurship; entrepreneurial activity; developing countries;

  Sammanfattning : Modern literature has many research in the field of entrepreneurship, but most of them do not explain the characteristics of entrepreneurial activity in developing countries. Thus, this research uses  regression analysis of panel data for the cross-country analysis of factors influence the level of entrepreneurial activity in 52 developing countries. LÄS MER

 5. 5. The Effectiveness of Exchange Rate Targeting as a Monetary Policy Tool at the Zero Lower Bound - The Case of the Czech Republic

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Jenny Dreier; Claire Thürwächter; [2016]
  Nyckelord :Unconventional Monetary Policy; Exchange Rate Targeting; Czech Republic; Vector Autoregressive Models; Policy Evaluation;

  Sammanfattning : In November 2013, the Czech economy faced significant deflationary pressure as a consequence of a recessionary European environment. In response, the Czech National Bank decided to depreciate its exchange rate artificially and defend a one-sided exchange rate target of 27 CZK/EUR. The goal is to guide inflation back to target. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet empirical evaluation.

Din email-adress: