Sökning: "Market SECTOR"

Visar resultat 21 - 25 av 1414 uppsatser innehållade orden Market SECTOR.

 1. 21. Innovation in Business to Business Payment Services: a contextual approach to future innovation

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :David Jackson; [2018]
  Nyckelord :B2B; Business to Business; SME; Small to medium‐sized enterprises; Payment Services; Innovation; Needs analysis; Technology-Push Needs-Pull; Late Payments; United Kingdom;

  Sammanfattning : Payments take place every day in exchange for goods and services. There are a large variety of different methods which can be used to make a payment, and multiple scenarios in which payments take place. LÄS MER

 2. 22. Rörlighet som ambition - ger olika pension. En kandidatuppsats i tjänstepensionsavtalens olika konstruktioner och vilka konsekvenser det ger på den svenska arbetsmarknadens personalrörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Okmian; [2018]
  Nyckelord :Tjänstepension; pension; pensionssystem; ITP; KAP-KL; PA16; Personalrörlighet; arbetsrätt; Kollektivavtal; ATP; Förmånsbestämd; premiebestämd; avgiftsbestämd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalrörligheten på arbetsmarknaden är viktig såväl i ett långsiktigt perspektiv för landets ekonomiska utveckling och tillväxt som för enskilda arbetstagares upplevelse till handlingsutrymme och hälsa. I denna uppsats diskuteras de tre stora och äldre tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter och skillnader har på arbetstagares möjlighet och vilja att byta tjänst och därigenom personalrörligheten mellan sektorer. LÄS MER

 3. 23. Barriers for Responsible Investments: Facilitating a Greener Economy : -A Multiple Case Study of Asset Management Companies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Olausson; Charlie Essland; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Socially Responsible Investing; Corporate Social Responsibility; Sustainable Business Models; Sustainable Banking;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this research is to develop and contribute with an improved understanding of socially responsible investing and its barriers within the asset management sector. To accomplish the purpose of this research, four areas have been investigated; sustainability, business models, socially responsible investing, and barriers for socially responsible investing. LÄS MER

 4. 24. Better get EUsed to it : A study on how Brexit affects Swedish international firms within the financial and manufacturing sector

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Ytterberg; Viktor Aqvilin; [2018]
  Nyckelord :Brexit; EU; Internationalization; de-internationalization; commitment; uncertainty; risk;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how Brexit induces changes in commitment, uncertainty and risk for Swedish firms in affiliation with the UK market. This study further attempts to elucidate different strategical actions when operating under politically turbulent market conditions. LÄS MER

 5. 25. Can organic waste fuel the buses in Johannesburg? : A study of potential, feasibility, costs and environmental performance of a biomethane solution for public transport

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Niklasson; Linnea Bergquist Skogfors; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Like many large cities, Johannesburg faces several sustainability challenges such as unsustainable use of natural resources, emissions contributing to environmental- and waste related problems. The city is a provincial transport centre, and the transport sector is responsible for a large share of the city’s energy demand and emissions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Market SECTOR.

Din email-adress: