Sökning: "d uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden d uppsatser.

 1. 1. Komplexa relationer - kopplingen mellan lärarutbildningen och grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristian Jönsson; [2015]
  Nyckelord :lärarutbildningen; grundskola; vetenskaplig grund; professionell; kunskapskrav; frirumsteori;

  Sammanfattning : Skolverket pekar på fyra orsaker till de allt sämre skolresultaten; decentralisering, individualisering, differentiering samt bostadssegregering. För att nå bättre resultat i skolan implementerade regeringen kunskapskrav i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Sammansatta ord – en studie kring vuxna sfi-elevers användning av långa ord i sin skriftliga produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Lennermo; [2013-06-25]
  Nyckelord :sammansatta ord; andraspråksinlärare; ordförråd;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA133Fördjupningskurs 61 – 90 poängVt 2013Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 3. 3. Vägen till framgång – utifrån företagsledarnas perspektiv: en statistisk analys av Framförföretagen i Gästrikland

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Veronika Larsson; Larisa Glazkova; [2012]
  Nyckelord :success; management; business; result; profit; companies; Framgång; ledning; verksamhet; resultat; lönsamhet; företag;

  Sammanfattning : Title: The way to successLevel: Final assignment for a Master’s Degree in Business AdministrationAuthors: Larisa Glazkova and Veronika LarssonSupervisor: Jonas KågströmDate: 2011 – JanuaryAim: Many companies are started each year, but only some of them are successful and generate worthwhile profits. Many new companies do not survive the first few years. LÄS MER

 4. 4. Ligabyten för svenska ishockeyklubbar : Hinder och möjligheter ur ett marknadsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Johan Delleskog; Kristoffer Birkkjaer Andersson; [2010]
  Nyckelord :Marknadsföring; positionering; marknader; internationalisering; ishockey och ligabyten.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Titel: Ligabyten för svenska ishockeylag – Hinder och möjligheter ur ett marknadsperspektiv. Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp. Författare: Johan Delleskog och Kristoffer Birkkjaer Andersson. Handledare: Stig Sörling. LÄS MER

 5. 5. Att uppleva Washington Capitals : ett framgångsrikt företag inom upplevelseekonomin

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sophia Burman; Joa Elfsberg; [2010]
  Nyckelord :experiences; events; experience economy; experience industry; sporting events; entertainment venue; upplevelseekonomi; upplevelseindustri; upplevelser; evenemang; idrottsevenemang; evenemangsarena;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Washington Capitals strategiskt arbetar för att skapa upplevelser i samband med hockeymatcherna och deras kringarrangemang.Hur skapar Washington Capitals upplevelser? Finns det något att lära av deras upplevelsestrategi?Kan Washington Capitals arbetssätt kopplas till teorier om upplevelseekonomi?  Metod: Sekundärdata i form av tryckta källor och böcker, tidigare uppsatser och artiklar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet d uppsatser.

Din email-adress: