Sökning: "vårdtagare"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet vårdtagare.

 1. 1. Har jag tolkat dig rätt? : En litteraturstudie om uppfattningar och erfarenheter av tolkar inom vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Green; Johanna Ronnås; [2018]
  Nyckelord :language barriers; translation; interpreter; health care; språkbarriärer; översättning; tolk; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många länder i världen kan betraktas som mångkulturella vilket leder till att många olika språk möts inom vården och behovet av tolkar ökar. Att ha en tredje part i ett samtal kan eventuellt leda till komplikationer såsom missförstånd. LÄS MER

 2. 2. Jag är mer än vad jag kan uttrycka mig om. : En litteraturöversikt om kommunikationsbrister inom vården hos vårdtagare med utomnordiskt ursprung.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Ellaha Mohammad Fayaz; Samio Hussein Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Invandrare; kommunikationssvårighet; patient; tolk; upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att vara en kameleont - En kvalitativ studie om vad som kan skapa samförstånd och distansering i interaktionen mellan äldreomsorgens vårdtagare och vårdgivare i situationer som handlar om sexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Olsson; [2018]
  Nyckelord :äldreomsorg; undersköterska; vårdbiträde; sexualitet; vårdtagare; samförstånd; distansering; intimitet; interaktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2013 gjordes en enkät på en vård- och omsorgskonferens inom Malmö stad i syfte att undersöka vård- och omsorgspersonalens syn på ämnet sexualitet i relation till sitt arbete och omsorgstagarna. Det visade sig att även om många deltagare kunde berätta om situationer tagna direkt från omsorgens vardag som rörde ämnet sexualitet, definierade man inte detta utifrån begreppet sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Vi tackar för maten! : ensamstående äldres upplevda matsituation med hemtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Kadija Hadid; Tatiana Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; food situation; experience; in-depth interviews; care recipients; qualitative research; Äldre; matsituation; upplevelse; djupintervju; vårdtagare; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Inledning: Andelen äldre personer i Sverige ökar och beräkningar visar att det kommer finnas över en miljon personer i Sverige som är över 80 år 2045. Det är fler och fler äldre personer som väljer att bo i ordinärt boende vilket betyder att det kommer att behövas fler resurser för att bemöta deras behov. LÄS MER

 5. 5. Hur utbildning till omvårdnadspersonal påverkar arbetet med inkontinenshjälpmedel på särskilt boende : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sabina Subasic; Li Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Inkontinenshjälpmedel; Interventionsstudie; Omvårdnadspersonal; Särskilt boende; Utbildning; Urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens betraktas som en folksjukdom i dagens Sverige. Högst procent drabbade är äldre som bor på särskilt boende. Alla med inkontinens har rätt till en utredning, behandling och om behov finns en individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vårdtagare.

Din email-adress: