Sökning: "Victor Öberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Victor Öberg.

 1. 1. Samband mellan motivationstyper och emotioner för kemilaborationer på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Simon Karlsson; Victor Krantz Öberg; [2017]
  Nyckelord :laboration; kemi; Self Determination Theory SDT ;

  Sammanfattning : Kopplingen mellan positiva emotioner och olika motivationstyper är ett område som är väl beforskat, men trots det finns det luckor. Syftet med denna studie har varit att studera korrelationen mellan positiva emotioner och olika motivationstyper i den laborativa kemiundervisningen, men även studera skillnader i dessa faktorer hos olika elevgrupper. LÄS MER

 2. 2. Planeringsprocesser och kunskapsrepresentation - En studie om problemformuleringar och åtgärdsprioriteringar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Henrik Simon Grell; Victor Öberg; [2015]
  Nyckelord :Deliberativ demokrati; Problemformuleringar; Medborgardeltagande; Intern exkludering; Extern exkludering; Trafikplanering; Traffic calming;

  Sammanfattning : I dagens planeringsprocesser inkluderas medborgare huvudsakligen genom samrådsprocessen. Detta innebär två huvudsakliga problem: Det första problemet är att medborgares kunskap inkluderas först efter att problemen för en planeringsprocess är fastställda. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesindentitet, på burk : En socialsemiotisk analys av energidrycksförpackningar och bildmaterial på burk från Monster Energy och Red Bull.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Victor Eriksson; Oskar Öberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Victor Öberg.

Din email-adress: