Sökning: "female students"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade orden female students.

 1. 1. Technical Interest : Does earlier technology education influence the choiceto further studies in technical subjects?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Forsell; [2018]
  Nyckelord :Technical interest; Teknikprogrammet; Higher education; Secondary school;

  Sammanfattning : This thesis investigates if a student’s interest in technology at lower secondary school can influence their choice to attend an upper secondary school technical program (Teknikprogrammet). Factors like the choice of course book, teacher, practical and theoretical technology were investigated. LÄS MER

 2. 2. Manliga sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av intim omvårdnad av kvinnliga patienter. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Caroline Lundgren; Samuel Oliv; [2018]
  Nyckelord :Manliga sjuksköterskor; Intim omvårdnad; Könsstereotyper;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagen samhälle förknippas sjuksköterskeyrket med feminina egenskaper och yrket är starkt kvinnodominerat. Den ojämna könsfördelningen inom yrkeskategorin kan förstås utifrån samhällets stereotypa uppfattning av kön, som skapas utifrån idéer, handlingar och föreställningar som tilldelas kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. Läsebokens mening och budskap – en genuskritisk textanalys av "Den magiska kulan"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Bontin; Felicia Dahl; [2018]
  Nyckelord :textanalys; genus; gender; läromedel; genusordning;

  Sammanfattning : All forms of texts carry messages and meanings depending on societal ideals and values, including children textbooks. In this critical text analysis we focus on how the values regarding gender is portrayed in a textbook for primary school students. The book we base our analysis on is Den magiska kulan (The Magical Ball) by Mats Wänblad (2011). LÄS MER

 4. 4. Does the perception of the glass ceiling influence female students' ambitions towards top leadership positions?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Anna Ström; Johanna Burvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “PERIODS ARE NORMAL. SHOWING THEM SHOULD BE TOO.” : - En receptionsstudie på Libresse reklamfilm ”Blood Normal”

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lovisa Valentino; Sandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Blood normal; Libresse; receptionsstudie; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Libresse campaign #Bloodnormal aims to raise awareness about periods as a taboo subject. Similar to how Libresse is trying to make a change, more and more companies are starting to create norm breaking content. The question is how the public see these commercials. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet female students.

Din email-adress: