Sökning: "gay"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet gay.

 1. 1. Studying towards diversity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karin Johansson; [2018-05-15]
  Nyckelord :Pedagogy on gender identity and sexual diversity; Uruguay; LGBTQ education; Queer Theory.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate how teachers in Uruguay work with pedagogy on gender identity and sexual diversity. This is done through six qualitative semi-­‐structured interviews, which are analysed by means of Queer Theory. LÄS MER

 2. 2. ATT STRÄVA MOT DET SOM FÖRTRYCKER DIG - En kvalitativ studie om homosexuella mäns görande av maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Jansson; Alice Håkansson; [2018-02-06]
  Nyckelord :masculinity norms; homosexual men doing of masculinity; hegemonic masculinity; the heterosexual matrix;

  Sammanfattning : This study explored the complex relationship between homosexual men andmasculinity norms. By means of critical masculinity theories such as Connell’shegemonic masculinity theory and Butler’s heterosexual matrix, we aimed toexplore homosexual men’s thoughts about and experiences of masculinity. LÄS MER

 3. 3. Not gay as in happy, but queer as in fuck you : an examination into how subaltern counterpublics contribute to understanding social change towards commons management

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Georgia Verkuylen; [2018]
  Nyckelord :commons management; queer; subaltern counterpublics; social change; tragedy of the commons; play partym; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Optimal management of the commons to ensure sustainability relies on community management. Despite widespread knowledge of this, conventional wisdom is locked into how much the state should regulate the market. LÄS MER

 4. 4. Stöd till sexuell hälsa bland HBT-ungdomar

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Cyril August Panourov; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; nursing; school nurse; sexual health; sexual orientation; survey; youth.; Enkätstudie; HBTQ; omvårdnad; sexuell hälsa; sexuell läggning; skolsköterska; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar hämtar information från pornografin. LÄS MER

 5. 5. Kärlek på film : En adaptionsanalys av Call Me by Your Name

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Yael Seligsohn; [2018]
  Nyckelord :adaption; adaptionsanalys; call me by your name; genus; queer; roman till film; berättarperspektiv; gay; homosexualitet; män; maskulinitet;

  Sammanfattning : En adaptionsanalys av hur verket Call Me by Your Name har överförts från roman till film. Uppsatsen fokuserar på hur kärlek och sexualitet mellan män kan adapteras, här genom en jämförelse mellan romanen Call Me by Your Name från 2007 och dess filmatisering från 2017. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gay.

Din email-adress: