Sökning: "Produktionslayout"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Produktionslayout.

 1. 1. Optimering av interna materialflöden i små och medelstora företag (SME)

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robert Fors; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Forskningsstudiens syfte är att göra en nulägesstudie av ett små eller medelstort företags (SME) produktionslayout med avseende på de interna materialflödena. För att kunna besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av produktion på producerande företag. : Fallstudie på Eksjöhus AB.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Amanda Andersson; Frida Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Du Pont analys; Flexibilitet; Kapacitetsutnyttjande; Lean production; Materialhantering; Produktion; Produktionslayout; Produktionslina; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Studien har utförts på Eksjöhus AB för att öka förståelsen för hur produktion kan effektiviseras med hjälp av produktionsteknik. Företaget står inför en snabbt ökad efterfrågan och behöver effektivisera sin produktion för att kunna möta kommande utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
  Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av metoden kunddrivet inköp : Inkludering av egentillverkade artiklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Felicia Andersson; Amanda Folke; [2016]
  Nyckelord :CDP-method; material handling; SWOT-analysis; supply chain; make- or-buy analysis; value stream mapping; production layout; total cost of ownership; KDI-metoden; materialhantering; SWOT-analys; försörjningskedja; värdeflödeskartläggning; produktionslayout;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte var att utveckla KDI-metoden till att även inkludera egentillverkade artiklar. För att kunna uppfylla syftet har det brutits ned i tre frågeställningar: Vilka data och analysverktyg i KDI-metoden berör egentillverkade artiklar? Vilka verktyg bör tillkomma i fas två för att kunna analysera egentillverkade artiklar? Vilken ytterligare data bör tillkomma i fas ett för att kunna inkludera egentillverkade artiklar? Metod – Tillvägagångssättet för studien innefattade en litteraturstudie, en fallstudie samt en analytisk konceptuell ansats. LÄS MER

 5. 5. Värdeflödesanalys i samband med layoutförändringar : En fallstudie på Shiloh Industries

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Ellen Löfqvist; [2015]
  Nyckelord :Lean Production; värdeflödesanalys; produktionslayout
;

  Sammanfattning : I en global marknad blir det allt mer viktigt för svenska industrier att effektivisera sina produktionsprocesser genom ständiga förbättringar och en offensiv kvalitetsutveckling. Shiloh Industries i Olofström vill öka sin konkurrenskraft genom att fullt ut implementera filosofin Lean Production i sin verksamhet och i enlighet med detta ska en helt ny produktionslayout tas fram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Produktionslayout.

Din email-adress: