Sökning: "kunskapsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet kunskapsteori.

 1. 1. Behövs fortbildning om språkstörning i skolan? : En enkätstudie till yrkesverksamma i skolan och logopeder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marita Aurén Jusslin; Charlotta Forseth Fjärrfors; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; samarbete; kunskap; fortbildning; speciallärare; logopeder; enkätstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka yrkesverksammas inom skolan kunskap om funktionsnedsättningen språkstörning. Med yrkesverksamma i skolan avser vi utbildningschefer, rektorer, speciallärare, tal- och språkpedagoger, specialpedagoger, klass- och ämneslärare, klass- och elevresurser/elevassistenter samt kuratorer och skolsköterskor. LÄS MER

 2. 2. Hemtjänstpersonalens upplevelser kring äldre och deras alkoholkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christel Hellström; Maria Reimer; [2018]
  Nyckelord :abuse; alcohol problems; elderly; elderly with alcohol problems; home care staff; knowledge; äldre; äldre med alkoholproblem; missbruk; kunskap; handlingsutrymme inom vård och omsorg; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Intentionen med denna studie har varit att genom en kvalitativ metod undersöka huruvida personer som arbetar inom hemtjänsten i Malmö stad upplever och uppfattar mötet med äldre där det uppkommer problem för personalen i deras arbete på grund av att den äldre har konsumerat alkohol. Detta genom att intervjua åtta hemtjänstpersonal angående deras förutsättningar att leva upp till lagen och den nationella och den lokala värdegrunden i Malmö stad. LÄS MER

 3. 3. Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Attitude; Elever; Students; Årskurs 2; Year 2; Survey; Enkät; Fysisk aktivitet; Physical activities; Kroppen; Body; Koncentration; Concentration; Kunskap; Knowledge; Kunskapsteori; Knowledge theory; Motorik; Motor skills; Skolprestation; School performance; Intervju; Interview;

  Sammanfattning : I min SAG (Självständigt Arbete på Grundnivå) undersöktes den fysiska aktivitetens påverkan på elevers motorik, koncentration och skolprestation. Forskningen (Caterino & Polaks 1999; Ekblom 2011; Ericsson 2003; Schmidt, Egger & Conzelmanns 2015; Wrotniak et al. LÄS MER

 4. 4. Närvaro i skolan är något mer än en ✔ i protokollet : En lärares sikte på praktisk kunskap i estetiska  kunskapsdimensioner

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Marie Umerkajeff; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; drama teacher; drama education; drama; theatre practice; alienation; aesthetic; artistic; pedagogy; didactics; teaching; mimesis; praktisk kunskap; dramapedagogik; dramautbildning; drama; teaterpraktik; alienation; förfrämlingande; estetisk; konstnärlig; pedagogik; didaktik; undervisning; mimesis;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt anslag skrivet ur en dramalärares synvinkel om praktisk kunskap inom estetiska ämnen på gymnasiet. Metoden kallas ”Södertörns-modellen”, en professionell induktiv metod baserad på en fenomenologisk introspektion som hänvisas till som handlingssituationen. LÄS MER

 5. 5. Men vad är det du gör? : Om arbetet med unga i svåra livssituationer med fokus på livsberättelsen.

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Tine Winther; [2017]
  Nyckelord :Story; life story; fictional stories; mask; narrative; abuse; interaction; social work.; Berättelse; livsberättelse; fiktiva berättelser; mask; narrativ; missbruk; samverkan; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Title of this master thesis is “But what are you doing? Working with young people in difficult life situations focusing on the life stories.” Through practical knowledge theory, I will try to find ways to depict knowledge that cannot be fully explained in models or methods. I want to highlight what my career is about. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kunskapsteori.

Din email-adress: