Sökning: "autism"

Visar resultat 1 - 5 av 458 uppsatser innehållade ordet autism.

 1. 1. Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lena Nordh; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; occupational therapy; occupational engagement; Arbetsterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. LÄS MER

 2. 2. Hur kan magnetisk resonanstomografi användas för tidig diagnos av autism : Konsekvenser för röntgensjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Erika Hassel; Mark Thorpe; [2018]
  Nyckelord :Autism; Autism Spectrum Disorder; Magnetic resonance imaging; radiology nurse; biomarker.; Autism; Autismspektrumtillstånd; magnetisk resonanstomografi; röntgensjuksköterska; biomarkör.;

  Sammanfattning : Inledning: Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av varierande svårigheter inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen. AST drabbar cirka 1 % av barnen i Sverige och anses uppkomma till följd av avvikelser i vissa delar av hjärnan. LÄS MER

 3. 3. Social Interaction in Learners with Autism “How do teachers try to enhance social interactions in students with autism and which methods do they apply?”

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Farnaz Sharifi Brojerdi; [2017-09-15]
  Nyckelord :Autism; Social interaction; social skill; Autism spectrum disorder;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how teachers try to enhance social interaction in students withAutism Spectrum Disorder (ASD), which methods they apply and what factors make them toapply these methods.There are seven social interaction impairments suggested by Turkington (2007), Halliwel (2003)and Gallo (2010) that are ''problem in reciprocity, initiating communication, maintaining eyecontact, sharing pleasure, understanding the interest of others''; “unable to act in accordance withthe rules that are commonly known by the society”; and “lack of understanding of the concept ofpersonal space” (Meressa, 2014, p. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av föräldrautförd logopedhandledd intervention för barn med fonologisk språkstörning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Hulebo; Marlene Lindgren; [2017-06-15]
  Nyckelord :intervention; föräldrar; fonologisk språkstörning; barn; intervention; parents; speech sound disorder; children;

  Sammanfattning : This single-subject study investigated parent implemented individually adjusted intervention of the target phonemes /f/ and /s/ in five children aged 4:0-4:6 diagnosed with Speech Sound Disorder (SSD). The intervention was performed by the parents in the child’s home and consulting was received by Speech and Language Pathologist every third week. LÄS MER

 5. 5. Effekt av gluten- och mjölkproteinfri kost på gastrointestinala symtom hos barn med autismspektrumtillstånd: En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Thelander; Stahlén Isabell; [2017-06-02]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; gluten; kasein; mjölkprotein; gastrointestinala symtom; Autism spectrum disorders; casein; milk proteins; gastrointestinal symptoms;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Effect of a gluten and milk protein free diet on gastrointestinal symptoms inchildren with Autism Spectrum Disorder: A systematic reviewAuthor: Isabell Stahlén and Mikaela ThelanderSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 5th, 2017Background: Autism spectrum disorders (ASD) is a collective term for neurodevelopmentaldisorders which leads to a reduced or different way of perceive, process and understandinformation. Hypotheses suggest that peptides originated from gluten and casein may have animpact on behaviors typical of ASD, as well as an impact on gastrointestinal (GI) symptomswhich are frequent in children with ASD. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet autism.

Din email-adress: