Sökning: "gay"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet gay.

 1. 1. Attityder gentemot homosexuella inom EU - En kvantitativ studie av attitydförändring mellan 2002 och 2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Ljunggren; [2017-03-15]
  Nyckelord :attitudes; homosexuality; sexual minority; LGBT-activism; LGBT-rights; the socio-cultural dimension; polarization; attityder; homosexualitet; sexuell minoritet; HBTQ-aktivism; HBTQ-rättigheter; den sociokulturella dimensionen; polarisering;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis is studying the attitudes towards homosexuality in the European Union. The subject of this study will be to enlighten which groups in the European society that holds the most negative attitudes towards homosexuals and how these attitudes have changed over time. LÄS MER

 2. 2. Framing "Gay Propaganda": The Orthodox Church and Morality Policy in Russia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Hill; [2017]
  Nyckelord :Russian Orthodox Church; framing; morality policy; content analysis; LGBT; religion; propaganda;

  Sammanfattning : The adoption of laws in the Russian Federation prohibiting propaganda of homosexuality and “non-traditional sexual relationships” to minors at the regional and federal levels, respectively, has raised questions regarding the role of the Russian Orthodox Church in politics. This project shall evaluate public statements by clerics and other figures serving in the Orthodox Church from 2011 through 2013, as well as interviews conducted with clerics of the Moscow Patriarchate in order to analyze the strategies employed when arguing against public expressions of homosexuality. LÄS MER

 3. 3. Samma asylskäl – olika frågor. Migrationsverkets bemötande av HBTQflyktingar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Jens Wingren; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 4. 4. Det bekymmersfria resandet: En studie om socialt ansvar och svenska researrangörers arbete för homo- och bisexuella personers mänskliga rättigheter i sina destinationsländer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julia Brandström; [2016-06-10]
  Nyckelord :Tourism; social responsibility; LGB rights; global justice;

  Sammanfattning : Globalisation is very much related to an increased mobility across the world. Since homosexualityor homosexual acts are criminalised in 75 countries and homophobia exists in all societiesworldwide, this mobility is limited for lesbian, gay and bisexual (LGB) travelers. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans bemötande påverkar mötet med sjukvården för HBTQ personer – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Roos; Lotta Olsson; [2016-06-07]
  Nyckelord :Homosexuell; lesbisk; HBTQ; gay; omvårdnad; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQ är ett paraplybegrepp som innefattar homosexuella, bisexuella,transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter, som har varit en stigmatiseradoch diskriminerad grupp i samhället. Öppenheten i samhället har ökat och lagliga rättigheterföljts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet gay.

Din email-adress: