Sökning: "kajsa larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kajsa larsson.

 1. 1. När sexuella övergrepp reduceras till en fråga om etnicitet -En kvalitativ textanalys om medias framställningar av de sexuella övergreppen som skedde i Köln på nyårsnatten 2015-2016 ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kajsa Rosengren Larsson; Åse Ingelsson; [2018]
  Nyckelord :sexual abuse; Cologne; media disourses; sexuella övergrepp Köln; Social Sciences;

  Sammanfattning : Our aim with this study is to study from an intersectional perspective how Swedish printed press produced a narrative on the sexual abuse in the German city, Cologne, on New Year's Night 2015-2016. This study is based on a qualitative content analysis based on news articles from four newspaper publishers, TT News, Dagens Nyheter, Aftonbladet and Expressen. LÄS MER

 2. 2. Proffs på professionalism: Hur chefer i människonära tjänsteverksamheter skapar förutsättningar för sina medarbetares professionalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kajsa Larsson; Annika Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Professionalism; Chefskap; Ledarskap; Hemvård; Människonära tjänsteverksamheter; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi upplever att de tongivande forskarna inom den nordiska tjänsteforskningen är alltför konceptuella i sina slutsatser, då de sällan tar hänsyn till vad som djupgående krävs i kontexten inom olika verksamhetsområden. Då framgångsrika tjänsteverksamheter inte enbart är individanpassade, utan även situationsanpassade, finner vi att de förutsättningar som specifikt människonära tjänsteverksamheter kräver är intressanta att undersöka. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen : en studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Amina Hajric; Kajsa Larsson; [2017]
  Nyckelord :CAPM; Fama French-three factor model; FF3; return; market factor; SMB; HML; degree of explanation; CAPM; Fama French-trefaktormodellen; FF3; avkastning; marknadsfaktor; SMB; HML; förklaringsgrad;

  Sammanfattning : Det är sedan länge känt att det finns en positiv korrelation mellan risk och avkastning. Investerare och bolag kan välja mellan flera olika prissättningsmodeller för att förutspå priset på en aktie. Forskare har, med den kända enfaktormodellen CAPM som utgångspunkt, utvecklat en modell som tar hänsyn till mer än bara marknadsfaktorn. LÄS MER

 4. 4. Barnen som huvudpersoner i sin vardag på förskolan : En fenomenologisk studie om barns upplevelser av utemiljön på förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Bergstaf; Kajsa Larsson; [2016]
  Nyckelord :Livsvärld; fenomenologi; fenomen; delaktighet; inflytande; barn; pedagoger; utemiljö; förskola.;

  Sammanfattning : Vi lyfter fram barns perspketiv på utemiljön och på så sätt ger vi barnen möjlighet till inflytande över sin vardag på förskolan. Syftet med vår studie är att ta reda på hur barnen upplever utemiljön, för att kunna bidra till ett fortsatt arbete med att ge barnen inflytande över sin egen vistelse på förskolan.  .. LÄS MER

 5. 5. Att bemöta personer med multipelt substansbrukssyndrom : Professionellas perspektiv och erfarenheter av multipelt substansbrukssyndrom i behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Petra Gustafsson; Kajsa Larsson; [2016]
  Nyckelord :Multiple substance use; treatment; polydrug; addiction;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa professionellas uppfattning om och  erfarenhetav multipelt substansbrukssyndrom samt deras tankar om hur problematiken s hanteras och åtgärdas för att skapa positiv förändring hos klienter. Till studi användes kvalitativ metod med utgångspunkt från hermeneutike Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter från två oli verksamheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kajsa larsson.

Din email-adress: