Sökning: "female students"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade orden female students.

 1. 1. Technical Interest : Does earlier technology education influence the choiceto further studies in technical subjects?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Forsell; [2018]
  Nyckelord :Technical interest; Teknikprogrammet; Higher education; Secondary school;

  Sammanfattning : This thesis investigates if a student’s interest in technology at lower secondary school can influence their choice to attend an upper secondary school technical program (Teknikprogrammet). Factors like the choice of course book, teacher, practical and theoretical technology were investigated. LÄS MER

 2. 2. Skolbibliotekets skamvrå? En studie av skolbiblioteket som resurs i tjejers informationssökningar kring sexualitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Agnes Kauranen; Matilda Lindhe Persson; [2018]
  Nyckelord :Library and information science; school library; sexuality; phenomenography; focus groups; regional behavior; Erving Goffman; Carol C. Kuhlthau; biblioteks- och informationsvetenskap; skolbibliotek; sexualitet; fenomenografi; fokusgrupper; regionbeteende; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This master’s thesis presents a review of high school girls’ experiences of how information seeking concerning sexuality is handled and given space in the school library. In Swedish high schools, sex education is integrated into a number of subject areas rather than taught as an independent subject. LÄS MER

 3. 3. My preferable workplace - A quantitative study about what HR-students find attractive in a coming employer and possible difference between gender and level of extroversion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ludvig Tanno; Eric Wangsell; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; Extroversion; Gender; HR; Students; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to, with basis in theory regarding employer branding, the personality trait of extroversion and gender differences examine the perceived importance of different aspects of employer branding. A quantitative study that included a questionnaire was made to investigate this phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Sex segregation in the maritime industry Why are there so few women?

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper

  Författare :Jon Ståhl; Rickard Hermansson; [2018]
  Nyckelord :sex segregation; maritime industry; personality; interest; harassment;

  Sammanfattning : This study examines why there are fewer women than men in the maritime industry, howstudents perceive their education and if it is possible to obtain a typical personality profile ofthe students. Data was collected using semi- structured interviews and personalityassessment based on the five-factor model. LÄS MER

 5. 5. CSR och transparens: två verktyg för ökad köpbenägenhet? : En kvalitativfallstudie om grön konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Bengtsson; Agnes Bäckström; [2018]
  Nyckelord :CSR; Transparency; Sustainability; Marketing communication; Willingness to buy; CSR; Transparens; Hållbarhet; Marknadskommunikation; Köpbenägenhet;

  Sammanfattning : CSR och transparens blir alltmer vanliga verktyg för företag för att kunna belysa konsumenter om deras ansvarstagande och hållbara arbete. För att dessa aktiviteter ska nå konsumenterna krävs en kommunikation från företaget. Som konsument kan det vara svårt att uppfatta informationen och tolka den som företaget önskar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet female students.

Din email-adress: