Sökning: "popular factual TV"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden popular factual TV.

 1. 1. Arkeologins visuella gestaltning i lokala dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Sjöman Marcus; [2017]
  Nyckelord :local newspapers; communication; mediation; contract archaeology; categories; photos; lokala dagstidningar; kommunikation; förmedling; uppdragsarkeologi; kategorier; bilder;

  Sammanfattning : Archaeology is a popular subject which the public has the opportunity to meet in a variety of contexts. In addition to television documentaries, non-fiction and popular science magazines, archaeology has even played a significant role in the fictional world. LÄS MER

 2. 2. Historia genom magen : autenticitet och äckel i Historieätarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christine Sandal; [2015]
  Nyckelord :re-enactment; äckel; autenticitet; popular factual TV; reality TV; Historieätarna; subjektiv historia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjektiv historieingång har blivit allt populärare. Både på omedierat och medierat plan går trenden åt att vilja veta hur det kändes att leva förr. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet popular factual TV.

Din email-adress: