Sökning: "public procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden public procurement.

 1. 1. Upphandling av digitala trygghetslarm Finns det plats för innovation?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Therése Oresten; [2017-09-05]
  Nyckelord :offentlig sektor; innovation; standarder;

  Sammanfattning : Sweden has an aging population and it is estimated that 25% of the population will be over 65 years ofage by the year 2060. Many elderly people are healthy enough to be living in their homes, but theyare in need of an alarm that they can use in case of emergency. LÄS MER

 2. 2. VAD LOV:AR SVERIGES KOMMUNER? En studie av jämställdhetskrav i offentlig upphandling av hemtjänst enligt LOV

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linn Eriksson; Mathilda Fredriksson; [2017-08-15]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Lagen om valfrihetssystem; Hemtjänst; Jämställdhet; Feministisk politisk teori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att bidra med kunskap kring i vilken omfattning svenska kommuner ställer jämställdhetskrav i sin upphandling av hemtjänst enligt LOV, samt belysa hur eventuella krav är formulerade.Teori:Som teoretisk utgångspunkt för analysmodellen används feministisk politisk teori som behandlar ojämställdheten mellan kvinnor och män, könsstrukturer och makt kopplat till (välfärds)staten. LÄS MER

 3. 3. Electric Vehicle Adoption in Sweden and the Impact of Local Policy Instruments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lina Trosvik; Filippa Egnér; [2017-07-28]
  Nyckelord :electric vehicles; BEV; policy instruments; technology adoption; charging infrastructure; parking benefits; public procurement 2017-05-30 Filippa Egn er Lina Trosvik Supervisor: Jessica Coria i;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. Public Procurement and the Public-Private Value Conflict - A research model creating study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Christoffer Matshede; [2017-06-22]
  Nyckelord :Public procurement; Contract documents; Public; Private; Value conflict; Value foundation; Research model; Hands-on employees; Public transport; Vignettes;

  Sammanfattning : Through public procurement, public services are oftentimes supplied by firms from the private sector. Theory states that public and private firms stand on conflicting value foundations following differences in ownership, funding and control. The public ethos is typically based on social values and the private ethos is increasingly economic. LÄS MER

 5. 5. Utrymmet för ändringar av upphandlingsdokument under anbudstiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maximilian Hansson Wallenberg; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; administrative law; Offentlig upphandling; Public procurement; Ändringar av upphandlingsdokument; Modifications of procurement documents; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentliga upphandlingar utgör en stor del av de svenska och europeiska marknaderna och har sedan länge varit föremål för reglering som bland annat ska minska risken för korruption och säkerställa ett effektivt utnyttjande av offentliga medel. Sedan Sveriges tillträde i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1992 har upphandlingsreglerna utgått från dem som framarbetats av Europeiska unionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet public procurement.

Din email-adress: