Sökning: "Discounted Cash flow model"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Discounted Cash flow model.

 1. 1. Fjärrvärmeinvesteringar för företag : En studie om investeringsbedömning, risker samt osäkerheter och riskhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Arvidsson Annie; Scholey Josephine; [2017]
  Nyckelord :investment analysis; risk; uncertainty; risk management; district heating; profitability; environmental benefit; business administration; investeringsbedömning; risk; osäkerhet; riskhantering; fjärrvärme; lönsamhet; miljönytta; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how companies on the district heating market implements their investment analysis, identify which risks and uncertainties exists within investments in district heating and define the implementation of risk management. The theoretical framework includes two main sections: Financial theory and District heating theory. LÄS MER

 2. 2. Hyrköp av lägenheter – ombildning av hyresrätter till bostadsrätter : En fallstudie av en hyresfastighet i Gnesta

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Gleimar; [2017]
  Nyckelord :Lease-purchase; Conversion; Property valuation; Home-saving; Public ownership; Hyrköp; Ombildning; Fastighetsvärdering; Bospara; Allmännyttan;

  Sammanfattning : Hyrköp av fastigheter är en ny modell av boende som tillämpas alltmer av bostadsbolag i Sverige, vilket innebär att den boende får möjlighet att fortsätta hyra eller köpa sin bostad under en bestämd optionstid för ett avtalat optionspris (Sorling, 2009). Denna uppsats är en fallstudie för ett eventuellt införande av hyrköp som innebär ombildning från hyresrätter till bostadsrätter för en hyresfastighet i Gnesta, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Gnestahem. LÄS MER

 3. 3. The Valuation of Forest before and after the Financial Crisis in 2008: A descriptive study of forest valuation under IAS 41

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ahmad Abdulrahim; David Sandberg; [2016-09-15]
  Nyckelord :IAS 41; Forest; Biological asset; Fair Value Measurement; Financial Crisis;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 4. 4. Intrinsic Equity Valuation : An Emprical Assessment of Model Accuracy

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christopher Lehmann; Alexander Alfredsson; [2016]
  Nyckelord :Equity valuation; Dividend discount model DDM ; residual income valuation RIV model; Abnormal earnings AEG model; Discounted cash flow DCF model;

  Sammanfattning : The discounted cash flow model and relative valuation models are ever-increasingly prevalent in today’s investment-heavy environment. In other words, theoretically inferior models are used in practice. LÄS MER

 5. 5. Påverkar bankerna priset på fastigheter när de ändrar sina villkor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Claeson; Jakob Paulsson; [2015]
  Nyckelord :Fastighetspris; Kreditrestriktioner; Kommersiella fastigheter; Fastighetsvärdering; Finanskris.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Do banks affect real estate prices when they change their terms and conditions? Seminar date: 08/26/2010 Course: Master thesis in business administration, major in finance, 15 University Credit Points (15 ECTS) Authors: Jakob Paulsson and Rickard Claeson Advisors: Jens Forssbaeck and Måns Kjellsson Five key words: Real estate prices, Credit standards, Commercial real estate, Real estate valuation, Financial crisis. Purpose: The purpose of this thesis is to investigate if there is a statistically significant relationship between banks’ credit standards for commercial loans and the average prices of commercial real estate. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Discounted Cash flow model.

Din email-adress: