Sökning: "marginalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet marginalisering.

 1. 1. Gud är manlig och kvinnan bär skuld : En genusteoretisk diskursanalys på läromedel inom religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Eklund; Sofie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Women; Abrahamic religions; discourse; gender theory; gender; textbook analysis; marginalization; Kvinnan; abrahamitiska religionerna; diskurs; genusteori; genus; läroboksanalys; marginalisering;

  Sammanfattning : Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. LÄS MER

 2. 2. ”Alla romer har krokar under kjolen” : En kvalitativ studie om socialarbetares erfarenheter av romers situation i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Aron Bergenblad; Sara Handå; [2018]
  Nyckelord :Romer; minoritet; marginalisering; diskriminering; stigmatisering; antiziganism; andrafiering; kultur; kulturkompetens;

  Sammanfattning : Romer är en av Sveriges fem nationella minoriteter och har befolkat landet sedan 1500-talet. Romer som grupp har i det svenska samhället historiskt sett marginaliserats, stigmatiserats och exkluderats och de utsätts än idag för allvarliga kränkningar. LÄS MER

 3. 3. Kuriren. En systematisk litteraturstudie om varför kurirer smugglar narkotika.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikaela Broddene; [2018]
  Nyckelord :Kurir; Narkotikasmuggling; Narkotikabrottslighet; Orsaker; Smugglare;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie var syftet att undersöka varför kurirer smugglar narkotika och att analysera och sammanställa forskning om ämnet. Det har länge pågått ett krig mot narkotikan genom att olika typer av insatser har satts in runt om i världen i försök att få stopp på narkotikahandeln. LÄS MER

 4. 4. Political Buddhism and the Exclusion of Rohingya in Myanmar : Exploring targeted religious nationalism using Myanmar's Muslim Rohingya minority as a case study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Simon Knuters; [2018]
  Nyckelord :Rohingya; Myanmar; political Buddhism; ethnicity; nationalism; refugees;

  Sammanfattning : The Rohingya Muslim minority, originally living in Rakhine state in western Myanmar, has been marginalized and harassed for decades. The Rohingya minority has been stateless since 1982 and they strive to become Burmese citizens. LÄS MER

 5. 5. #Metoo som social rörelse - en innehållsanalys av #metoo-uppropen i svensk media

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Mikaelsdotter; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorörelse; social rörelse; jämställdhet; #metoo; kollektiv mobilisering; könsmaktsordningen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sverige framställs inte sällan som ett jämlikt land i jämförelse med många andra länder. Denna nationella självbild ruckades under 2017 av vittnesmål om sexuella trakasserier, våld och marginalisering utfört av män mot kvinnor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marginalisering.

Din email-adress: