Sökning: "Victor Öberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Victor Öberg.

 1. 1. Planeringsprocesser och kunskapsrepresentation - En studie om problemformuleringar och åtgärdsprioriteringar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Henrik Simon Grell; Victor Öberg; [2015]
  Nyckelord :Deliberativ demokrati; Problemformuleringar; Medborgardeltagande; Intern exkludering; Extern exkludering; Trafikplanering; Traffic calming;

  Sammanfattning : I dagens planeringsprocesser inkluderas medborgare huvudsakligen genom samrådsprocessen. Detta innebär två huvudsakliga problem: Det första problemet är att medborgares kunskap inkluderas först efter att problemen för en planeringsprocess är fastställda. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesindentitet, på burk : En socialsemiotisk analys av energidrycksförpackningar och bildmaterial på burk från Monster Energy och Red Bull.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victor Eriksson; Oskar Öberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Victor Öberg.

Din email-adress: