Sökning: "Martina Rask"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Rask.

 1. 1. Patientens upplevelse av att leva med diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ella Nenzén; Martina Rask; [2017]
  Nyckelord :Diabetes type 2; experience; patient; lifestyle changes; literature review; Diabetes typ 2; upplevelse; patient; livsstilsförändringar; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala förekomsten av diabetes ökar och kommer vara den sjunde ledande dödsorsaken år 2030. Det finns olika typer av diabetes där diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är diabetessjukdomens två huvudformer. LÄS MER

 2. 2. ”Ungefär när man bygger något” : En studie om lärare och elevers inställning till teknikämnet i skolan

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Martina Rask; Louise Pilmalm; [2006]
  Nyckelord :Lokal arbetsplan; styrdokument; teknik; tidiga åren; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka lärare och elevers inställning till teknikämnet i skolan och om lärarna når ut med sin undervisning till sina elever. För att ta reda på detta genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer och 78 enkäter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martina Rask.

Din email-adress: