Sökning: "etcetera"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet etcetera.

 1. 1. BUSSFÖRARES KÖRBETEENDE VID EXPONERING FÖR TRAFIKUTROP En simulatorstudie som undersöker effekten av auditiv störningsinformation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mattias Söderholm Mullaart; Henrik Nilsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :Arbetsminnesbelastning; bussförare; auditiv sekundäruppgift; kognition; körsimulator; förardistraktion; körbeteende; trafikutrop; radiokommunikation; Informationssystem i fordon;

  Sammanfattning : Bus driving is a complex and cognitively challenging task that places high demands on bus drivers' working memory. Pedestrians, traffic lights, timetables, etcetera, must be kept under surveillance for the safe and timely delivery of the vehicle. LÄS MER

 2. 2. Olokaliserade markanvisningar i storskaliga stadsbyggnadsprojekt : Ett sätt att involvera byggherrar i ett tidigt skede

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Ellenfors; [2018]
  Nyckelord :land allocation; exploitation; property developers; urban development; municipality; detailed plan; markanvisning; exploatering; byggherrar; stadsbyggnad; kommun; detaljplan;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur byggherrar, utan att tilldelas lokaliserade byggrätter, och kommun tillsammans kan arbeta med storskaliga stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsprojekt där flera byggherrar är involverade och där vissa av dem tilldelas en samordnande roll med komplicerade frågeställningar vad gäller byggande och fördelning av ansvar, kostnader och byggrätter. LÄS MER

 3. 3. Kriterier för säkerhetskopiering i molnet : En fallstudie med Amazon Web Service

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Magdalena Lövgren; [2018]
  Nyckelord :Säkerhetskopiering; molntjänster; kriterier; säkerhet; kostnader.;

  Sammanfattning : Säkerhetskopiering är ett sätt att kunna skydda data genom att kopiera och spara data på till exempel hårddiskar, externa servrar eller i molnet. Att spara på egna servrar kan dock vara en kostsam lösning för företag och organisationer, både inköp av servrar, installationer samt underhåll kan göra att kostnaderna drar iväg. LÄS MER

 4. 4. I samverkans namn : Ett konsultationsteams betydelse ur ett nyinstitutionellt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; consultation team; interorganization; neoinstitutionalism; significant meaning; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the name of collaboration : The significant meaning of a consultation team from a neoinstitutional perspective. Collaboration between human service organizations is to be considered desirable however also known to be hard to accomplish. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars ordförståelse ur ett språkligt och demokratiskt perspektiv : En forskningsöversikt samt två lärares syn på ordförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Amanda Wredendal; [2018]
  Nyckelord :Språkförändring; demokrati; offentligt samtal; akademisk litteratur;

  Sammanfattning : This study is about young people’s vocabulary knowledge. The aim is to examine whether the vocabulary knowledge has changed for the worse, according to research, two teachers’ experiences and media. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etcetera.

Din email-adress: