Sökning: "autism"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet autism.

 1. 1. Att vara syskon till ett barn med autismspektrumtillstånd En intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Erica Söderberg; Veronica Persson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; familj; familjefokuserad omvårdnad; relationer; syskon;

  Sammanfattning : Background: The relationship between siblings is unique. It is a mutual and animportant relationship that provides the child with tools for dealing with conflicts and communicating with others. LÄS MER

 2. 2. Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? : En kvalitativ textanalys av litteratur för och om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lovisa Kahl; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; Diversity; Norm-Criticism; Sociocultural Theory; Neuropsychiatric Disabilities; ADHD; Autism; Kumashiro; Vygotskij; Inkludering; mångfald; normkritik; sociokulturell teori; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Äppelhylla; Kumashiro; Vygotskij;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by state libraries and the specialised educational authority. LÄS MER

 3. 3. ”Jag försöker nog liksom att lära känna dem och hitta det som behövs för dem”: Intervjuer med grundskollärare om pedagogiska strategier för elever med autism ur ett inkluderande perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Bovin; Joakim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: kunskapsutveckling, autism, inkludering, pedagogiska strategier, anpassningar, delaktighet, förhållningssätt, specialpedagogik. Goda kunskaper om vad som stödjer elever med autism är av stor vikt i dagens skola. LÄS MER

 4. 4. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 5. 5. Tycker vi lika - och spelar det någon roll? : Inkludering - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ariel Emilio Espinosa; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; delaktighet; jämlikhet; funktionshinderspolitik; skolmiljö; AST-klasser; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Hur landets skolpolitik bör utformas och implementeras är en återkommande fråga i den politiska debatten. Den jämlika skolan, som bottnar i likvärdighet, menar regeringen är målet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autism.

Din email-adress: