Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 16 - 20 av 214 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 16. Automatiserad sjunkspärr för lyftbord av saxliftsprincip

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Sebastian Anderson; [2016]
  Nyckelord :Sciccor lift; Marco AB; Lifting table; lyftbord; saxlift; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den vanligaste typen av lyftbord inom industrin är uppbyggda med en saxlift som får sin vertikala rörelse med hjälp av hydraulcylindrar. Enligt standard SS-EN 1570-1 finns det i vissa situationer krav på att en mekaniskspärr ska finnas som förhindrar lyftbordet från att sjunka. LÄS MER

 2. 17. Development of an automatic autonomous sensor carrier for sound profile measurement in deep sea

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Niklas Möller; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis main purpose was to answer the question "Can you measure or calculate the velocity sound profile while performing a bathrymetric survey in an offshore environment like the North Sea, without any interaction nor modification of the existing equipment?".This, since today underwater surveys are a complex and expensive operation to perform where you either are mapping the sea floor or on a searching mission for a sunken wrecks. LÄS MER

 3. 18. Logistikteori för Specialförband vid genomförande av specialoperationer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Björk; [2016]
  Nyckelord :Specialförbandslogistik; specialförband; specialoperationer; logistik; integrering; framsynthet; improvisation; flexibilitet; tillgänglighet; tempo; enkelhet; överlevnad; effektivitet; kreativitet; operationssäkerhet; interoperabilitet.;

  Sammanfattning : Specialförband och specialoperationer beskrivs ofta i förhållande till reguljära enheter och konventionella operationer. De beskrivs som något som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Detta kan i sin tur ställa andra krav på specialförbandslogistiken än på logistiken för reguljära förband. LÄS MER

 4. 19. Svenska koncerners val av omräkningsmetod : I enlighet med IAS 21?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Lundgren; Jennifer Lundström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globaliseringen har haft en stor betydelse för företagandet i världen och det har även inneburit att företag i olika länder har börjat handla och samarbeta mer med varandra. Detta har i sin tur lett till att ett behov av att använda sig av valutaomräkningsmetoder uppkommit, bland annat för att omvärdera sina utländska dotterbolag. LÄS MER

 5. 20. Varför väljer kunder självserviceteknologi? : En kvantitativ undersökning utifrån banksektorn

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonna Kisberg; Louise Andersson; [2016]
  Nyckelord :Self-service technology; Självserviceteknologi;

  Sammanfattning : SammanfattningSjälvserviceteknologins (SST) betydelse för företag och kunder ökar i takt med den teknologiska utvecklingen. De många fördelarna SST genererar så som enkelhet, bättre tillgänglighet och möjligheter för kunder att bli oberoende är bara några av många faktorer som spelar in. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: