Sökning: "marginalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet marginalisering.

 1. 1. Gud är manlig och kvinnan bär skuld : En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Women; Abrahamic religions; discourse; gender theory; gender; textbook analysis; marginalization; Kvinnan; abrahamitiska religionerna; diskurs; genusteori; genus; läroboksanalys; marginalisering;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. LÄS MER

 2. 2. #Metoo som social rörelse - en innehållsanalys av #metoo-uppropen i svensk media

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Mikaelsdotter; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorörelse; social rörelse; jämställdhet; #metoo; kollektiv mobilisering; könsmaktsordningen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige framställs inte sällan som ett jämlikt land i jämförelse med många andra länder. Denna nationella självbild ruckades under 2017 av vittnesmål om sexuella trakasserier, våld och marginalisering utfört av män mot kvinnor. LÄS MER

 3. 3. "Jag vet att min gud inte älskar mig mindre för att jag är kvinna" : En kvalitativ studie om muslimska och kristna kvinnors uppfattningar om religion, exkludering och marginalisering i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Ahl; [2018]
  Nyckelord :Exkludering. Marginalisering. Intersektionalitet. Sekularisering. Muslimska kvinnor. Kristna kvinnor. Androcentrism;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i religionsvetenskap undersöker vilka uppfattningar fyra kvinnor med kristen och muslimsk religionstillhörighet har om sin religion och religionens roll i Sverige,samt vilka upplevelser vederbörande kvinnor har av exkluderande och marginaliserande behandling, grundat i sin religion och sitt kvinnliga kön. Det genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med två kvinnor med muslimsk religionstillhörighet och två kvinnor med kristen religionstillhörighet. LÄS MER

 4. 4. KVINNOR I HISTORIEÄMNET En kunskapsöversikt om hur kvinnor skildras i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ashkan Jamali; Kerim Sutovic; [2018]
  Nyckelord :framställning av kvinnor; historia; historieläroböckerna; historieskildring; historieämnet i skolan; jämställdhet; kunskapsöversikt; läroböcker; läroplan;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt så har vi undersökt hur kvinnor framställs i historieämnet i skolan. Vi valde att fokusera på två viktiga kategorier som formar och påverkar historieämnet i skolan. Dessa kategorier är; kvinnors framställning i läroplanerna för historia samt hur kvinnor skildras i läroböckerna för historia. LÄS MER

 5. 5. Språkriktighet eller substans? : en studie i bedömning av nationella prov i svenskämnets skriftliga framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Frej Rydén; [2017]
  Nyckelord :Bedömning; marginalisering; programstudier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den hypotes som detta arbete utgår från är att lärare tenderar att bedöma elever utifrån olika bedömningsaspekter, beroende på vilket program eleverna går på. Detta grundar sig i att tidigare forskning har visat att en marginalisering av elever på yrkesförberedande program är påtaglig utifrån ett undervisningsperspektiv, då dessa elever tenderar att tilldelas mindre kognitivt krävande uppgifter, primärt baserat på lärarnas förutfattade meningar om deras förmågor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marginalisering.

Din email-adress: