Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 21 - 25 av 61 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 21. Påverkar bankerna priset på fastigheter när de ändrar sina villkor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Claeson; Jakob Paulsson; [2015]
  Nyckelord :Fastighetspris; Kreditrestriktioner; Kommersiella fastigheter; Fastighetsvärdering; Finanskris.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Do banks affect real estate prices when they change their terms and conditions? Seminar date: 08/26/2010 Course: Master thesis in business administration, major in finance, 15 University Credit Points (15 ECTS) Authors: Jakob Paulsson and Rickard Claeson Advisors: Jens Forssbaeck and Måns Kjellsson Five key words: Real estate prices, Credit standards, Commercial real estate, Real estate valuation, Financial crisis. Purpose: The purpose of this thesis is to investigate if there is a statistically significant relationship between banks’ credit standards for commercial loans and the average prices of commercial real estate. LÄS MER

 2. 22. Regression analysis as a valuation model : A case study of North American and European construction industry mergers and acquisitions

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Oskar Broström; Marcus Larsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During a company acquisition, one of the advising investment banks’ prime tasks is to valuate the target company. The potential value of the company is usually presented during a pitch when the investment bank try to convince the company owners that they should be chosen to advise on the sale. LÄS MER

 3. 23. Relativ värdering av onoterade bolag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Bobby Larsson; [2015]
  Nyckelord :relativ värdering; multipel; onoterade bolag; fastighetsbranschen; läkemedelsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : För att kunna jämföra värdering av onoterade bolag med marknadsvärden värderas 38 st bolag strax efter att de noterats. Vi antar att värdering strax efter notering är en god approximation av värden för bolag strax före notering. LÄS MER

 4. 24. Valuing Patents with Linear Regression : Identifying value indicators and using a linear regression model to value  patents

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Adnan Al-Khalaf; Steve Oskar Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis consist of two parts. The first part of the thesis will conduct a multiple regression on a data-set obtained from the Ocean Tomo’s auction results between 2006 to 2008 with the purpose to identify key value indicators and investigate to what extent it is possible to predict the value of a patent. LÄS MER

 5. 25. Kan en lita på ett barn? - Om barns utsagor och bedömningen av deras trovärdighet då de utsatts för sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Hansson; [2015]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; rättssociologi; straffrätt; criminal law; barn; sexuella övergrepp mot barn; barns vittnesmål; bevisvärdering; trovärdighet hos barn; rättspsykologi; vittnespsykologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker barns trovärdighet som målsägare i sexualbrottsmål. Ämnet är särskilt känsligt då det pågår en känslostormande samhällsdebatt som följd av ett flertal uppmärksammade fall i vilka övergrepp inom den svenska förskolan avslöjades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multiple valuation.

Din email-adress: