Sökning: "elevperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 561 uppsatser innehållade ordet elevperspektiv.

 1. 1. Laborativ matematik ur ett elevperspektiv : Elevens uppfattning om vilket arbetssätt som gynnar det egna lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Jeanette Ranfjäll; [2018]
  Nyckelord :Laborativ matematik; laborativa arbetssätt; praktisk matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om laborativa arbetssätthjälper elever att skapa förståelse för ett matematiskt innehåll samt attjämföra detta med tidigare forskning och undervisande lärares tankar kringdetta. Genom intervjuer med både elever och pedagoger samt en observationav eleverna när de löser en uppgift har jag undersökt informanternasenskilda uppfattningar om ämnet matematik och olika arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Roligt, pirrigt och spännande- en studie om elevers syn på de nationella proven i matematik i årskurs 3.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna oLSSON; [2017-11-13]
  Nyckelord :Nationella prov; matematik; årskurs 3; elevhälsa; elevperspektiv; lärares påverkan;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar ett elevperspektiv gällande de nationella proven i matematik i årskurs 3. Det tycktes finnas lite forskning kring hur elever påverkas och uppfattar de nationella proven och syftet med arbetet är att undersöka detta på ett djupare plan. LÄS MER

 3. 3. Val av lärobok i matematik. En analys av processen och lärares urvalskriterier.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Dahlgren Israelsson; [2017-11-10]
  Nyckelord :läroboksutformning; val av lärobok; urvalskriterier; valprocess;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att skapa en förståelse för de mekanismer som bestämmer vilken lärobok som lärare i årskurs 1-3 använder i matematikundervisningen. Hur själva valprocessen går till och vilka urvalskriterier lärare prioriterar vid val av lärobok har undersökts. LÄS MER

 4. 4. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
  Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER

 5. 5. Systematisk övergång : En specialpedagogisk analys av lärares muntliga framställningar om övergång från grundskola till gymnasiets Språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sofie Hammarqvist; [2017]
  Nyckelord :övergång; överlämning; stadieövergång; samverkan; konflikt; dokumentation; bedömning; Språkintroduktion; skola; nyanländ; elev; läridentitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera muntliga framställningar av lärare på gymnasiets Språkintroduktion, om övergången av elever från grundskolan till Språkintroduktionen på gymnasiet. Som metod användes insamling och analys av kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet elevperspektiv.

Din email-adress: