Sökning: "Human resource case study"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden Human resource case study.

 1. 1. Human Resource Management Practices Contributing to Competency Enhancement of Project Managers and Team Members in Project-Based Organizations:The Case of IT Industry in France

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Boris Fionov; Vusal Mustafayev; [2018]
  Nyckelord :Project Management; Human Resource Management; Competence Management; Human Resource Practices;

  Sammanfattning : In the contemporary business world firms are being transformed into project-based organisations when majority of functions are performed through projects while administrative support is provided by permanent organisational structures. Moreover, variety of industries develop characteristics of Project-Based organizations which implies that HR practices need to be adjusted to help project employees to acquire necessary skills to adapt technology and help company embrace changes in business environment. LÄS MER

 2. 2. Hur globala och lokala företag kan arbeta effektivt med chefsrekrytering : En fallstudie med fokus på urvalsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sandra Kjellberg; Stina Jansson; [2018]
  Nyckelord :manage recruitment; selection methods; recruitment process; manager profile; chefsrekrytering; urvalsmetoder; rekryteringsprocess; chefsprofil;

  Sammanfattning : Arbetet med Human Resources (HR) har under de senaste årtiondena blivit allt mer uppmärksammat. HR har tilldelats en mer självklar roll i ledningen och de företag som aktivt arbetar med HR kan skapa konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. Barriers to business model innovation : An exploratorive multiple case study of subcontracting manufacturing SMEs in Jönköping County

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Hellman; Gustav Lindholm; Malcolm Scott; [2018]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Innovation; Dynamic Capabilities; Sustainable competitive advantage;

  Sammanfattning : Background – In today´s globalized environment, a stronger emphasis on moving production to low-cost environments is present. Assembling a complex product usually involves multiple smaller manufacturing firms across the globe. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro/kvalitetsutfall

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathias Lidevad; Alexander Stenfeldt; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; Sjukfrånvaro; Kvalitet; Korrelation; RAMP; Ergonomiverktyg; Fallstudie;

  Sammanfattning : This thesis project has been carried out in the Bachelors of engineering program, Innovation, Production and Logistics at Mälardalen University in the spring of 2018. The assigning company is GKN Driveline in Köping. LÄS MER

 5. 5. Adopting gamified assessment tools in hiring practices

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Angelica Helgesson; Emelie Karlsson-Wedin; [2018]
  Nyckelord :Gamification; Selection; Assessment; Innovation; Adoption;

  Sammanfattning : Gamified assessment tools are a novel assessment phenomenon that is adopted by organizations. Still, academics are stressing a lack of established research on their level of validity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Human resource case study.

Din email-adress: