Sökning: "etcetera"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet etcetera.

 1. 1. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

 2. 2. Sexuellt ofredande när offret inte uppfattar en pågående kränkning - En fråga om synen på sexuell integritet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Dafnäs; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda om straffansvar för sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § 2 st. andra ledet BrB kan aktualiseras även om offret inte upptäcker kränkningen när den pågår. Huvudfokus är icke-fysiska kränkningar såsom fotografering, filmning, kommentarer etcetera. LÄS MER

 3. 3. Den prehospitala bedömningen av patienter med dyspné

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Talp Romgård; Martin Rödström; [2017]
  Nyckelord :dyspné; prehospitalt; ambulans; vitalparametrar; lungauskultation; elektrokardiogram; bedömning; diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Symtomet dyspné kan vara tecken på en mängd olika sjukdomstillstånd av olika allvarlighetsgrad såsom lungsjukdom, hjärtsjukdom, sepsis etcetera. Upplevelsen av dyspné är subjektiv och känslan av att inte få luft skapar ett obehag och ett lidande hos patienten. LÄS MER

 4. 4. Guidelines for UML or SysML modelling within an enterprise architecture

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Charlie Höglund; [2017]
  Nyckelord :UML; SYSML; modelling; modeling; UML; SYSML;

  Sammanfattning : Enterprise Architectures (EA) are used to describe an enterprise’s structure in a standardized way. An Enterprise Architecture also provides decision-support when choosing a direction or making changes at different levels of an enterprise, such as the business architecture or technology architecture level. LÄS MER

 5. 5. ”It is the best thing that can be done for the children” : How Chilean pedagogues describe their work with and around bi- and multilingual children.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Rubio Pino; [2017]
  Nyckelord :bilingual; multilingual; child; children; preschool; Chile; MFS;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to find out if Chilean pedagogues feel sufficiently prepared to work with and around bi- and multilinguistic children. The two questions that are answered in this thesis are Do the pedagogues feel like they have enough theoretical and practical knowledge about bi- and multilingualism? In that case, how and why? How do their personal experiences and feelings towards bi- and multilingualism affect their professional work? In order to answer the purpose of this thesis a qualitative study is conducted using semi-structured interviews as a method. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etcetera.

Din email-adress: