Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 1. Ensembleundervisning på högstadiet : Hur beskriver musiklärare att de gör?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Lilja; [2018]
  Nyckelord :ensemblespel; bedömning; musikundervisning; planering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur musiklärare planerar, genomför och gör bedömningar av ensemblespel på högstadiet samt vad lärarna anser behövs för musikutrustning i klassrummet. För att uppfylla detta syfte lyfter studien frågor kring lärares planering, genomförande, tidsupplägg, betydelsen av klassrummets resurser samt insamling av bedömningsunderlag och bedömning. LÄS MER

 2. 2. Konsumentens ålder och dess påverkan på det upplevda värdet av självscanningskassor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinore Forslund; Sebastian Nordli; [2018]
  Nyckelord :service-dominant logic; självscanningskassor; SST; ålder; värde;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om konsumentens ålder påverkar det värde som upplevs efteranvändning av självscanningkassor i matvarubutiker. Med bakgrund i tidigare studier somtyder på att ålder har en påverkan på inställningen till att använda "self-service technologies",har en enkätundersökning genomförts för att utreda om detta samband även gäller för ålderoch det upplevda värdet efter användning. LÄS MER

 3. 3. Visual Debugging of Dataflow Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Fanti Machmount Al Samisti; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Big data processing has seen vast integration into the idea of data analysis in live streaming and batch environments. A plethora of tools have been developed to break down a problem into manageable tasks and to allocate both software and hardware resources in a distributed and fault tolerant manner. LÄS MER

 4. 4. Den avskalade effekten : Om effekten av ett minimalistiskt skrivverktyg och hur det upplevs i en interaktiv användningssituation

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Totte Annerbrink; Nizar Talovic; [2017]
  Nyckelord :Actability; Interaction effect; Interaction; User experience; Interaction criteria; D.EU.PS.; Handlingsbarhet; Interaktionseffekt; Interaktion; Användarupplevelse; Interaktionskriterier; D.EU.PS;

  Sammanfattning : Denna studie och uppsats har behandlat och fokuserats på att synliggöra interaktionseffekten som uppstår när ett informationssystems gränssnitt är avskalat. Fallstudien i denna uppsats utgår ifrån ett webbaserat skrivverktyg vid namn Writer. LÄS MER

 5. 5. Det kontantlösa samhällets påverkan på SME-företag : En studie om de olika betalsättens effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Linus Andersson; Amanda Lindblom; [2017]
  Nyckelord :SME; små och medelstora företag; kontantlöst samhälle; effekter; påverkan; betaltjänster;

  Sammanfattning : Det skedde en stor utveckling mot ett kontantlöst samhälle i samband med tillkomsten av elektroniska och internetbaserade betalningsmedel i mitten av nittiotalet. De senaste åren har även mobila betalsätt vuxit fram. Effekten av denna utveckling bidrog till ett minskat behov av kontanter, vilket har påverkat företag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: