Sökning: "bronfenbrenner"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet bronfenbrenner.

 1. 1. Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanja Ivic; Titti Persson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; grundsärskolan; individintegrering; inkludering; lärmiljön;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ivic, Sanja och Persson, Titti (2018). Fjärilseffekten - En studie om upplevelser av inkludering i en individintegrerad grundsärskola i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Det syns inte på utsidan, men det känns på insidan : En kvalitativ litteraturanalys om barn som anhöriga till psykiskt sjuka föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lina Sjödelius; [2018]
  Nyckelord :Mental illness; depression; young carers; attachment; parentification; resilience; När mammas tankar ändrade färg; Mammas hår; När Åkes mamma glömde bort; psykisk ohälsa; depression; barn som anhörig; anknytning; föräldrafiering; motståndskraft;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how children as relatives of mentally ill parents are produced in picture books. It has been implemented through analysis of three selected picture books. The aim of this study is also to see what didactic function the literature has and how it can be applied in the pre-school activities. LÄS MER

 3. 3. Konflikt kan inte överleva utan din medverkan. : En kvalitativ studie gällande konflikter mellan pedagoger och barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Hansson; Sonny Johansson; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; pedagoger; barn; förskola;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka konflikter mellan pedagoger och barn. Föreliggande text tar upp vilka faktorer som bidrar till och minimerar konflikter.BakgrundTidigare forskning och relevant litteratur kring olika delar som rör undersökningsområdet tas upp. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan fritidshem och hem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rita D'Agostino; Zeinab Hadi; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagoger -lärare; föräldrar vårdnadshavare; kommunikation; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av hur samverkan mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare kan se ut i fritidshemmet. Studien har utgått från följande frågeställningar: ● Hur ser samverkan ut mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare i fritidshem? ● Vilka rutiner finns för samverkan och vilka dialoger förs mellan vårdnadshavare och fritidspedagoger? ● Vilka eventuella hinder finns för samverkan? ● Vilka eventuella önskemål om samverkan uttrycks? Vår studie är baserad på tre olika skolors fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagog : faktorer och förutsättningar för att bli aktiv medskapare i yrkesrollen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Gunilla Svärd; Marita Schwerger; [2017]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; SENCO; specialpedagog; specialpedagogik; yrkesroll;

  Sammanfattning : Abstrakt Studiens problemområde berör de faktorer och förutsättningar som avgör om och hur vi som specialpedagoger utifrån våra erfarenheter, bakgrund och utbildning kan vara med och forma och påverka den yrkesroll som inom en snar framtid ska bli vår. Syftet i studien är att fördjupa oss i specialpedagogers reflektioner runt sin yrkesroll för att få en ökad insikt i hur specialpedagoger inom grundskolan beskriver att deras uppdrag och yrkesroll har formats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bronfenbrenner.

Din email-adress: