Sökning: "female students"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade orden female students.

 1. 1. Readers’ Perceptions of Gender, Use of Stereotypes and Identification with Literary Texts : Selected South African High School Students’ Responses on “A Rose for Emily”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Pia Österman; [2018]
  Nyckelord :A Rose for Emily; identification; interpretive community; group formation; Norman Holland; reader response theory; reading event; stereotypes; gender stereotypes;

  Sammanfattning : Selected South African high school students’ perceptions of stereotypes in William Faulkner’s “A Rose for Emily” are the center of attention in an attempt to establish or refute the existence of a uniform interpretation in the interpretive community. The textual reader responses were collected by using a questionnaire. LÄS MER

 2. 2. Att arbeta mot könsskillnader i de tidigare åren av grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Klara Nihlén; Rebecka Danilo; [2018]
  Nyckelord :Elementary education; equal education; gender differences; literacy;

  Sammanfattning : The aim of this article is to answer the following question “how gender difference expresses itself in the classroom and how can we work against it?”. UN convention on the rights of the child says that all children are of equal value. It also says that no child should be discriminated due to its gender. LÄS MER

 3. 3. ”Folk som är som mig har inte nämnts” : Kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund om upplevelsen av den manliga och eurocentriska kanon inom historieundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Szewczyk; [2018]
  Nyckelord :intervjustudie; gymnasieskolan; historiedidaktik; genus; genusstudier; etnicitet; kanon; eurocentrism; Orientalism; Det andra könet; Said; de Beauvoir; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med den här intervjustudien är att belysa hur sju kvinnliga gymnasieelever med en utomeuropeisk bakgrund upplever och förhåller sig till den eurocentriska och manliga kanon inom historieundervisningen. Metoden som har använts är semistrukturerade djupintervjuer med en teoretisk utgångspunkt i grundad teori samt existentiell hermeneutik. LÄS MER

 4. 4. I Mean, You Look Sexy. : Differences in perception of a male and female character amongst students in Seychelles

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ylva Bladh; [2018]
  Nyckelord :gendered language use; Seychelles;

  Sammanfattning : This study examines the difference in perception of a character in a male and a female guise amongst university students in Seychelles, and elaborates on how such difference reflects gender hierarchies in general. The students were given a questionnaire consisting of five scenarios, in which two or more characters communicated, and then answered questions about their perception of the characters. LÄS MER

 5. 5. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet female students.

Din email-adress: