Sökning: "female students"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade orden female students.

 1. 1. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 2. 2. En dubbel avvikare : En kvalitativ studie om socionomstudenters syn på kvinnors brottslighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Olsson; Mia Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Crime; Delinquency; Gender; Norms; Kriminalitet; Brottslighet; Genus; Normer;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to survey Swedish students of social workers views on gender in correlation to delinquency. By doing so, we hoped to gain knowledge in how opinions on gender differences are constructed, with focus on femininity. The study was conducted through interviews with two focus groups, containing two vignette case. LÄS MER

 3. 3. Learning while Gaming: Second Language Students’ Acquisition of English Idioms

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Patricia Vanhanen; [2017]
  Nyckelord :idioms; linguistics; computer;

  Sammanfattning : Idioms are found in every language, and if one wants to master a language it is important to learn and be able to use idioms while communicating. The English language is no exception. As well as in other languages, idioms are used extensively in the English language. LÄS MER

 4. 4. Genuskonstruktioner i Hungerspelen och Ruts bok : Hur kan texterna användas i gymnasieskolans värdegrundsarbete?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mårtensson Evelina; [2017]
  Nyckelord :Genus; queera läsningar; identitet;

  Sammanfattning : This thesis uses a hermeneutic text analysis from a queer perspective to analyse Suzanne Collins The hunger games and the religious text Book of Ruth. This has been done to examine if the texts can be used to address the Swedish high school’s values about gender and identity. LÄS MER

 5. 5. An investigation of the relationship between online activity on Studi.se and academic grades of newly arrived immigrant students : An application of educational data mining

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Akash Menon; Nahida Islam; [2017]
  Nyckelord :Educational data mining EDM ; data mining DM ; Cross Industry Standard for Data Mining CRISP-DM ; Statistical analysis; Multiple linear regression; null-hypothesis; and level of significance.; Utbildningsdatautvinning; Datautvinning; CRISP-DM; Statistisk analys; Multipel linjär regression; nollhypotes och signifikansnivå;

  Sammanfattning : This study attempts to analyze the impact of an online educational resource on academic performances among newly arrived immigrant students in Sweden between the grade six to nine in the Swedish school system. The study focuses on the web based educational resource called Studi.se made by Komplementskolan AB. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet female students.

Din email-adress: