Sökning: "gay"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet gay.

 1. 1. ATT STRÄVA MOT DET SOM FÖRTRYCKER DIG - En kvalitativ studie om homosexuella mäns görande av maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Jansson; Alice Håkansson; [2018-02-06]
  Nyckelord :masculinity norms; homosexual men doing of masculinity; hegemonic masculinity; the heterosexual matrix;

  Sammanfattning : This study explored the complex relationship between homosexual men andmasculinity norms. By means of critical masculinity theories such as Connell’shegemonic masculinity theory and Butler’s heterosexual matrix, we aimed toexplore homosexual men’s thoughts about and experiences of masculinity. LÄS MER

 2. 2. Stöd till sexuell hälsa bland HBT-ungdomar

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Cyril August Panourov; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; nursing; school nurse; sexual health; sexual orientation; survey; youth.; Enkätstudie; HBTQ; omvårdnad; sexuell hälsa; sexuell läggning; skolsköterska; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar hämtar information från pornografin. LÄS MER

 3. 3. Heteronormativity, the Key for the Successful Singapore? A discourse analysis of the heteronormative family discourse performed by the Singapore Government which limits LGB people

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Filippa Fox; [2017-06-27]
  Nyckelord :governance; LGB rights; heteronormativity; marriage; family; post-colony; nationalism;

  Sammanfattning : In Singapore, it is forbidden by law for two men to have consensual sex, but the law is in practice not enforced. Same-sex marriage as well as parenthood is not recognised by the Singapore Government for lesbian, gay or bisexual (LGB) people. LÄS MER

 4. 4. Attityder gentemot homosexuella inom EU - En kvantitativ studie av attitydförändring mellan 2002 och 2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Ljunggren; [2017-03-15]
  Nyckelord :attitudes; homosexuality; sexual minority; LGBT-activism; LGBT-rights; the socio-cultural dimension; polarization; attityder; homosexualitet; sexuell minoritet; HBTQ-aktivism; HBTQ-rättigheter; den sociokulturella dimensionen; polarisering;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis is studying the attitudes towards homosexuality in the European Union. The subject of this study will be to enlighten which groups in the European society that holds the most negative attitudes towards homosexuals and how these attitudes have changed over time. LÄS MER

 5. 5. Between Allah and me : God is the judge

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emelie Wester; [2017]
  Nyckelord :LGBT; Quran; Lesbian; Gay; Muslim; Homosexuality;

  Sammanfattning : The purpose of this research was to look into the issues one might encounter as a gay and lesbian Muslim with especial focus on the individual experience. I was interested in analyzing the dynamics of one's sexual identity interconnecting with one's religious identity with the assistance of identity theory, personality and culture concepts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gay.

Din email-adress: