Sökning: "värdegrund genus"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden värdegrund genus.

 1. 1. Skolans genusmedvetenhet : En kvalitativ textanalys av skolans pojkkris

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Caroline Ripén; [2018]
  Nyckelord :Genus; genusmedvetenhet; genuspedagogik; jämställdhet; kompensatorisk pedagogik; Michael Kimmel; pojkkrisen; pygmalioneffekten; skolans värdegrund.;

  Sammanfattning : This research aims to highlight how the ‘boy-crisis’ affects the identities and results of boys in Swedish schools. Therefore, reasons, consequences and possible solutions are investigated in this study. LÄS MER

 2. 2. ”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Olsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children’s literature; working with equality; values; reading aloud; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar; genus; barnlitteratur; jämställdhetsarbete; värdegrund; högläsning; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. LÄS MER

 3. 3. Känslokalla flickor och sårbara pojkar? : -En granskning av läroböcker ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ylva Atle; Emma Kihlberg; [2018]
  Nyckelord :Genus; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns stereotypiska uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt och manligt och enligt skolans värdegrund ska skolan motverka dessa uppfattningar. Stereotyper kan bland annat återfinnas i läroböcker. Läroböcker är något som elever dagligen får ta del av. LÄS MER

 4. 4. Mannen har ordet : En genusanalys av ett läromedel i svenska för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Genus; läromedel i svenska; genusgranskning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka representationen av män och kvinnor i ett läromedel i svenska för gymnasieskolan för att studera om det speglar den värdegrund som läroplanen har i fråga om genusmedvetenhet. Läroboken är skriven 2012 och tar avstamp i Gy11. Studien bygger både på en kvantitativ och en kvalitativ analys. LÄS MER

 5. 5. ”Tänk om jag hade fötts till tjej och blivit tvungen att ha leopardnylonstrumpor på mig!” : En studie om hur genus framställs i vanligt förekommande högläsningsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Pavlovic; [2018]
  Nyckelord :Gender; basic values; children s literature; literature didactics; reading aloud; book discussions; Guldmysteriet; SVJ; and Sandvargen; Genus; värdegrund; barnlitteratur; litteraturdidaktik; högläsning; boksamtal; Guldmysteriet; SVJ; och Sandvargen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze commonly read children’s literature from a gender perspective. The study also contains a discussion about what these books can convey to students and how they can be used in a didactic perspective. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet värdegrund genus.

Din email-adress: