Sökning: "vårdtagare"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet vårdtagare.

 1. 1. Har jag tolkat dig rätt? : En litteraturstudie om uppfattningar och erfarenheter av tolkar inom vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Green; Johanna Ronnås; [2018]
  Nyckelord :language barriers; translation; interpreter; health care; språkbarriärer; översättning; tolk; sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många länder i världen kan betraktas som mångkulturella vilket leder till att många olika språk möts inom vården och behovet av tolkar ökar. Att ha en tredje part i ett samtal kan eventuellt leda till komplikationer såsom missförstånd. LÄS MER

 2. 2. Jag är mer än vad jag kan uttrycka mig om. : En litteraturöversikt om kommunikationsbrister inom vården hos vårdtagare med utomnordiskt ursprung.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Ellaha Mohammad Fayaz; Samio Hussein Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Invandrare; kommunikationssvårighet; patient; tolk; upplevelse.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Språket som ett hinder i vårdrelationen. En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Nilsson; Hedvig Norman; [2018]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Språkbarriärer; Tolk; Vårdrelation Lunds universitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är kärnan i en god vård men talar vårdtagare och vårdgivare inte samma språk uppstår en språkbarriär, vilket kan leda till en minskad personcentrerad vård samt brister i patientsäkerheten. I Sverige idag talas många olika språk och det är av stor vikt att risken för språkbarriärer uppmärksammas. LÄS MER

 4. 4. Att vara en kameleont - En kvalitativ studie om vad som kan skapa samförstånd och distansering i interaktionen mellan äldreomsorgens vårdtagare och vårdgivare i situationer som handlar om sexualitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Olsson; [2018]
  Nyckelord :äldreomsorg; undersköterska; vårdbiträde; sexualitet; vårdtagare; samförstånd; distansering; intimitet; interaktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2013 gjordes en enkät på en vård- och omsorgskonferens inom Malmö stad i syfte att undersöka vård- och omsorgspersonalens syn på ämnet sexualitet i relation till sitt arbete och omsorgstagarna. Det visade sig att även om många deltagare kunde berätta om situationer tagna direkt från omsorgens vardag som rörde ämnet sexualitet, definierade man inte detta utifrån begreppet sexualitet. LÄS MER

 5. 5. VÅRDTAGARE MED ANOREXIA NERVOSA OCH DERAS UPPLEVELSER AV RELATIONEN MED SJUKSKÖTERSKAN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Kajsa Östlund; [2018]
  Nyckelord :anorexia nervosa; vårdtagarerfarenhet; vårdtagare-sjuksköterskarelation; ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdtagare med anorexia nervosa har svårt att tolka sina egna och andras känslor, vilket gör dem sårbara. Det gör att sjuksköterskan tillsammans med hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att bygga upp och bidra till en god relation där återhämtning är möjlig och vårdtagaren kan känna välbefinnande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vårdtagare.

Din email-adress: