Sökning: "Multiple valuation"

Visar resultat 21 - 25 av 56 uppsatser innehållade orden Multiple valuation.

 1. 21. Generell rabatt inom samtliga branscher? : En studie om den privata bolagsrabatten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Berglund; Jimmy Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Private company discount; acquisition approach; multiple valuation; industry segmentation; Privat bolagsrabatt; förvärvsmetoden; multipelvärdering; branschsegmentering;

  Sammanfattning : Ägare av aktier i privata bolag har sämre möjlighet att avyttra sina aktier än ägare av aktier i publika bolag, allt annat lika. Därför används en generell rabatt vid värdering av privata bolag, en privat bolagsrabatt, för att kompensera köpare för den reducerade möjligheten att avyttra sina aktier i ett senare skede. LÄS MER

 2. 22. Training a Multilayer Perceptron to predict the final selling price of an apartment in co-operative housing society sold in Stockholm city with features stemming from open data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Rasmus Tibell; [2014]
  Nyckelord :Multilayer Perceptron; backpropagation; predictive model; price; condominium; Stockholm; Inductive Conformal Prediction; ICP; MLP; BackProp; Genetic Algorithm; Multilayer Perceptron; Inductive Conformal Prediction; Öppen Data; estimera priset; bostadsrättslägenhet; Stockholm;

  Sammanfattning : The need for a robust model for predicting the value of condominiums and houses are becoming more apparent as further evidence of systematic errors in existing models are presented. Traditional valuation methods fail to produce good predictions of condominium sales prices and systematic patterns in the errors linked to for example the repeat sales methodology and the hedonic pricing model have been pointed out by papers referenced in this thesis. LÄS MER

 3. 23. The role of domestic and foreign venture capital in successful Nordic firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Etienne Brunet; [2014]
  Nyckelord :Venture Capital; Early Stage Investment; Cross-border; Nordic region;

  Sammanfattning : Using a unique dataset, we provide new stylized facts about the determinants of domestic and foreign venture capital (VC) in Nordic technology firms exited via a trade sale, between 1998 and 2013. We investigate the relationship between the nationality of a VC and the one of the acquirer. LÄS MER

 4. 24. Måltidens betydelse på arbetsplatsen : Enstudie av ett sjukhus, ett regemente och en industri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Louise Meller; [2013]
  Nyckelord :Shift work; food; work place; meal at work; health; gastronomy; public health; Skiftarbete; mat; arbetsplats; måltider arbetsplats; hälsa; gastronomi; folkhälsa;

  Sammanfattning : De flesta människor tillbringar idag en stor del av sitt liv på arbetet. Eftersom ett av dagens huvudmål intas på arbetsplatsen är det av stor betydelse för individens hälsa att denna uppfyller önskemål och riktlinjer för en god och hälsosam måltid. LÄS MER

 5. 25. Compulsory Purchase procedure in Bangladesh

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sardar Moklesur RAHMAN; [2013]
  Nyckelord :Land Acquisition; Public purpose; Resettlement; FAO; FIG; Market Value; DCF method; Compensation; Bangladesh;

  Sammanfattning : Government authority can, for public benefit purpose, take private ownershipof land by compulsory purchase. Primary aim of this study is how to protectprivate land owners rights in spite of governments power of acquiring land.Bangladesh, as for details study, is a most densely populated country in theWorld. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Multiple valuation.

Din email-adress: