Sökning: "Produktionslayout"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Produktionslayout.

 1. 1. Optimering av interna materialflöden i små och medelstora företag (SME)

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robert Fors; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Forskningsstudiens syfte är att göra en nulägesstudie av ett små eller medelstort företags (SME) produktionslayout med avseende på de interna materialflödena. För att kunna besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats. LÄS MER

 2. 2. Funktionsorienterad kontra flödesorienterad produktionslayout : -­Produktionskapacitetseffekter vid layoutförändring vid fabrikstillverkning av bostäder

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Annie Fredin; Erica Hammar; [2017]
  Nyckelord :Functional manufacturing layout; cell manufacturing layout; throughput time; production capacity.; Funktionsorienterad produktionslayout; flödesorienterad produktionslayout; genomloppstid; produktionskapacitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dagens industriföretag strävar ständigt efter en ökad effektivitet samtidigt som de vill hållanere kostnaderna för att öka sin konkurrenskraft (Sörqvist, 2013). För att minska kostnaderoch förbättra produktionssystem är det därför viktigt att ha en väl planeradproduktionslayout (Chittratanawat och Noble, 1999). LÄS MER

 3. 3. Framtagning av förslag på produktionslayout

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :David Hultenius Syversen; Emanuel Eklund; [2017]
  Nyckelord :Produktionslayout; Produktflöde produktmix; Konkurrensfaktorer; Kapacitet; Materialhanteringssystem; Värderingsschema;

  Sammanfattning : Mastec Components befinner sig i dagsläget i en expansionsfas där en ny produkt skall ingå i deras produktportfölj. En preliminär produktionslayout har tagits fram för den nya produktionen av Mastec Components. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av produktion på producerande företag. : Fallstudie på Eksjöhus AB.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Amanda Andersson; Frida Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Du Pont analys; Flexibilitet; Kapacitetsutnyttjande; Lean production; Materialhantering; Produktion; Produktionslayout; Produktionslina; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Studien har utförts på Eksjöhus AB för att öka förståelsen för hur produktion kan effektiviseras med hjälp av produktionsteknik. Företaget står inför en snabbt ökad efterfrågan och behöver effektivisera sin produktion för att kunna möta kommande utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
  Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produktionslayout.

Din email-adress: