Sökning: "enkelhet"

Visar resultat 16 - 20 av 212 uppsatser innehållade ordet enkelhet.

 1. 16. Logistikteori för Specialförband vid genomförande av specialoperationer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Björk; [2016]
  Nyckelord :Specialförbandslogistik; specialförband; specialoperationer; logistik; integrering; framsynthet; improvisation; flexibilitet; tillgänglighet; tempo; enkelhet; överlevnad; effektivitet; kreativitet; operationssäkerhet; interoperabilitet.;

  Sammanfattning : Specialförband och specialoperationer beskrivs ofta i förhållande till reguljära enheter och konventionella operationer. De beskrivs som något som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Detta kan i sin tur ställa andra krav på specialförbandslogistiken än på logistiken för reguljära förband. LÄS MER

 2. 17. Svenska koncerners val av omräkningsmetod : I enlighet med IAS 21?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Lundgren; Jennifer Lundström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globaliseringen har haft en stor betydelse för företagandet i världen och det har även inneburit att företag i olika länder har börjat handla och samarbeta mer med varandra. Detta har i sin tur lett till att ett behov av att använda sig av valutaomräkningsmetoder uppkommit, bland annat för att omvärdera sina utländska dotterbolag. LÄS MER

 3. 18. Varför väljer kunder självserviceteknologi? : En kvantitativ undersökning utifrån banksektorn

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jonna Kisberg; Louise Andersson; [2016]
  Nyckelord :Self-service technology; Självserviceteknologi;

  Sammanfattning : SammanfattningSjälvserviceteknologins (SST) betydelse för företag och kunder ökar i takt med den teknologiska utvecklingen. De många fördelarna SST genererar så som enkelhet, bättre tillgänglighet och möjligheter för kunder att bli oberoende är bara några av många faktorer som spelar in. LÄS MER

 4. 19. Forecasting Campaign Sales Using Artificial Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH och numerisk analys

  Författare :Joel Engström; [2016]
  Nyckelord :Artificial Neural Networks; ANN; Multiple Linear Regression; Campaign predictions; Campaign modeling; Marketing mix modeling; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis will investigate the characteristics and possibilities of implementing a forecasting model for campaign sales in Coop stores. The implementation will be done by the use of multiple linear regression and artificial neural networks. Advantages and drawbacks of these models will be investigated and discussed. LÄS MER

 5. 20. Ett effektivt returflöde - Centrala aspekter att beakta vid utformande av returflöden inom e-handeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hallberg; Emma Linderoth; [2015-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande e-handelsbranschen präglas av stora returmängder och i den konkurrens sområder på marknaden idag kan en enkel returprocess bidra till både kundlojalitet ochkostnadseffektivisering. E-handelsföretagens och transportföretagens gemensamma mål är attgöra konsumenten nöjd, eftersom utan konsumentens köp uteblir intäkten för bägge parter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet enkelhet.

Din email-adress: