Sökning: "etcetera"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet etcetera.

 1. 1. I samverkans namn : Ett konsultationsteams betydelse ur ett nyinstitutionellt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; consultation team; interorganization; neoinstitutionalism; significant meaning; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the name of collaboration : The significant meaning of a consultation team from a neoinstitutional perspective. Collaboration between human service organizations is to be considered desirable however also known to be hard to accomplish. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans handlingskomponenter relaterat till äldre personers sexualliv– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Erika Jans; Ulrika Niss Branäs; [2018]
  Nyckelord :actions; education; nurses; older people; sexuality.; ageranden; sexualitet; sjuksköterskor; utbildning; äldre personer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre personer lever längre och blir öppnare om sina sexuella liv och behov. Studier har visat att sjuksköterskor tycker att det är deras ansvar att agera i frågor om sexualitet från äldre personer men att det brister i kunskaper, tid, stöd och positiva handlingskomponenter. LÄS MER

 3. 3. Exkluderad från arbetsmarknaden - Berättelser om att leva i arbetslöshet i den svenska välfärdsstaten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Andersson Boethius; [2018]
  Nyckelord :unemployment; disability; ex-offenders; immigrants; labor market; exclusion from labor market; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates unemployment from the unemployed individuals´ perspective. Its main focus has been to portrait the experiences, feelings and attitudes of people who already have disadvantages on the labor market and has experience of unemployment. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

 5. 5. Sexuellt ofredande när offret inte uppfattar en pågående kränkning - En fråga om synen på sexuell integritet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Dafnäs; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda om straffansvar för sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § 2 st. andra ledet BrB kan aktualiseras även om offret inte upptäcker kränkningen när den pågår. Huvudfokus är icke-fysiska kränkningar såsom fotografering, filmning, kommentarer etcetera. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etcetera.

Din email-adress: