Sökning: "kajsa larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kajsa larsson.

 1. 1. Proffs på professionalism: Hur chefer i människonära tjänsteverksamheter skapar förutsättningar för sina medarbetares professionalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Kajsa Larsson; Annika Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Professionalism; Chefskap; Ledarskap; Hemvård; Människonära tjänsteverksamheter; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi upplever att de tongivande forskarna inom den nordiska tjänsteforskningen är alltför konceptuella i sina slutsatser, då de sällan tar hänsyn till vad som djupgående krävs i kontexten inom olika verksamhetsområden. Då framgångsrika tjänsteverksamheter inte enbart är individanpassade, utan även situationsanpassade, finner vi att de förutsättningar som specifikt människonära tjänsteverksamheter kräver är intressanta att undersöka. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen : en studie på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Amina Hajric; Kajsa Larsson; [2017]
  Nyckelord :CAPM; Fama French-three factor model; FF3; return; market factor; SMB; HML; degree of explanation; CAPM; Fama French-trefaktormodellen; FF3; avkastning; marknadsfaktor; SMB; HML; förklaringsgrad;

  Sammanfattning : Det är sedan länge känt att det finns en positiv korrelation mellan risk och avkastning. Investerare och bolag kan välja mellan flera olika prissättningsmodeller för att förutspå priset på en aktie. Forskare har, med den kända enfaktormodellen CAPM som utgångspunkt, utvecklat en modell som tar hänsyn till mer än bara marknadsfaktorn. LÄS MER

 3. 3. Att bemöta personer med multipelt substansbrukssyndrom : Professionellas perspektiv och erfarenheter av multipelt substansbrukssyndrom i behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Petra Gustafsson; Kajsa Larsson; [2016]
  Nyckelord :Multiple substance use; treatment; polydrug; addiction;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa professionellas uppfattning om och  erfarenhetav multipelt substansbrukssyndrom samt deras tankar om hur problematiken s hanteras och åtgärdas för att skapa positiv förändring hos klienter. Till studi användes kvalitativ metod med utgångspunkt från hermeneutike Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem respondenter från två oli verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Barnen som huvudpersoner i sin vardag på förskolan : En fenomenologisk studie om barns upplevelser av utemiljön på förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Sofie Bergstaf; Kajsa Larsson; [2016]
  Nyckelord :Livsvärld; fenomenologi; fenomen; delaktighet; inflytande; barn; pedagoger; utemiljö; förskola.;

  Sammanfattning : Vi lyfter fram barns perspketiv på utemiljön och på så sätt ger vi barnen möjlighet till inflytande över sin vardag på förskolan. Syftet med vår studie är att ta reda på hur barnen upplever utemiljön, för att kunna bidra till ett fortsatt arbete med att ge barnen inflytande över sin egen vistelse på förskolan. .. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan högre språkliga förmågor och fonologiskt arbetsminne hos vuxna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kajsa Larsson; Tina Nilsson; [2015-07-09]
  Nyckelord :högre språkliga förmågor; fonologiskt arbetsminne; vuxna; TBSS; sifferrepetition; high level language functions; phonological working memory; adults; digit span; subtle language disorders;

  Sammanfattning : This study investigated relationships between high level language functions and phonological working memory in adults by correlating results oftests in a test battery used for investigating subtle language disorders and digit span task results. Results of two digit span tasks were analyzed in relation to demographic factors. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kajsa larsson.

Din email-adress: