Sökning: "kunskapsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet kunskapsteori.

 1. 1. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER

 2. 2. Men vad är det du gör? : Om arbetet med unga i svåra livssituationer med fokus på livsberättelsen.

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Tine Winther; [2017]
  Nyckelord :Story; life story; fictional stories; mask; narrative; abuse; interaction; social work.; Berättelse; livsberättelse; fiktiva berättelser; mask; narrativ; missbruk; samverkan; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Title of this master thesis is “But what are you doing? Working with young people in difficult life situations focusing on the life stories.” Through practical knowledge theory, I will try to find ways to depict knowledge that cannot be fully explained in models or methods. I want to highlight what my career is about. LÄS MER

 3. 3. Grundskoleelevers och lärares uppfattning om sin matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alejandro Suing; Filippa Einsbohr; [2017]
  Nyckelord :Dewey; pragmatizing the curriculum; democracy; education; beliefs; attitudes; primary school; mathematics education;

  Sammanfattning : En vinklad undervisningsform kan vara en bidragande faktor till att svenska elever har fått sämre betyg och resultat på nationella samt internationella prov. Skolverkets datainsamling visar att ungefär 10 200 svenska grundskoleelever har fått betyget F i nationella proven i matematik. LÄS MER

 4. 4. Samhällets strukturer och sociala fenomen : En idéhistorisk studie av Durkheims samhällsteori och metodologi i Les règles de la méthode sociologique

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Robert Astborg; [2017]
  Nyckelord :Durkheim; metodik; sociologi; sociala fakta; fenomen; empiri; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Studien undersöker sociologins forskning och metodregler i Émile Durkheims Les Règles dela méthode sociologique (1894) ur ett idéhistoriskt perspektiv. Målet med metodiken var att vetenskapligt kunna använda objektiva fenomen som relaterade till samhällets sociala strukturer och därigenom kunna erhålla sociala fakta och redovisa statistiska beräkningar ochlogisk-analytiska slutsatser. LÄS MER

 5. 5. Vet han att han tror? : En studie av Christer Sturmarks kunskapssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jörgen Säteraas; [2017]
  Nyckelord :religionsfilosofi; epistemologi; christer; sturmark; kunskapssyn; vet; han; att; han; tror; philosophy; epistemology; tro; veta; vetande; nyateism; ateism; atheism; new; kunskapsteori; kunskap; knowledge; tro; vetande; 3.0; upplysning; 21:a århundradet;

  Sammanfattning : The modern swedish atheism is led by Christer Sturmark, chairman of Humanisterna, the swedish humanists. In this essay I study the epistemology of Christer Sturmark to find out on what basis he makes his assumptions about knowledge, faith, belief and his view that scientism is the only way to reach real knowledge. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kunskapsteori.

Din email-adress: