Sökning: "public procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden public procurement.

 1. 1. Sustainable certifications in the public procurement by municipalities of IT-products

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Glansén; Elin Olsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Sustainability; Public procurement; Eco-label; Certification; Municipality;

  Sammanfattning : There are many different approaches to combat sustainability challenges, one of them being the use of certifications. The purpose of this thesis is to gain an understanding of the motives to include sustainability in public procurement, with focus on sustainable certifications. LÄS MER

 2. 2. Från ettor och nollor till ett språk svenskarna kan förstå En kvantitativ studie om hur IT-läckan på Transportstyrelsen rapporterades i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Frida Wall; Lilly Kronlund; [2018-02-08]
  Nyckelord :IT; Transportstyrelsen; IT-läckan; IT-skandalen; Regeringskrisen; Nyhetsrapportering; gestaltning; det journalistiska uppdraget; spekulationer; nyhetsvärdering; nyhetsvinkling; IT; the transport agency; IT leak; IT scandal; the Swedish government crisis; news reporting; framing; the journalism mission; speculations; news value; news angling;

  Sammanfattning : PurposeUnder the year of 2017 could everybody follow the news about the Swedish government’soutsourcing of Transportstyrelsen’s IT operations. Somewhere the procurement had gone wrong and confidential information had been compromised. LÄS MER

 3. 3. PRIVACY BY DESIGN likheter och skillnader mellan leverantörer och betällare : En studie med fokus på inställning, kunskap och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anna Stenlund; Sanna Sjöström; Cecilia Wännberg; [2018]
  Nyckelord :Pbd;

  Sammanfattning : The EU General Data Protection Regulation (GDPR) replaces the Data Protection Directive 95/46/EC in May 25, 2018. This will generate major changes for organizations that process personal data. Privacy by Design is a requirement in GDPR and a concept that implies that IT systems are designed in such way that personal privacy is protected. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling : När får och när ska villkoren ställas?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Daniel Brynolf; [2018]
  Nyckelord :Labor Conditions; Public Procurement; Arbetsrättsliga villkor; Offentlig upphandling; Upphandlingsrätt; LOU; Arbetsrätt; Affärsrätt;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter en upphandlande myndighet bör ha att ställa arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling är en omdebatterad fråga. I Sverige infördes i januari 2017 ny lagstiftning om offentlig upphandling, vilken kompletterades i juni 2017 med bl.a. LÄS MER

 5. 5. Miljökrav i offentlig upphandling - En analys av rättsliga och praktiska hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt; Miljörätt; Miljökrav; Miljöhänsyn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, green public procurement is considered an important part of a positive environmental and social development. This is partly because of the large economic importance of public procurement and partly because environmental considerations constitute an aspect of public procurement with increased significance. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet public procurement.

Din email-adress: