Sökning: "FOTO"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet FOTO.

 1. 1. SINNLIG (sensuous) in Beijing : towards an Artistic Ethnography

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Back Åsa; [2018]
  Nyckelord :place; encounter; senses; movement; artistic ethnography; documentary theatre; self and other; exoticism; representation; authenticity; freedom of expression; artistic freedom; China; Chinese theatre; plats; möte; sinnen; rörelse; konstnärlig etnografi; dokumentär teater; exotism; representation; autenticitet; yttrandefrihet; konstnärlig frihet; Kina; kinesisk teater;

  Sammanfattning : Projektet bygger på åtta veckors fältarbete på en oberoende teater i Peking våren 2017,baserat på antropologisk och konstnärlig metod. Det är ett försök att utveckla begreppet konstnärlig etnografi, samt tillämpa det praktiskt. LÄS MER

 2. 2. Integration of Image and Word Embeddings for Descriptive Image Similarity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :David Gustafsson; Tobias Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Image Similarity Description; Convolutional Neural Network; Image Retrieval; Word2vec; InceptionV3; Vector Space; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Many people today possess a private digital photo collection. Such collections are often just chronologically sorted. LÄS MER

 3. 3. …det är en brist, den stora svagheten. : En kvalitativ intervjustudie om digitalt arbete i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jonatan Wiegert; [2017]
  Nyckelord :Bildämnet; digitalisering; Lgr 11; bild; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur fyra bildlärare resonerar om sin undervisning med digitala medier. Studien är genomförd utifrån Ulf P. Lundgrens teori om ramfaktorer, d.v. LÄS MER

 4. 4. Delaktighet och läroplanen : Några särskoleintegrerade elevers uppfattning om delaktighet vid planeringen och upplägget av matematikundervisningen och deras kännedom om läroplanen.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jenny Enlund; [2017]
  Nyckelord :Integrated special school group; intellectual disability; students’ perception; participation; planning; mathematic; curriculum; Särskoleintegrerad; intellektuell funktionsnedsättning; elevers uppfattning; delaktighet; planering; matematik; läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva några särskoleintegrerade elevers uppfattningar om delaktighet vid planeringen av matematikundervisningen. Studiens frågeställningar är: Vad framkommer i elevernas utsagor om läroplanen och kunskapskraven? Vad framkommer i elevernas utsagor om kopplingen till läroplanen eller kunskapskraven vid planeringen och upplägget av matematikundervisningen? Hur beskriver eleverna sin vilja till delaktighet i matematikundervisningen och dess utformning? Hur beskriver eleverna sin delaktighet i planerandet av matematikundervisningen är i jämförelse med sina klasskamrater? De fyra intervjuade eleverna har alla diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, de följer grundsärskolans läroplan och är placerade i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. 3D layered articulated object from a single 2D drawing

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Estelle Noé; [2017]
  Nyckelord :3D reconstruction; layered articulated object; rigid layers; 2D input; 3 4 view; symmetrical object; articulated part; non-articulated part;

  Sammanfattning : Modeling articulated objects made of rigid layered parts used to populate 3D scenes in video games or movie production is a complex and time-consuming task for digital artists. This work proposes a sketch-based approach to efficiently model 3D layered articulated objects, such as animals with rigid shells and armors, in annotating a single 2D photo manually, and eventually fabricate it from automatically computed 2D patterns. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet FOTO.

Din email-adress: