Sökning: "Martin Wallberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Martin Wallberg.

 1. 1. Sjuksköterskors triagearbete på akutmottagningen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Wallberg; Martin Junker; [2014]
  Nyckelord :triage; work related relationships; work environment; attitude; violence; triage; arbetskollegor; arbetsmiljö; förhållningssätt; våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: På akutmottagningen använder sjuksköterskor triageriktlinjer för att bedöma hur akut patienters sjukdomstillstånd är. Triage är en komplex uppgift som kräver kritiskt tänkande och medicinsk kunskap. Sjuksköterskor har en viktig roll i patienters upplevelse av att söka vård på akutmottagningen. LÄS MER

 2. 2. Optimal kapitalstruktur : En undersökning tillämpad på skandinaviska och tyska företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Martin Wallberg; David La; [2011]
  Nyckelord :Agency costs; Financial distress costs; Firm volatility; Germany; Interest tax shields; Non-debt tax shields; Optimal capital structure; Pecking-order theory; Statutory corporate tax rates; Scandinavia; Trade off theory;

  Sammanfattning : This paper describes and develops a trade off model of optimal capital structure by Bradley et al. (1984). The model is then tested to examine how changes in corporate tax rates affect the optimal capital structure of firms. LÄS MER

 3. 3. De skola deltaga : En undersökning om personalens deltagande under organisationsförändringar på en skola

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Jogsten; Martin Wallberg; [2010]
  Nyckelord :organisationsförändring; organisatoriskt deltagande; motstånd mot förändring;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar blir mer viktiga i och med ökad konkurrens och globalisering. Ny forskning har visat på att framgångsrika förändringsarbeten måste innefatta en större del av företagens anställda. LÄS MER

 4. 4. En bred eller djup arbetsdesign? : En undersökning om samband mellan arbetsdesign och motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Wallberg; Anicia Genova; [2009]
  Nyckelord :arbetsdesign;

  Sammanfattning : Arbetsdesign definieras som en medveten planering av arbetsuppgifter, innehåll och struktur för att nå organisatoriska mål. Den här undersökningen handlar om samband mellan arbetsdesign och motivation. LÄS MER

 5. 5. IT-stöd för distansutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Martin Wallberg; [2003]
  Nyckelord :Virtuella organisationer; Distansutbildning; IT-stöd; Kommunikation; Informationsutbyte;

  Sammanfattning : Distansutbildningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Det finns flera aspekter som har möjliggjort denna ökning, och en av huvudfaktorerna är utveckling av olika kommunikationstekniker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martin Wallberg.

Din email-adress: