Sökning: "vårdtagare"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet vårdtagare.

 1. 1. CHATBOTS INOM MÖDRAHÄLSOVÅRDEN En explorativ studie av chatbots potential att stötta barnmorskor inom svensk mödrahälsovård

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Cedergren; Mathilda Larsson; [2018-06-29]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; chatbots; technology acceptance model; mödrahälsovård; barnmorska; gravida kvinnor; effektivitet;

  Sammanfattning : The increased number of births in Sweden has lead to a higher pressure on Swedishmaternity care. While the pressure on Swedish maternity care increases, fundingstays the same resulting in a need for new, innovative digital strategies to supportoverburdened midwives. LÄS MER

 2. 2. PERSONCENTRERING Arbetsterapeuters professionella resonemang om personcentrering inom akutsjukvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Abdulsamad Bakar; Soroush Sokhantash; [2018-05-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; person-centered care; emergency care;

  Sammanfattning : Bakgrund Alla personer bär på en sammanställning av unika erfarenheter och individuella förutsättningar som vårdgivaren bör ta hänsyn till. Personcentrerat vård innefattar terapeutisk relation mellan vårdgivare och vårdtagare där personens delaktighet i behandlingsprocessen eftersträvas. LÄS MER

 3. 3. Reminder system for elderly and people with dementia A case study conducted in an assisted living facility

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl-Ebbe Jönsson; Kajsa Ornstein; [2018]
  Nyckelord :Tablets; Dementia; Computer Science; Assisted living;

  Sammanfattning : År 2050 kommer andelen personer over 80 år att ha fördubblats. Andelen personer med demenssjukdommar kommer att tredubblas. LÄS MER

 4. 4. Hopp och andra faktorers betydelse för återhämtning hos personer med psykisk sjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Hörlin; Joel Wahlsberg; [2018]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk sjukdom; Återhämtning; Hopp;

  Sammanfattning : Bakgrund Hopp beskrivs som en multidimensionell dynamisk livskraft som karakteriseras av en självsäker men ändå osäker förväntan. Återhämtning fokuserar på människans möjligheter och uppmuntrar henne att blicka framåt och våga sätta nya mål. LÄS MER

 5. 5. Att belysa kommunikationen med den äldre människan : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sara Hallin; Veronika Åslund Byström; [2018]
  Nyckelord :Den äldre människan; kommunikation; omvårdnadspersonal; verbal och icke verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en viktig del i relationen mellan människor. Inom vården är kommunikationen en av nycklarna för att vårdgivare och vårdtagare ska förstå varandra. Kommunikationen kan vara både verbal och icke verbal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vårdtagare.

Din email-adress: