Sökning: "beroende stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden beroende stroke.

 1. 1. Gruppbehandling vid strokerehabilitering En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Frida Gunnarsson; Sofia Johansson; [2018-03-27]
  Nyckelord :Occupational therapy; self-help groups; stroke; rehabilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund Människan är en social varelse och utvecklar genom interaktion med andra en identitet samt olika roller, vilka leder till välbefinnande. Detta används i gruppbehandling inom rehabilitering. Upprättandet av roller kan hindras av långvarig funktionsnedsättning, t.ex. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsbalans hos anhöriga till personer som har drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Persson; Matilda Månsson; [2018]
  Nyckelord :Aktivitet; arbetsterapi; närstående; Occupational balance questionnaire; OBQ; Activity; Occupational therapy; significante others; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ca 30.000 personer av stroke, vilket kan påverka såväl deras som de anhörigas hela vardag. Syftet var att undersöka hur anhöriga till strokedrabbade skattar sin upplevda aktivitetsbalans, samt att kartlägga eventuella olikheter beroende på demografiska faktorer. LÄS MER

 3. 3. Påverkar skon styvheten i ankel-fotortoser? : En funktionell analys

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Josef Sidenvall; Matilda Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varierande styvhet mot dorsal-/plantarflektion i en ankel-fotortos (AFO)kan påverka kinematik och kinetik kring ankel och knä hos personer med cerebral pares eller post-stroke. Kunskap om huruvida skon påverkar styvheten i ett AFO-sko-benkomplex är begränsad. LÄS MER

 4. 4. Livet med följder efter stroke : Patienters upplevelser av hälsa efter stroke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Söderlund; Hanna Niemelä; [2018]
  Nyckelord :Hälsa; stroke; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke kan medföra kvarstående problem som kan orsaka konsekvenser för patienters hälsa ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor har till uppgift att vägleda patienter att hantera förändringarna som en stroke kan föra med sig. LÄS MER

 5. 5. Begränsningar i vardagen efter en stroke : En kvalitativ studie av patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Madelen Bengtsson; Anna Hunko; [2018]
  Nyckelord :erfarenhet; kvalitativ; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; stroke; vardag;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Stroke orsakar plötsligt bortfall av kroppsfunktioner. Dessa bortfall kan bli bestående. Att leva med stroke innebär att lära sig leva med nya levnadsvillkor. Dessa villkor skiljer sig från tidigare liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet beroende stroke.

Din email-adress: