Sökning: "betaltjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet betaltjänst.

 1. 1. Konsumenters attityder till den mobila betaltjänsten Swish : Med hänsyn till de personliga- och funktionellaöverensstämmelserna hos tjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johan Hjelm; [2017]
  Nyckelord :Betaltjänst; Mobil; Attityder; Överensstämmelser; Personliga; Funktionella;

  Sammanfattning : Användandet av mobila betaltjänster har ökat drastiskt under de senaste åren. Där folk med hjälp utav en mobiltelefon kan hantera betalningar för produkter, tjänster och räkningar, detta genom att utnyttja trådlösheten och andra kommunikationsteknologier. LÄS MER

 2. 2. Må bra! Nu och för alltid : en innehållsanalys av hur Aftonbladet framställer sina hälsoartiklar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Johan Mårsell; [2017]
  Nyckelord :Hälsa; klickjournalistik; språkbruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen grundar sig i teorier som säger att vi lever i ett må-bra-samhälle. Det innebär att vi exponeras för information som handlar om hälsa, tips för att bli mer hälsosam och nyheter som avslöjar nya rön gällande hälsa. LÄS MER

 3. 3. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

 4. 4. Developing an Enterprise Application : A case study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Milos Bogdanovic; Semir Huduti; [2014]
  Nyckelord :Java EE; PayPal; MySQL; cloud hosting; crowd funding; Java EE; PayPal; MySQL; cloud hosting; crowd funding.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to inspect and identify available technologies and services in order to develop a prototype web application, based on acrowd funding idea, for a startup company. The prototype is going to be used for attracting investments, for further development, and it implements essential functionality such as social login, and a user interface focused on statistics and a payment service. LÄS MER

 5. 5. Design av webbgränssnitt för en seriös och användarvänlig e-shop

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Lisa Kentner; [2013]
  Nyckelord :E-handel; Användbarhet; Interaktionsdesign; E-shop; Kognition;

  Sammanfattning : Som väl det flesta känner till är datoranvändningen i Sverige och i övriga världen ett ständigt växande fenomen. Många ting som förut varit manuella ersätts av elektronsik data och kan nu användas och appliceras på ett väldigt effektivt vis. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet betaltjänst.

Din email-adress: